jaunumus savā e-pastā:               


Kas tas ir?
 
Dievkalpojumi:
svētdienās plkst. 10:00
ceturtdienās plkst. 18:00
Elijas iela 18
Rīga, LV-1050
Tālrunis 67224123
info(at)jezusdraudze.lv Vairāk informācijas >

Draudzes rudens ekskursija
Draudzes rudens ekskursija

Kā jau katru rudeni, arī šogad notika iespaidiem bagāta draudzes ekskursija. Sākām jau agrā rītā! Nedaudz miegaini, bet gatavi piedzīvojumiem, sagaidījām Diakonijā busu, ieņēmām labākās vietas un devāmies ceļā. 

» Lasīt vairāk

Intervija ar Henriju Kalniņu
Intervija ar Henriju Kalniņu

Kaut arī draudžu koru skaits Latvijā sarūk, Jēzus draudzes kora diriģents Henrija Kalniņš ir optimists – viņš uzskata, ka dziedāt var ikviens, un savu aicinājumu saskata kristīgo koru attīstīšanā. Ar ko draudzes koris atšķiras no citiem koriem, lasiet šajā sarunā.

Tu esi uzaudzis Jēzus draudzē. Pirms balss lūzuma tu biji viens no skanīgākajiem solistiem, kas regulāri mūs priecēja ar dziedājumu dažādos draudzes pasākumos. No kurienes tavā dzīvē tik liela nozīme mūzikai?

» Lasīt vairāk

Muzikālā kalpošana
Muzikālā kalpošana
„Viņa žēlastība paliek mūžīgi!”[1]

„Kas gan cits ir Dieva kalps, ja ne Viņa dziedoņi, kuru uzdevums ir celt augšup cilvēku sirdis un tās piepildīt ar garīgu prieku..”[2]

 Ar virsrakstā minētā pateicības psalma vārdiem (136. psalms, zināms arī kā „Lielais Hallels”) beidzās Pashas mielasts jeb Jēzus Svētā Vakarēdiena iedibināšana. Ja vērīgi izlasām visu psalmu, nav nekāds pārsteigums, ka tieši ar šīs dziesmas vārdiem Jēzus dodas pretī savām ciešanām un miršanai (Mt 26:30), jo tā vēsta, ka Viņš ir kungu Kungs (Ps 136:3) un ka viņš mūs atsvabina no mūsu ienaidniekiem (Ps 136:25). Šis psalms mūzikas instrumentu pavadījumā tika dziedāts arī tempļa iesvētīšanā –levīti dziedāja un priesteri spēlēja (2L 7:6). Slavas un pateicības dziesmas tika dziedātas arī atjaunotajā templī pēc Bābeles gūsta (Neh 12:8–9; 12:27–31), kā tas tika praktizēts jau kopš Dāvida laikiem (Neh 12:46). Lasām, ka korī dziedāja tikai levīti, īpaši tempļa kalpotāji, kas bija apmetušies savos ciematos ap Jeruzālemi, tātad ne ikviens dziedātgribētājs.  

» Lasīt vairāk

Pulcēšanās ierobežojumi
Pulcēšanās ierobežojumi
Ņemot vērā pulcēšanās ierobežojumus Covid-19 izplatības samazināšanai, mūsu Dievnama zālē atļauts vienlaikus atrasties ne vairāk kā 74 cilvēkiem. Ja radīsies situācija, ka kādam no Dievnama apmeklētājiem nebūs iespējams piedalīties Dievkalpojuma norisē cilvēku skaita dēļ, piedāvājam iespēju saņemt Vakarēdienu plkst. 12:00.
Aicinām izmantot arī iespēju skatīties Dievkalpojuma tiešraidi draudzes Facebook profilā (reģistrēšanās nav nepieciešama).
» Lasīt vairāk

Intervija ar mācītāju Intaru Jonīti
Intervija ar mācītāju Intaru Jonīti

Kopš vasaras Jēzus draudzei ir piepulcējies mācītājs Intars Jonītis, kurš vairākas reizes mēnesī kalpo ar Dieva vārdu un sakramentu, kā arī vada iesvētes mācību. Paredzams, ka turpmāk kalpošana kļūs arvien intensīvāka. Lai tā izdotos pēc iespējas labāk, aicinājām jauno mācītāju uz iepazīšanās sarunu. 

Par ko tu rakstītu sacerējumu “Mana vasara”?


