Dievkalpojumi:
svētdienās plkst. 10:00
ceturtdienās plkst. 18:00
Elijas iela 18
Rīga, LV-1050
Tālrunis 67224123
info(at)jezusdraudze.lv Vairāk informācijas >

17.04.2016
Jānis Cepurītis
Jāņa 16:16-22

Vēl brīdi, un jūs mani vairs neredzēsiet, un vēl pēc brīža jūs mani atkal skatīsiet." Tad daži viņa mācekļi sāka runāt savā starpā:"Kas tas ir, ko viņš mums saka:vēl brīdi, un jūs mani vairs neredzēsiet, un vēl pēc brīža jūs mani atkal skatīsiet; un:es aizeju pie Tēva?" Viņi sacīja:"Kas tas ir:vēl brīdi? Mēs nesaprotam, ko viņš saka!" Jēzus zināja, ka tie grib viņu izjautāt, un tiem sacīja:"Vai jūs izjautājat cits citu, tādēļ ka es jums sacīju:vēl brīdi, un jūs mani vairs neredzēsiet un vēl pēc brīža mani atkal skatīsiet? Patiesi, patiesi es jums saku:jūs raudāsiet un sērosiet, bet pasaule priecāsies; jūs bēdāsieties, bet jūsu bēdas pārtaps priekā. Kad sieviete dzemdē, tā ir noskumusi, jo viņas stunda ir klāt, bet, kad viņa bērnu ir dzemdējusi, šīs ciešanas viņa vairs neatceras aiz prieka, ka pasaulē piedzimis cilvēks. Tāpat arī jums tagad ir bēdas, bet es jūs atkal redzēšu, un jūsu sirds priecāsies, un neviens jums neatņems jūsu prieku. / Jāņa 16:16-22 /

 
Jezusdraudze.lv