Dievkalpojumi:
svētdienās plkst. 10:00
ceturtdienās plkst. 18:00
Elijas iela 18
Rīga, LV-1050
Tālrunis 67224123
info(at)jezusdraudze.lv Vairāk informācijas >

05.04.2018
Erberts Bikše
Kol. 4:2; Fil. 4:6

Palieciet vienmēr lūgšanā, nepagurstot pateikties Dievam. Neesiet noraizējušies ne par ko, bet jūsu vajadzības lai top zināmas Dievam ikvienā jūsu lūgšanā, pielūdzot Dievu ar pateicību. / Kol. 4:2; Fil. 4:6 /

 
Jezusdraudze.lv