» Lasīt vairāk

Par drošību dievnamā
Par drošību dievnamā
UZMANĪBU!
Pastiprinoties Covid 19 saslimšanai, nepieciešams ievērot jaunus drošības pasākumus, lai slimība neskartu baznīcas apmeklētājus.
» Lasīt vairāk

Mācītājs Intars Jonītis
Mācītājs Intars Jonītis

Ar lielu prieku paziņojam, ka mūsu draudzei pievienojas mācītājs Intars Jonītis ar dzīvesbiedri Ēriku. Līdz šim Intars ir kalpojis Vecpiebalgas draudzē un Jaunpiebalgas Sv. Toma draudzē.

» Lasīt vairāk

Intervija ar Mārtiņu un Alisi Jirgensoniem
Intervija ar Mārtiņu un Alisi Jirgensoniem

Septembra ziedu smarža atgādina, ka vasaras brīvlaiks ir beidzies un bērniem atkal jādodas uz skolu. Vai tikai bērniem? Nē, arī skolotājiem. Kas bērnus un vecākus šogad gaida Jēzus draudzes Svētdienas skolā, vaicājām tās jaunajiem vadītājiem Mārtiņam un Alisei Jirgensoniem.

Kādas zināšanas ir nepieciešamas 21. gadsimta cilvēkam?

Mārtiņš: Patiesas – lai cilvēks spētu saglabāt savu identitāti. Patiesums ir gudrība, uz kuru mūs aicina Dievs.

Alise: Pasaule mainās ļoti strauji un katru dienu uzzinām milzīgi daudz informācijas, tāpēc ir jāprot to visu izfiltrēt. No kristīgā viedokļa raugoties, lai cilvēks pasaulē nepazustu, kritiski svarīgs ir Dieva vārds.

» Lasīt vairāk

Svētdienas skola
Svētdienas skola
Mīļie draugi,
sirsnīgi aicinām ikvienu uz svētdienskolas jaunā mācību gada atklāšanas reizi 8. septembrī plkst. 18:30.
Šī gada tēmas nosaukums – Savējais.
Arī šajā gadā, kā jau parasts, nodarbības notiks piecās vecuma grupās. Tāpat arī pieaugušajiem būs iespēja piedalīties Bībeles studiju grupās. 

Uz tikšanos Svētdienskolā!

» Lasīt vairāk

Koris
Koris
Esi mīļi gaidīts korī!
Mēģinājumi notiek pirmdienās plkst. 18:30 un piektdienās plkst. 19:00.
Lūgums iepriekš sazināties ar diriģentu pa telefonu 22176088.
» Lasīt vairāk

Ziņas no Tanzānijas, jūlijs
Ziņas no Tanzānijas, jūlijs
Ziņas no Santas Cilēvičas, kas ar ģimeni kalpo Tanzānijā.
» Lasīt vairāk

Dievnams atvērts
Dievnams atvērts
Mīļie brāļi un māsas!
Dievkalpojumi Jēzus baznīcā notiek svētdienās plkst. 10:00 un ceturtdienās plkst. 18:00.
Baznīcas zālē (gan solu rindās, gan pie altāra) ir izvietotas dzeltenas atzīmes, lai būtu vieglāk ievērot 2m distanci. Tiekamies!
» Lasīt vairāk

Esi ar draudzi tiešsaistē!
Esi ar draudzi tiešsaistē!
Esi aicināts klausīties sprediķi tiešsaistē vai citā sev ērtā laikā.
Tiešsaistē sprediķis pieejams katru svētdienu plkst. 10:00 Facebook profilā.

Vairāk sprediķus, dievkalpojumus un svētdienskolas nodarbības vari skatīties arī draudzes YouTube kanālā.
» Lasīt vairāk

Intervija ar Klāvu Liepkaulu un Sandu Gertneri

“Jaunieši ir mūsu nākotne” – šis teiciens dzirdēts gan baznīcas sienās, gan ārpus tām. Šoreiz spersim soli ārpus baznīcas, lai uzzinātu, kādas problēmas jauniešiem pašlaik ir aktuālas un kādā valodā runāt, lai saprastos. Lai to uzzinātu, uz sarunu aicinājām Jēzus draudzes jauniešu vadītāju un bērnudārza un pamatskolas skolotāju Klāvu Liepkaulu, kā arī “Ghetto Games” projektu direktori un Latvijas Jaunatnes politikas īstenošanas plāna 2016.–2020. veidotāju Sandu Gertneri. 

Vai viegli būt jaunam?

» Lasīt vairāk

Jauniešu kalpošana

Aksels Aleksandrs Līdums

Jaunieši ir daļa no draudzes. Tā varbūt nav visplašāk pārstāvētā vecuma grupa draudzē, tomēr tā ir draudzes daļa un nākotne. Es esmu iesaistījies jauniešu vakaru organizēšanā, bet jaunieši, tāpat kā citi draudzes locekļi, var kalpot ļoti dažādi.

