Dievkalpojumi:
svētdienās plkst. 10:00
ceturtdienās plkst. 18:00
Elijas iela 18
Rīga, LV-1050
Tālrunis 67224123
info(at)jezusdraudze.lv Vairāk informācijas >

02.11.2017
Erberts Bikše
1. Mozus 39:2-5

Kungs bija ar Jāzepu, viņam veicās, un viņš dzīvoja sava kunga ēģiptieša namā. Un viņa kungs redzēja, ka Kungs ir ar viņu un ka Kungs liek veikties visam, ko viņš dara. Jāzeps guva viņa vēlību, kalpodams viņam, un tas iecēla viņu pārvaldīt savu namu un nodeva viņam visu, kas tam bija. Un notika tā – kopš tā brīža, kad tas bija iecēlis viņu par pārvaldnieku savam namam un visam, kas tam bija, – Kungs Jāzepa dēļ svētīja tā ēģiptieša namu, un Kunga svētība bija pār visu, kas tam bija namā un uz lauka. / 1. Mozus 39:2-5 /

 
Jezusdraudze.lv