Dievkalpojumi:
svētdienās plkst. 10:00
ceturtdienās plkst. 18:00
Elijas iela 18
Rīga, LV-1050
Tālrunis 67224123
info(at)jezusdraudze.lv Vairāk informācijas >

28.05.2017
Erberts Bikše
Jāņa 15:26-16:4

Kad nāks Aizstāvis, ko es jums sūtīšu no Tēva, Patiesības Gars, kurš no Tēva iziet, – viņš liecinās par mani. Arī jūs lieciniet, jo jūs esat kopā ar mani no iesākuma. To visu esmu jums runājis, lai jūs nekristu apgrēcībā. Jūs izslēgs no sinagogas, un pat nāks stunda, kurā katrs, kas jūs nokaus, domās, ka ar to kalpo Dievam. Un to viņi darīs tādēļ, ka nav atzinuši ne Tēvu, ne mani. To visu es esmu jums runājis, lai tad, kad viņu stunda nāks, jūs atcerētos, ka esmu jums to jau sacījis. Sākumā es jums to nesacīju, tādēļ ka biju pie jums. / Jāņa 15:26-16:4 /

 
Jezusdraudze.lv