Dievkalpojumi:
svētdienās plkst. 10:00
ceturtdienās plkst. 18:00
Elijas iela 18
Rīga, LV-1050
Tālrunis 67224123
info(at)jezusdraudze.lv Vairāk informācijas >

27.06.2019
Erberts Bikše
Jāņa 17:3

3 Bet šī ir mūžīgā dzīvība,ka viņi atzīst Tevi, vienīgo patieso Dievu, un to, ko Tu esi sūtījis, Jēzu Kristu. / Jāņa 17:3 /

 
Jezusdraudze.lv