Dievkalpojumi:
svētdienās plkst. 10:00
ceturtdienās plkst. 18:00
Elijas iela 18
Rīga, LV-1050
Tālrunis 67224123
info(at)jezusdraudze.lv Vairāk informācijas >

03.10.2019
Erberts Bikše
1Kor. 2:1-5

1 Un tā arī es, pie jums nākdams, nenācu ar augstu valodu vai gudrību, nesdams jums Dieva liecību. 2 Jo es jūsu starpā negribēju neko citu zināt kā vien Jēzu Kristu un to pašu krustā sistu. 3 Un es ierados pie jums nespēkā, bailēs un lielā nedrošībā. 4 Un mana runa un mana sludināšana nenotika pārliecinošos gudrības vārdos, bet gara un spēka izpausmē, 5 lai jūsu ticība nebūtu pamatota cilvēku gudrībā, bet Dieva spēkā. / 1Kor. 2:1-5 /

 
Jezusdraudze.lv