Kalpošana nozīmē kalpot ar Dieva dotajām spējām draudzes vai pat visas kristīgās Baznīcas brāļiem un māsām. Man kalpošana ir svarīga. Kad man tika piedāvāta iespēja iesaistīties jauniešu vakaru veidošanā, es to izjutu kā Dieva aicinājumu un tam atsaucos.

» Lasīt vairāk

Jaunieši - fotostāsts
„Kādu katrs dāvanu saņēmis, ar to kalpojiet cits citam.” (1Pēt 4:10)

Ar šiem vārdiem apustulis Pēteris aicina kalpot ikvienu ticīgo – gan jaunākus, gan vecākus draudzes brāļus un māsas. Visi ir aicināti kalpot ar tām dāvanām, ko viņi ir saņēmuši no Dieva. Mūsu dāvanas un kalpošanas veidi var atšķirties, bet uzdevums visiem ir viens – parādīt Dieva mīlestību cilvēkiem, kuri ir mums blakus. 

Dažkārt uzreiz nezinām, ko citu labā varētu darīt. Ne vienmēr izdodas kādu draudzes kalpošanas jomu

» Lasīt vairāk

Aicinājums senioriem
Aicinājums senioriem
Mīļie draudzes seniori!
Lūgums šajā laikā pēc iespējas palikt mājās. Ja nepieciešams atvest pārtikas produktus vai medikamentus, zvaniet uz draudzes diakonijas namu Jolantai: 28377608.
» Lasīt vairāk

Ziņas no Tanzānijas
Ziņas no Tanzānijas
Ziņas par misijas darbu Tanzānijā, kur ar savu ģimeni darbojas mūsu draudzes māsa Santa Cilēviča.
» Lasīt vairāk

Koris (pēc 14.04.20.)
Koris (pēc 14.04.20.)
Ja arī tu vēlies piedalīties draudzes dzīvē un iepazīt citus brāļus un māsas Kristū, aicinām pievienoties korim.
» Lasīt vairāk

Pārdomas par kalpošanu padomē
Pārdomas par kalpošanu padomē
Ko tev nozīmē būt draudzes padomē un kalpot draudzē?

 

Kalpoju draudzes padomē jau aptuveni 20 gadus. Dievs ir devis iespēju pabūt praktiski visās pozīcijās – esmu bijis padomes kandidāts, padomes loceklis, draudzes priekšnieks, vietnieks, valdes loceklis un pagaidu pārvaldes loceklis. 

» Lasīt vairāk

No apmeklētāja kļūt par veidotāju
No apmeklētāja kļūt par veidotāju
Pagājušā gada nogalē Jēzus draudzē tika ievēlēta jauna padome un vadītāji. Pirmo reizi draudzei ir divi priekšnieki – valdes priekšsēdētājs Jānis Prāmnieks un padomes priekšsēdētājs Daniēls Godiņš. Par to, ko tas nozīmē praktiski un kas draudzē gaidāms 2020. gadā, lasiet šajā intervijā! 

Kā tas nākas, ka draudzei ir divi priekšnieki?

» Lasīt vairāk

Intervija ar Jolantu Cukuri un Ilzi Kolmu
Intervija ar Jolantu Cukuri un Ilzi Kolmu

Šis gads ir ritējis Jēzus draudzes diakonijas darba 25 gadu jubilejas zīmē, tādēļ uz sarunu par to, kā šajos gados Dievs šo kalpošanu ir vadījis, esmu aicinājusi Diakonijas vadītāju JOLANTU CUKURI un ārstu konsultāciju vadītāju ILZI KOLMU. (Intervē Milda Klampe)

Kas jūs pamudināja veikt diakonisko kalpošanu?

Jolanta Cukure:Pirms 25 gadiem mani kalpot aicināja mācītājs un draudzes priekšnieks, jautājot, vai es varētu kādu brīdi palīdzēt trīs draudzes māsām, kuras savas vecumdienas vadīs vēl līdz galam neizremontētajā draudzes namā. Man viņām būtu jāsniedz atbalsts ikdienas darbos. Es atbildēju, ka nezinu, bet varu mēģināt. Sākums bija šāds, pavisam vienkāršs, bet gadu gaitā šis darbs ir izaudzis par diezgan lielu mūsu draudzes kalpošanas novirzienu.

» Lasīt vairāk

Glabā uzticēto mantu!
Glabā uzticēto mantu!

