Dievkalpojumi:
svētdienās plkst. 10:00
ceturtdienās plkst. 18:00
Elijas iela 18
Rīga, LV-1050
Tālrunis 67224123
info(at)jezusdraudze.lv Vairāk informācijas >

13.11.2016
Erberts Bikše
1. Tim. 6:17-21

Mudini šā laika bagātos, lai viņi nav augstprātīgi un neliek cerību uz bagātību, kas ir nedroša, bet lai paļaujas uz Dievu, kas visu mums bagātīgi sagādā mūsu priekam. Liec viņiem darīt labu, lai viņi kļūst bagāti labos darbos, lai ir augstsirdīgi un devīgi, tā sakrājot sev stingru pamatu nākamībai, lai tādējādi dzīvotu īstu dzīvi. Sargi, Timotej, šo mantojumu, izvairīdamies no pasaulīgas tukšvārdības un viltus atziņu melīgiem apgalvojumiem, – daži, tā sludinādami, ir novērsušies no ticības. Žēlastība lai ir ar jums! / 1. Tim. 6:17-21 /

 
Jezusdraudze.lv