Dievkalpojumi:
svētdienās plkst. 10:00
ceturtdienās plkst. 18:00
Elijas iela 18
Rīga, LV-1050
Tālrunis 67224123
info(at)jezusdraudze.lv Vairāk informācijas >

22.06.2017
Erberts Bikše
1. Mozus 1:1-3

Sākumā Dievs radīja debesis un zemi. Un zeme bija tukšum tukša, tumsa bija pār dzīlēm, un Dieva gars lidinājās pār ūdeņiem. Un Dievs teica: “Lai top gaisma!” Un tapa gaisma. / 1. Mozus 1:1-3 /

 
Jezusdraudze.lv