Esam no sirds priecīgi un pagodināti: Nacionālā kultūras mantojuma pārvalde Eiropas kultūras mantojuma dienu ietvaros Rīgas Jēzus evaņģēliski luterisko baznīcu un draudzes misijas centru – Rāmavas Depkina muižu – ir atzinusi par vieniem no vislabāk sakoptajiem un restaurētajiem valsts nozīmes kultūrvēsturiskajiem objektiem Latvijā kopš Latvijas valsts izveides. Šajās kultūras mantojuma dienās uzmanība tika vērsta uz to, ka mūsdienu straujajā, notikumiem un pārmaiņām bagātajā laikmetā mēs bieži nevērīgi paejam garām izcilām vērtībām, ko radījušas iepriekšējās paaudzes, kā arī uz to, ka vienmēr ir bijis kāds, kas par šīm vērtībām ir rūpējies, jo pašas par sevi tās pastāvēt nevar.

» Lasīt vairāk

Atturība
Atturība

Anda Miķelsone

Atturība. No Vēstulē galatiešiem minētā Gara augļa raksturojuma šī īpašība mani ir mulsinājusi visvairāk. Atturīgs smaids ir tikai tāds vēss pussmaids. Atturīgs cilvēks aiztaupīs gan ātru dusmu vārdu, gan arī laipnu iedrošinājuma vārdu un vajadzības brīdī diez vai momentā atsauksies pēkšņam palīgā saucienam. Atturīgi cilvēki labprāt nekur neiesaistās, neizsaka viedokli un priekšlikumus, atturas balsojumos... Nevar taču būt, ka Dievs vēlētos izdzēst mūsos sirsnību, atsaucību un iniciatīvu? Atklāsmes grāmatā Viņš vēršas pret remdenajiem.

» Lasīt vairāk

Atskaņas no nometnes
Atskaņas no nometnes
Vai esi sajutusi, ka kopā ar tevi laivā ir Jēzus? 

Ieva Barone

Protams, daudzkārt esmu sajutusi, ka ar mani kopā ir Jēzus. Manuprāt, ir svarīgi apzināties, ka Viņš vienmēr ir līdzās un mūs nepamet. Drīzāk jautājums ir tāds, vai mēs paši reizēm Jēzu nepametam. Ja sajūtam, ka Jēzus blakus nav, tas varētu nozīmēt, ka paši no Viņa esam aizgājuši. Tomēr nevajadzētu arī balstīties tikai uz sajūtām. Jēzus klātbūtne atver acis, lai mēs redzētu situācijas Gara acīm, redzētu to, kā Dievs māca un rūpējas. Viņa klātbūtne palīdz rīkoties citādi – ne tā, kā pasaule parasti atbildētu uz dažādām problēmām.


» Lasīt vairāk

Flautas un ukuleles
Flautas un ukuleles
Vai vēlies iemācīties kādu mūzikas instrumentu? Izmanto iespēju un nāc otrdienās plkst. 17:30 spēlēt blokflautu vai ukuleli. Nodarbību sākums 10. septembrī.

Piezīme: 17. septembrī ukuleļu nodarbība nenotiks, bet tiekamies atkal 24. septembrī.
» Lasīt vairāk

Intervija ar Zani Bikši
Intervija ar Zani Bikši

Jūlijā notiks gadskārtējā Jēzus draudzes nometne, kas daudziem ir ilgi gaidīts notikums. Šogad tā piedzīvo pārmaiņas, jo nometnes vadības grožus no līdzšinējās vadītājas Rutes Bikšes ir pārņēmusi Zane Bikše. Kas mūs gaida – par to šajā intervijā.  

Tu esi pārņēmusi vasaras nometnes rīkošanu. Vai piekriti labprāt?

Zane:Jā. Tas nāca pamazām – biju vienā kalpošanas jomā, otrā un jau jutu, ka ar laiku vasaras nometnes organizēšanu vajadzēs pārņemt. Pārdomas, protams, bija, jo šķita, ka tik lielai kalpošanai neesmu gatava. Labi, ka nezināju, cik tā ir apjomīga, jo droši vien nobītos. 

