Dievkalpojumi:
svētdienās plkst. 10:00
ceturtdienās plkst. 18:00
Elijas iela 18
Rīga, LV-1050
Tālrunis 67224123
info(at)jezusdraudze.lv Vairāk informācijas >

24.05.2020
Erberts Bikše
Jāņa 15:26-27, 16:1-4

26 Kad nu nāks Aizstāvis, ko Es jums sūtīšu no Tēva, Patiesības Gars, kas iziet no Tēva, Tas dos liecību par Mani.27 Bet arī jūs dosit liecību, jo jūs no paša sākuma esat pie Manis. 1 To Es jums esmu runājis, lai jūs nekristu apgrēcībā.2 Tie jūs izslēgs no draudzes, un nāks stunda, kad tas, kas jūs nonāvēs, domās ar to Dievam kalpojis.3 Bet to viņi darīs tāpēc, ka tie nav atzinuši ne Dievu, ne Mani.4 Bet to Es uz jums esmu runājis, lai jūs, kad viņu laiks nāks, atcerētos, ko Es jums esmu teicis. / Jāņa 15:26-27, 16:1-4 /

 
Jezusdraudze.lv