Dievkalpojumi:
svētdienās plkst. 10:00
ceturtdienās plkst. 18:00
Elijas iela 18
Rīga, LV-1050
Tālrunis 67224123
info(at)jezusdraudze.lv Vairāk informācijas >

07.02.2021
Erberts Bikše
Marka 1:29-39

29 Un tie tūdaļ, no sinagogas izgājuši, nāca Sīmaņa un Andreja namā ar Jēkabu un Jāni. 30 Bet Sīmaņa sievasmāte gulēja drudzī, un tie Viņam tūdaļ par to sacīja.31 Un piegājis Viņš to uzcēla un to ņēma pie rokas, un drudzis tūlīt no tās atstājās, un viņa tiem kalpoja.32 Un, kad vakars metās un saule bija nogājusi, tad tie pie Viņa nesa visādus neveselus un ļaunu garu psēstus. 33 Un visa pilsēta bija sapulcējusies durvju priekšā. 34 Un Viņš dziedināja daudzus, kas sirga ar dažādām kaitēm, un izdzina daudz ļaunu garu, un Viņš ļauniem gariem neļāva runāt, jo tie Viņu pazina.35 Un, no rīta gaiļos cēlies,Viņš izgāja un nogāja kādā vientuļā vietā un tur Dievu pielūdza. 36 Un Sīmanis līdz ar tiem, kas pie viņa bija, Viņam steidzās pakaļ,37 un, Viņu atraduši, tie Viņam saka: "Visi Tevi meklē." 38 Un Viņš tiem saka: "Noejam citur tuvējos miestos, ka Es tur arī sludinu; jo tāpēc Es esmu nācis." 39 Un Viņš gāja sludinādams viņu sinagogās pa visu Galileju un izdzina ļaunus garus. / Marka 1:29-39 /

 
Jezusdraudze.lv