» Lasīt vairāk

Kas ir labprātība?
Kas ir labprātība?
Rolands Kalniņš

Labprātība ir tas, ka ar prieku, ne piespiesti esam ar mieru kaut ko paveikt. Kā jau zinām, labprātība ir viens no Dieva vārdā minētajiem Gara augļiem. Tātad tā ir nevis mūsu pašu nopelns vai laba griba, bet gan Svētā Gara darbs mūsos. Dievs visiem cilvēkiem pirmais ir parādījis labprātību, sūtīdams pasaulē savu Dēlu, lai Viņš samaksātu par mūsu pārkāpumiem – samaksātu ar savu dzīvību. Un Pestītājs to darīja labprātīgi. Neviens Viņu uz to nevarēja piespiest. Viņš izvēlējās iet šo grūto ceļu mūsu dēļ. Manis dēļ! Tā vislielākajā mērā labprātība ir izpaudusies arī manā dzīvē. Pēc tam esmu to piedzīvojis no vecākiem un līdzcilvēkiem. Arī viņi labprātīgi un ne piespiesti ir gādājuši par mani unveduši mani pie Dieva. Ticu, ka Svētais Gars pieskaras katram, dodot labprātību atsaukties Dieva aicinājumam un labprāt kalpot citiem. Nest vēsti par glābšanu ikvienam un darīt to nekurnot, negaidot par to pretī samaksu. Tieši otrādi – esot gatavam vēl piemaksāt, lai šo darbu varētu veikt.
» Lasīt vairāk

Diakonijas darba būtība
Diakonijas darba būtība

zus saka: „Bet Es esmu jūsu vidūds, kas kalpo.” (Lk 22:27)

Latvijas evaņģēliski luteriskā Baznīca ir izstrādājusi un 19. Sinodē apstiprinājusi dokumentus, kas formulē diakonijas darba būtību, teoloģisko pamatojumu un diakonijas darba programmu. 

1.    Preambula

Diakonija ir Baznīcas esamības aspekts un tās darba neatņemama sastāvdaļa. Diakonija izriet no Kristus kalpošanas. Diakonija veido karitatīvu, atvērtu kristīgo sadraudzību.

» Lasīt vairāk

Lūgšanas
Lūgšanas

SIEVAS LŪGŠANA 

Mīļais debesu Tēvs,

es Tev pateicos par katru dienu, 

ko Tumums ļauj piedzīvot 

» Lasīt vairāk

Draudzes vasaras nometne
Draudzes vasaras nometne
Liec lietā savus talantus un piesakies kādā kalpošanā! Ir vajadzīgi ģimenīšu skolotāji, Bībeles stundu, interešu grupu, sporta aktivitāšu vadītāji, palīgi pie tehnikas un naksniņām.
Tuvāka informācija, jautājumi, palīdzība - nometnes vadītāja Zane Bikše 2836351 vai sūtot e-pastu>>>
» Lasīt vairāk

Kas ir laipnība?
Kas ir laipnība?

Undīne Hofmane

Laipnība kļūst par izzūdošu vērtību. Lai to varētu novērot, nav nemaz tālu jāmeklē – jāsāk ar paša sirdi. Redzu, ka laipnību manī uzvar neapmierinātība un nelaipnība, taču pret to var cīnīties. Maziem solīšiem ejot pareizajā virzienā, ar Dieva palīdzību var paveikt lielas lietas. Laipnība nenozīmē tikai pateikt paldies vai palīdzēt kādam, kurš ir nonācis grūtībās. Sirdij ir jāvēlas būt laipnai, jāvēlas otram radīt prieku. Ir grūti būt laipnam, ja apkārtējie cilvēki tādi nav. Tāpat kā ir vieglāk uzvarēt kārības, ja pie rokas ir Bībele un cilvēki, kuri stiprina. Izvēloties cīņai pareizos ieročus, tā būs vieglāka.

» Lasīt vairāk

Jautājums mācītājam
Jautājums mācītājam

Ir dzirdēts teiciens: „Ja tava dzīve norit mierīgi, tu neesi īsts kristietis.” Ko par to domājat Jūs?

Kristietis kā Kristus liecinieks pasaulē bieži piedzīvo pretestību. Viņš atrodas garīgas cīņas laukā, un cīņas lauks nav klusums un miers. Šādā nozīmē kristīga cilvēka dzīve ne vienmēr norit mierīgi. Visticamāk, ka bieži būs nemierīgi. Taču vienlaikus kristīga cilvēka sirdī  ir jābūt noturīgam mieram, jo Kungs Kristus ir viņa miers, nepārtraukts miera avots. Jo ciešāka ir tuvība ar Kristu, jo vairāk būs miera. Tā mēs dzīvē sastopamies ar nemieru, bet mūsos pašos arvien ir jāpaliek Dieva mieram.

» Lasīt vairāk

Kas ir miers?
Kas ir miers?

