Dievkalpojumi:
svētdienās plkst. 10:00
ceturtdienās plkst. 18:00
Elijas iela 18
Rīga, LV-1050
Tālrunis 67224123
info(at)jezusdraudze.lv Vairāk informācijas >

21.01.2021
Erberts Bikše
Rom.12:17-21

17 Neatmaksājiet nevienam ļaunu ar ļaunu, domājiet par to, ka varat labu darīt visiem cilvēkiem. 18 Ja iespējams, no savas puses, turiet mieru ar visiem cilvēkiem. 19 Neatriebieties paši, mīļie, bet atstājiet vietu Dieva dusmībai,jo ir rakstīts: Man pieder atriebšana, Es atmaksāšu, saka Tas Kungs. 20 Bet, ja tavs ienaidnieks ir izsalcis, paēdini viņu; ja tas cieš slāpes, dod viņam dzert. Tā darīdams, tu uz viņa galvas sakrāsi kvēlojošas ogles. 21 Ļaunums lai tevi neuzvar, bet pats uzvari ļaunu ar labu! / Rom.12:17-21 /

 
Jezusdraudze.lv