Dievkalpojumi:
svētdienās plkst. 10:00
ceturtdienās plkst. 18:00
Elijas iela 18
Rīga, LV-1050
Tālrunis 67224123
info(at)jezusdraudze.lv Vairāk informācijas >

14.10.2021
Intars Jonītis
Kol.1:15-23

Viņš ir neredzamā Dieva attēls, visas radības pirmdzimtais, jo caur Viņu ir viss, kas radīts gan debesīs, gan virs zemes –redzamais un neredzamais. Vai tie ķēniņu troņi,valdīšanas, valdības un varas – visas lietas ir radītas caur un uz Viņu. Viņš ir pirms visa, un viss ir dibināts Viņā – Viņš ir savas miesas,Baznīcas, galva, sākums, pirmdzimtais no mirušajiem, lai visā būtu pirmais, jo Dievam labpatika,ka visa pilnība iemājo Viņā. Caur Viņu Dievs ir devis izlīgumu visā, ar Kristus krusta asinīm Dievs ir ienesis mieru visā, kas uz zemes un debesīs. Arī jūs reiz bijāt Dievam atsvešināti un naidīgi noskaņoti, ļaunajos darbos iegrimuši; bet tagad Dievs ir devis izlīgumu Kristū caur Viņa nāvi cilvēciskajā miesā,lai jūs vestu savā priekšā svētumam izredzētus,neaptraipītus un nevainojamus, ja vien jūs paliksiet ticībā – likti uz droša pamata un neizkustināmi no cerības, kas ir evaņģēlijā, ko jūs esat dzirdējuši. Tas ir pasludināts visai radībai debesīs un uz zemes. Un es, Pāvils, nu esmu kļuvis šā evaņģēlija kalps. / Kol.1:15-23 /

 
Jezusdraudze.lv