Dievkalpojumi:
svētdienās plkst. 10:00
ceturtdienās plkst. 18:00
Elijas iela 18
Rīga, LV-1050
Tālrunis 67224123
info(at)jezusdraudze.lv Vairāk informācijas >

08.05.2016
Erberts Bikše
Jesajas 66:13, 49:13-16

Kā māte mierina, tā es jūs mierināšu. Un Ciāna saka: Kungs pametis mani, mans Kungs mani aizmirsis! – Vai sieva savu zīdaini aizmirst, vai nemīl to, kas no klēpja nācis? – Pat ja tā tevi aizmirstu, es tevi neaizmirsīšu! Redzi, sev delnās tavu vārdu es esmu iegriezis, tavi mūri ir manā priekšā vienmēr! / Jesajas 66:13, 49:13-16 /

 
Jezusdraudze.lv