Dievkalpojumi:
svētdienās plkst. 10:00
ceturtdienās plkst. 18:00
Elijas iela 18
Rīga, LV-1050
Tālrunis 67224123
info(at)jezusdraudze.lv Vairāk informācijas >

19.11.2017
Jānis Cepurītis
Lūkas 22:24-29

Un viņu starpā izcēlās arī strīds, kurš no viņiem būtu uzskatāms par lielāko.  Bet viņš tiem sacīja: "Ķēniņi valda pār tautām; un tie, kam vara pār tām, tiek saukti par labdariem.  Bet jūs tā ne. Lielākais no jums lai top kā mazākais, un galvenais lai ir kā kalps!  Kas ir lielāks – vai tas, kas pie galda sēž, vai tas, kas kalpo? Vai gan ne tas, kas sēž pie galda? Bet es jūsu vidū esmu kalpam līdzīgs. Jūs vienmēr esat palikuši kopā ar mani manos pārbaudījumos. Un es jums novēlu Valstību, tāpat kā mans Tēvs to novēlēja man." / Lūkas 22:24-29 /

 
Jezusdraudze.lv