Dievkalpojumi:
svētdienās plkst. 10:00
ceturtdienās plkst. 18:00
Elijas iela 18
Rīga, LV-1050
Tālrunis 67224123
info(at)jezusdraudze.lv Vairāk informācijas >

21.03.2019
Erberts Bikše
2.Mozus 20:15

15 Tev nebūs zagt. / 2.Mozus 20:15 /

 
Jezusdraudze.lv