Dievkalpojumi:
svētdienās plkst. 10:00
ceturtdienās plkst. 18:00
Elijas iela 18
Rīga, LV-1050
Tālrunis 67224123
info(at)jezusdraudze.lv Vairāk informācijas >

14.04.2016
Jānis Cepurītis
Māc. 9:13-18

Arī te es saskatīju gudrību, kas zem saules, un man tā izlikās liela. Bija kāda maza pilsēta, un tajā nedaudz cilvēku, un liels ķēniņš nāca pret to un aplenca, un uzcēla pret to augstus torņus. Bet tur atradās gudrs nabaga vīrs, un viņš izglāba pilsētu ar savu gudrību, bet neviens to nabaga vīru neatcerējās. Un es saku:labāk gudrība nekā spēks – tomēr nabaga gudrība top nicināta un viņa vārdos neklausās. Labāk uzklausīt, ko gudrais klusībā saka, nevis ko muļķu pavēlnieks kliedz. Gudrība ir pārāka par kara rīkiem, bet viens grēcinieks var pazudināt daudz laba! / Māc. 9:13-18 /

 
Jezusdraudze.lv