Dievkalpojumi:
svētdienās plkst. 10:00
ceturtdienās plkst. 18:00
Elijas iela 18
Rīga, LV-1050
Tālrunis 67224123
info(at)jezusdraudze.lv Vairāk informācijas >

12.05.2019
Erberts Bikše
Jes 66:13

13 Kā māte iepriecina savus bērnus,tā Es jūs iepriecināšu. / Jes 66:13 /

 
Jezusdraudze.lv