Dievkalpojumi:
svētdienās plkst. 10:00
ceturtdienās plkst. 18:00
Elijas iela 18
Rīga, LV-1050
Tālrunis 67224123
info(at)jezusdraudze.lv Vairāk informācijas >

04.07.2019
Erberts Bikše
Psalms 25:10-11

10 Visi Tā Kunga ceļi ir žēlastība un uzticība tiem, kas tur Viņa derību un Viņa liecības.11 Tava Vārda dēļ, ak, Kungs, piedod man manu noziegumu, jo tas ir liels! / Psalms 25:10-11 /

 
Jezusdraudze.lv