Dievkalpojumi:
svētdienās plkst. 10:00
ceturtdienās plkst. 18:00
Elijas iela 18
Rīga, LV-1050
Tālrunis 67224123
info(at)jezusdraudze.lv Vairāk informācijas >

21.01.2016
Jānis Cepurītis
Psalms 131

Kungs, mana sirds nebūt nav lepna, un es neceļu acis augstu, es nejaucos lietās, kas man par lielu un brīnumainu! Palūk, es esmu izlīdzinājis un remdējis savu dvēseli – kā izauklēts bērns savai mātei, kā izauklēts bērns mana dvēsele! Ceri, Israēl, uz Kungu no šā brīža līdz mūžībai! / Psalms 131 /

 
Jezusdraudze.lv