Mārtiņš Lācis

Miers ir minēts kā viens no Gara augļiem. Tas mums dod cerību saņemt mieru jau šajā dzīvē. Miers tiek pieminēts arī sveicienā un svētības vārdos. Es domāju, ka pilnīgs miers ir Debesu valstībā, bet īstu mieru var piedzīvot arī šajā dzīvē, ja dzīvojam lielā paļāvībā un ticībā uz Dievu, pildām Viņa gribu un pavadām laiku lūgšanās. Jēkaba vēstules 4. nodaļā lasām, ka mēs nezinām, kāda mūsu dzīve būs rīt. Pat vislabākajos un sakārtotākajos apstākļos nevar zināt, kas notiks nākamajā dienā, kādu nemieru tā nesīs. 

» Lasīt vairāk

Pārdomas. Miers.
Pārdomas. Miers.

Lai kāds ārēji būtu nemiers, lai kādi būtu kari, lai kādi būtu strīdi, lai kā mums kaut kas traucētu, lai cik dusmīgi mēs kļūtu (un tā varētu turpināt vēl ilgi), vislielākais nemiers tomēr ir tas, kas ir mūsos, – ka mēs dzīvojam pretstatā Dieva balsij, kas mūsos runā.

Kaut arī neviens cilvēks tīši netiecas pēc nemiera savā dzīvē, tomēr arī šajā nemierā parādās Dieva labestība pret cilvēkiem. Dievs ir radījis cilvēku tādu, kas ar nemieru izjūt savu grēcīgo un nepareizo stāvokli Radītāja priekšā. Ja Dieva ieliktais nemiers nebrīdinātu, nekas netraucētu cilvēku ceļā uz pazušanu.

» Lasīt vairāk

Diakonijai - 25
Diakonijai - 25

Pateicībā Dievam par mūsu draudzes Diakonijas 25 gadiem esam sākuši ceļojumu diakonijas kalpošanas vēsturē. Šoreiz, ieskatoties Jēzus draudzes hronikas materiālos, uzzināsim, kādi bija pirmie soļi šajā darbā mūsu draudzē. Deviņdesmito gadu sākumā Diakonija vēl nebija atsevišķa mūsu draudzes darba nozare un nebija arī skaidra priekšstata, kā tā būtu jāveido, taču vairāki cilvēki savu kalpošanu draudzē saskatīja tieši šajā jomā un sāka tajā darboties.

Diakonijas izveidošanās Jēzus draudzē

Stāsta sākumu lasiet izdevuma „Jēzus Draudzes Dzīve” iepriekšējā numurā!

1992. gads

» Lasīt vairāk

Viena diena Diakonijā
Viena diena Diakonijā
Ir agrs rīts, pilsēta sāk mosties. Cilvēki steidzas savās gaitās. Pie dzelzceļa stacijas un tirgus pulcējas cilvēki bez mājām. Viņiem jāatstāj patversme un jādodas kārtot savu dzīvi, lai tā atkal kļūtu normāla, lai viņi tiktu pie mājām. Bet vai viņi to spēs? Vai maz gribēs mēģināt? Apkrāvušies ar neskaitāmām problēmām, viņi dodas pretī jaunai dienai, kas droši vien nenesīs neko labu, ja vien nenotiks brīnums.

Draudzes namā ir rīta rosība. Pansionāta virtuvē smaržo kafija, dzīvojamā istabā uzklāts brokastu galds. Bet dienai jāiesākas ar pateicību Dievam, tāpēc, sapulcējušās ap galdu, pansionāta iemītnieces un darbiniece sāk rītu ar Dieva vārda lasījumu un lūgšanu. Pa to laiku ieradušies arī pārējie Diakonijas darbinieki, lai darbotos savās kalpošanas jomās – drēbju istabā, pansionātā, medpunktā. Arī viņi sāk darbadienu, lasot Dieva vārdu un lūdzot Dieva svētību un vadību. Kādā dziesmā ir vārdi: „Šeit kāds lūdz, ak Kungs, nāc pie mums!” Jā, šeit, Jēzus draudzes namā, Dzirnavu ielā 118, Tevi lūdz: „Kungs, nāc un esi pie mums! Mēs nevaram neko bez Tevis, bet kopā ar Tevi notiek brīnumi.”
» Lasīt vairāk

Kas ir prieks?
Kas ir prieks?

Raimonds Šteinbergs

Prieks ir piederēt Dieva ģimenei, jo arī Jēzus saka, lai mēs priecājamies nevis par brīnumiem ,kas notiek, bet gan par to, ka mūsu personvārdi ir ierakstīti Debesīs. Vislielākais prieks man bija, kad varēju kalpot kādam bezpajumtniekam, kad varēju viņu uzņemt, sagaidīt kā draugu, kā brāli, paēdināt un atvadoties arī pateikt, ka Dievs viņu mīl. Ko darīt, kad prieka nav, es joprojām nezinu. Tagad es teiktu - nepalikt vienam, nākt uz draudzi, būt dzīvās attiecības ar brāļiem un māsām. Protams, ka arī baznīcā vēl nav ideālas attiecības, bet tomēr tajā Dievs ir klāt esošs, ticīgajos, ne mūros vai kambaros. Godīgi sakot man, kopš 1997. gadā aizgāja bojā vecāki, prieks vienmēr ir bijis deficīts. Prieks, tas ir arī viens no Svētā Gara augļiem, varbūt ir jāpaiet laikam, līdz tas patiešām "ienākas"!

