Dievkalpojumi:
svētdienās plkst. 10:00
ceturtdienās plkst. 18:00
Elijas iela 18
Rīga, LV-1050
Tālrunis 67224123
info(at)jezusdraudze.lv Vairāk informācijas >

01.11.2020
Erberts Bikše
Mateja 23:1-12

1 Tad Jēzus griezās pie ļaudīm un Saviem mācekļiem ar šādiem vārdiem: 2 "Uz Mozus krēsla ir nosēdušies rakstu mācītāji un farizeji. 3 Visu, ko tie jums saka, to darait un turiet; bet pēc viņu darbiem nedarait. Jo tie gan māca, bet paši to nedara. 4 Jo tie sasien smagas nastas un liek tās cilvēkiem uz pleciem, bet paši negrib ne ar pirkstu tās kustināt. 5 Bet tie dara visus savus darbus tik tādēļ, lai ļaudis tos redzētu. Tie darina sev platas lūgšanas siksnas un drēbēm garus pušķus. 6 Tie mīl mielastos sēdēt goda vietās un sinagogās pirmajos krēslos 7 un ka ļaudis tirgus laukumos tos sveicina un sauc par rabi. 8 Bet jums nebūs saukties par rabi; jo viens ir jūsu mācītājs, Kristus, bet jūs visi esat brāļi. 9 Jums arī nevienu virs zemes nebūs saukt par savu tēvu, jo viens ir jūsu Tēvs, kas debesīs. 10 Jums arī nebūs saukties par vadoņiem, jo viens ir jūsu vadonis, Kristus. 11 Bet lielākais jūsu starpā lai ir jūsu kalps. 12 Un, kas pats paaugstināsies, tas tiks pazemots; un, kas pats pazemosies, tas tiks paaugstināts. / Mateja 23:1-12 /

 
Jezusdraudze.lv