Dievkalpojumi:
svētdienās plkst. 10:00
ceturtdienās plkst. 18:00
Elijas iela 18
Rīga, LV-1050
Tālrunis 67224123
info(at)jezusdraudze.lv Vairāk informācijas >

19.07.2018
Erberts Bikše
Marka 6:7-13

Tad viņš aicināja divpadsmit mācekļus un, sūtīdams viņus pa divi, deva tiem varu pār nešķīstiem gariem.  Un viņš tiem piekodināja neko neņemt līdzi ceļā kā vien spieķi, nedz maizi, nedz somu, nedz vara naudu jostā, bet apaut apavus un nevilkt divus svārkus mugurā. Un viņš tiem sacīja: “Kur jūs ieiesiet kādā namā, tur arī palieciet, līdz jūs no turienes aizejat.  Bet, ja kādā vietā jūs neuzņems un neuzklausīs, tad, aiziedami no turienes, nokratiet putekļus no savām kājām viņiem par liecību.” Un tie aizgāja un sludināja, lai ļaudis atgriežas no grēkiem.  Un tie izdzina daudz dēmonu, svaidīja daudz slimo ar eļļu un tos dziedināja. / Marka 6:7-13 /

 
Jezusdraudze.lv