Dievkalpojumi:
svētdienās plkst. 10:00
ceturtdienās plkst. 18:00
Elijas iela 18
Rīga, LV-1050
Tālrunis 67224123
info(at)jezusdraudze.lv Vairāk informācijas >

31.12.2016
Erberts Bikše
Ps. 25:4-12

Savus ceļus, Kungs, ierādi man, savas takas man iemāci! Vadi mani savā patiesībā un māci mani, jo tu esi mans glābējs Dievs, uz tevi es ceru augu dienu! Atceries savu žēlsirdību, Kungs, un savu žēlastību, jo tās pastāv kopš mūžiem! Manas jaunības grēkus un vainas nepiemini, atceries mani ar žēlastību, jo tu, Kungs, esi labs! Labs un taisnīgs ir Kungs, tādēļ viņš grēciniekiem māca, kur ceļš, viņš vada pazemīgos uz taisnprātību, māca pazemīgiem viņu ceļu. Visas Kunga takas ir žēlastība un patiesība – tiem, kas tur viņa derību un uzklausa viņa liecības. Sava vārda dēļ, Kungs, piedod manu vainu, jo tā ir liela! Kurš ir tas, kas bīstas Kunga, – tam viņš mācīs ceļu, ko izvēlēties. / Ps. 25:4-12 /

 
Jezusdraudze.lv