Dievkalpojumi:
svētdienās plkst. 10:00
ceturtdienās plkst. 18:00
Elijas iela 18
Rīga, LV-1050
Tālrunis 67224123
info(at)jezusdraudze.lv Vairāk informācijas >

03.06.2021
Jāzeps Bikše
Jāņa 16:23:30

23 Tanī dienā jūs mani vairs nejautāsiet. Patiesi,patiesi es jums saku: ja jūs Tēvam ko lūgsiet, Viņš jums to dos Manā Vārdā. 24.Līdz šim jūs neko neesat lūguši Manā Vārdā; lūdziet, tad jūs dabūsit,ka jūsu prieks būs pilnīgs. 25.To Es jums līdzībās esmu runājis; nāks stunda, kad Es vairs nerunāšu uz jums līdzībās, bet tieši stāstīšu par Tēvu. 26. Tanī dienā jūs lūgsiet Manā Vārdā, un Es nesaku, ka Es aizlūgšu Tēva priekšā par jums. 27. Jo pats Tēvs jūs mīl, tāpēc ka jūs mani esat mīlējuši un esat nākuši pie ticības, ka Es esmu izgājis no Tēva. 28. Es esmu izgājis no Tēva un nācis pasaulē: tagad Es atkal atstāju pasauli un aizeju pie Tēva.” 29. Mācekļi Viņam saka: “Redzi, tagad Tu runā tieši un ne vairs vairs līdzībā. 30. Tagad mēs saprotam, ka Tu zini visu un Tev nav vajadzīgs, lai kāds Tev jautātu; tāpēc mēs ticam, ka Tu no Dieva esi nācis.” / Jāņa 16:23:30 /

 
Jezusdraudze.lv