Dievkalpojumi:
svētdienās plkst. 10:00
ceturtdienās plkst. 18:00
Elijas iela 18
Rīga, LV-1050
Tālrunis 67224123
info(at)jezusdraudze.lv Vairāk informācijas >

14.05.2017
Erberts Bikše
Jesajas 66:13

Kā māte mierina, tā es jūs mierināšu. / Jesajas 66:13 /

 
Jezusdraudze.lv