» Lasīt vairāk

Svētdienas skola
» Lasīt vairāk

Remonta aktualitātes
Remonta aktualitātes

„Tas Kungs ir mans stiprums un mans vairogs, mana sirds paļaujas uz Viņu. No Viņa man nāk palīdzība, mana sirds ir līksma, ar savām dziesmām es Viņam gribu pateikties. Tas Kungs ir stiprums Savai tautai, sargs un palīgs tam, ko Viņš svaidījis. Palīdzi Savai tautai un svētī Savu īpašumu, gani to un nes uz Savām rokām mūžīgi!” (Ps 28:7–9)

 

Ir pagājis kāds laiks kopš pēdējā ziņojuma par to, kā veicas ar mūsu baznīcas atjaunošanas darbiem. Atskatoties atpakaļ, varam tikai apliecināt 28. psalma 7. pantā teikto: „Tas Kungs ir mans stiprums un mans vairogs, mana sirds paļaujas uz Viņu.” Šī projekta laikā esam piedzīvojuši gan prieka pilnus brīžus, gan sarežģītus un grūtus pārbaudījumus, kad nekas cits neatliek kā nākt Dieva priekšā un lūgt, lai Viņš ir mūsu vairogs un palīgs ikkatrā turpmākajā solī un darbā.

» Lasīt vairāk

Atbild bērni
Atbild bērni

Ja tu stiprini ģimeni, tu stiprini nāciju!

 

Atbild 3–4 gadus veci Svētdienas skolas bērni

Kurš jūsu ģimenē ir stiprākais? Kāpēc tu tā domā?

» Lasīt vairāk

Remonts turpinās
Remonts turpinās

Mēs pateicamies Dievam, ka jau pāris mēnešus notiek ar mūsu baznīcas energoefektivitātes uzlabošanu saistītais remonts. Šajā laikā mums visiem vajadzēja pierast pie telpu ierobežojumiem, zemākas gaisa temperatūras un dažreiz arī pie remonta putekļiem. Draudzes vārdā no sirds pateicamies par jūsu sapratni, lūgšanām un finansiālo atbalstu – tas šajā laikā draudzei ir ļoti nozīmīgi.

Šo mēnešu laikā ir sākti vairāki svarīgi projektā paredzētie darbi.

» Lasīt vairāk

Pārdomas
Pārdomas

Neviens īsts karalis nesaka: „Es esmu karalis. Jums mani jāklausa!” Īsta karaļa godu izdaudzina viņa tauta. Tāpat viņš paliek karalis arī tad, kad ir novilcis greznās drēbes, jo viņa gods slēpjas nevis drēbēs, bet nopelnos. Kristus savas zemes dzīves laikā bija kūtrs apliecināt: „Es esmu Dieva Dēls”. Par to liecināja Viņa darbi. Bet uz ko savu piederību balstām mēs? Vai ārējas zīmes – krustiņš kaklā, zivtiņa automašīnas aizmugurē vai pat mācītāja drēbes – būs liecība tam, ka esam patiesi ticīgi?

» Lasīt vairāk

Rīgas Jēzus draudzes finanses
Rīgas Jēzus draudzes finanses

Situācija 2018. gada sākumā

Ja esat regulārs „Jēzus Draudzes Dzīves” lasītājs, droši vien būsit ievērojis, ka pēdējā lapaspusē publicētajā ikmēneša ieņēmumu un izdevumu pārskatā biežāk lasām, ka izdevumi pārsniedz ienākumus. Diemžēl šāda situācija, ka izdevumi pārsniedz ienākumus, turpinās jau vairākus gadus. Draudzes valde ir samazinājusi izdevumus, jau vairākus gadus nav bijis iespējams paaugstināt darbinieku algas. Analizējot šīs situācijas cēloņus, jāsecina, ka tai ir vairāki iemesli:

1)    draudzes ienākumi jau vairākus gadus ir aptuveni vienā līmenī (150 000 EUR  gadā), bet, pieaugot dzīves dārdzībai Latvijā, nemitīgi pieaug arī izdevumi un, lai sabalansētu budžetu, ir jāsamazina izdevumu pozīcijas;

» Lasīt vairāk

Pārdomas. Netiecies pāri noliktam.
Pārdomas. Netiecies pāri noliktam.

