Dievkalpojumi:
svētdienās plkst. 10:00
ceturtdienās plkst. 18:00
Elijas iela 18
Rīga, LV-1050
Tālrunis 67224123
info(at)jezusdraudze.lv Vairāk informācijas >

19.01.2020
Aigars Vančenko
Mt. 7:1-5

1 Netiesājiet, lai jūs netopat tiesāti. 2 Jo, ar kādu tiesu jūs tiesājat, ar tādu jūs tapsit tiesāti; un, ar kādu mēru jūs mērojat, ar tādu jums taps atmērots. 3 Bet ko tu redzi skabargu sava brāļa acī, bet baļķi savā acī neieraugi? 4 Jeb kā tu vari sacīt uz savu brāli: laid, es izvilkšu skabargu no tavas acs, - un redzi, baļķis tavā paša acī? 5 Liekuli, izvelc papriekš baļķi no savas acs un tad lūko izvilkt skabargu no sava brāļa acs. / Mt. 7:1-5 /

 
Jezusdraudze.lv