Dievkalpojumi:
svētdienās plkst. 10:00
ceturtdienās plkst. 18:00
Elijas iela 18
Rīga, LV-1050
Tālrunis 67224123
info(at)jezusdraudze.lv Vairāk informācijas >

04.04.2019
Erberts Bikše
Mateja 5:5

5 Svētīgi lēnprātīgie, jo tie iemantos zemi. / Mateja 5:5 /

 
Jezusdraudze.lv