Dievs mūs ir aicinājis netiekties pāri par sev nolikto. Viņš to dara ne tāpēc, ka būtu izdomājis kādas mākslīgas robežas, aiz kurām sākas „labāka dzīve”, kas paredzēta tikai dažiem. Viņš to dara ar vislielāko mīlestību, jo zina, ka mūsu spēju robeža ir labākā komforta zona laimīgai dzīvei. Tiekšanās pāri par to ievainos mūsu dzīvi.

Neapmierinātība ar sevi, savu izskatu, prāta spējām, finansiālo stāvokli, novērtējumu sabiedrībā cilvēku ieved dusmās un sarūgtinājumā. Šāds cilvēks sāk noniecināt citu izskatu, sāk kritizēt citu pārdomas un paveikto, sāk piesavināties finanses un dara to visu cerībā iegūt augstāku novērtējumu citu acīs.

» Lasīt vairāk

Draudzes zāles kupols

Senākajiem draudzes locekļiem Jēzus baznīca gadu gaitā kļuvusi sirdij tuva un pierasta. Iespējams, daudziem no mums šķiet, ka par šo ēku un tās vēsturi zinām gandrīz visu. Bet vai tā tiešām ir? Varbūt tomēr mūsu mīļajai baznīcas ēkai vēl ir kāds noslēpums, ko mums pavēstīt?

» Lasīt vairāk

Ēka Brīvības ielā 62

Priecājamies, ka, pavasarim rotaļājoties, esam saņēmuši vēl vienu patīkamu ziņu. Draudze ir ieguvusi finansiālu atbalstu no Valsts kultūras kapitāla fonda, lai īstenotu draudzes ēkas, kas atrodas Brīvības ielā 62, fasādes arhitektoniski māksliniecisko izpēti un tehniskā projekta izstrādi.  

Kopējais no Valsts kultūras kapitāla fonda saņemtais atbalsts sasniedz 2000.00 EUR.

Projekta ietvaros tiks veikti šādi darbi:


» Lasīt vairāk

Baznīcas atjaunošanas projekts
Baznīcas atjaunošanas projekts

Ministru kabineta 2016.gada 12.janvāra noteikumu Nr.35 “Emisijas kvotu izsolīšanas instrumenta finansēto projektu atklāta konkursa “Siltumnīcefekta gāzu emisiju samazināšana valsts nozīmes aizsargājamos arhitektūras pieminekļos” nolikums” ietvaros LR Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija 2016.gada 27. jūlijā ir apstiprinājusi reliģiskās organizācijas “Rīgas Jēzus evaņģēliski luteriskā draudze” projektu “Energoefektivitātes paaugstināšana baznīcas ēkā”, Projekta identifikācijas Nr. EKII-1/17 (LR Vides aizsardzības un reģoionālās attīstības ministrijas 2016.gada 21.jūlija Lēmums Nr. 1/17).

» Lasīt vairāk

Par gaidāmo rekonstrukciju
Jau nākamgad Jēzus draudze piedzīvos vērienīgāko dievnama rekonstrukciju tā pastāvēšanas vēsturē – par vairāk nekā pusmiljonu eiro tiks uzlabota ēkas energoefektivitāte un samazināts CO2 izmešu daudzums. Atbalsta piešķīrējs ir LR Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija, bet projekta uzraudzītājs – SIA „Vides investīciju fonds”. Projekts sākās šī gada septembrī, un to ir plānots pabeigt 2019. gada februārī. No vienas puses, uzturēšanās baznīcā pēc projekta pabeigšanas būs daudz patīkamāka, no otras puses, ceļš līdz komfortam vedīs caur grūtībām un pārbaudījumiem, jo dažus mēnešus dievnams būs jāslēdz. Pārmaiņu gaidās uz sarunu esam aicinājuši projekta iniciatoru, vadītāju un Jēzus draudzes locekli ROBERTU LIGERU.

Kā Jēzus draudze tika pie iespējas īstenot tik vērienīgu projektu?
» Lasīt vairāk

Aicinājums

Aicinām jūs uzdot savu jautājumu mūsu draudzes mācītājiem, sūtot tos uz info@jezusdraudze.lv vai iesniedzot draudzes kancelejā! Interesantākos jautājumus kopā ar mācītāju atbildēm publicēsim turpmākajos „Jēzus Draudzes Dzīves” numuros un draudzes mājaslapā, www.jezusdraudze.lv.

» Lasīt vairāk
 
Jezusdraudze.lv