Dievkalpojumi:
svētdienās plkst. 10:00
ceturtdienās plkst. 18:00
Elijas iela 18
Rīga, LV-1050
Tālrunis 67224123
info(at)jezusdraudze.lv Vairāk informācijas >

05.01.2017
Erberts Bikše
Ps. 128

Augšupceļa dziesma. Svētīgi visi, kas bijā Kungu, kas staigā viņa ceļus! Tavu roku pūliņi tevi baros! Svētīgs tu! Un labi tev! Tava sieva kā auglīgs vīnadēsts tavā namā, tavi dēli kā olīvu dēsti ap tavu galdu! Redzi, kā svētīts vīrs, kas bijā Kungu! Lai Kungs no Ciānas tevi svētī, ka tu redzi Jeruzālemi plaukstam visu mūžu, ka tu ieraugi savus dēlu dēlus! Miers Israēlam! / Ps. 128 /

 
Jezusdraudze.lv