Dievkalpojumi:
svētdienās plkst. 10:00
ceturtdienās plkst. 18:00
Elijas iela 18
Rīga, LV-1050
Tālrunis 67224123
info(at)jezusdraudze.lv Vairāk informācijas >

13.02.2020
Erberts Bikše
1Kor 12:1-11

1 Brāļi, es negribu, ka jūs esat neskaidrībā par garīgajām dāvanām.2 Jūs zināt, kā jūs, kad vēl bijāt pagāni, vilktin vilka pie mēmajiem elkiem. 3 Tādēļ es jums saku: neviens, kas runā Dieva Garā, neteiks: nolādēts lai ir Jēzus, - un neviens nevar teikt: Kungs ir Jēzus, - kā vien Svētajā Garā.4 Ir dažādas dāvanas, bet viens pats Gars; 5 ir dažādas kalpošanas, bet viens pats Kungs; 6 ir dažādi spēki, bet viens pats Dievs, kas dod visas spējas visiem.7 Bet ikvienam ir dota Gara izpausme, lai nestu svētību.8 Citam Gars dod gudrības runu, citam atziņas runu, tas pats Gars. 9 Citam dota ticība tai pašā Garā; citam dāvanas dziedināt tai pašā vienā Garā;10 citam spēki brīnumus darīt, citam pravietot, citam garu pazīšana, citam dažādas mēles un citam mēļu tulkošana.11 Visu to padara viens un tas pats Gars, piešķirdams katram savu tiesu, kā gribēdams. / 1Kor 12:1-11 /

 
Jezusdraudze.lv