Dievkalpojumi:
svētdienās plkst. 10:00
ceturtdienās plkst. 18:00
Elijas iela 18
Rīga, LV-1050
Tālrunis 67224123
info(at)jezusdraudze.lv Vairāk informācijas >

16.05.2019
Erberts Bikše
Psalms 143:4

4 Izmisis ir mans gars, un satraukta krūtīs ir mana sirds. / Psalms 143:4 /

 
Jezusdraudze.lv