jaunumus savā e-pastā:               


Kas tas ir?
 
Dievkalpojumi:
svētdienās plkst. 10:00
ceturtdienās plkst. 18:00
Elijas iela 18
Rīga, LV-1050
Tālrunis 67224123
info(at)jezusdraudze.lv Vairāk informācijas >
Lejupielādēt elektronisko "Jēzus draudzes dzīves" augusta/septembra izdevumu >>>

Lielā intervija ar Ievu Dambi un Valtu Mazuru
Lielā intervija ar Ievu Dambi un Valtu Mazuru

Ģimene ar ritma izjūtu

Valts un Ieva uzskata, ka viņu galvenais aicinājums šobrīd ir viņu ģimene. Viņu iepazīšanās notika pateicoties tam, ka viņu aizraušanās bija – un joprojām ir – mūzika. Draudzē Valtu noteikti esam pamanījuši mūziķu vidū – pie bungām, kuras viņš cenšas spēlēt, cik vien klusu iespējams. Valts vada mūsu draudzes Alfa kursa mūziķu kalpošanu un nupat organizēja arī draudzes vasaras nometnes muzikālo pavadījumu. Ieva tajā laikā ir kopā ar viņu meitām Līvu un Martu, kurām arī patīk piesēsties pie bungām un uzspēlēt kopā ar tēti.

» Lasīt vairāk

Atsākas Svētdienas skola!
Atsākas Svētdienas skola!

Bērni + vecāki + skolotāji = Svētdienas skola!

Ik pa laikam „Jēzus draudzes dzīves” lasītājam ir bijusi iespēja kaut ko uzzināt par Svētdienas skolas dzīvi. Piemēram, 2009. gadā tā svinēja savu 25. pastāvēšanas gadu, savukārt 2011. gada pavasarī tajā pirmo reizi tika svinēts oficiāls izlaidums Rāmavas muižā.

Šajā reizē vēlamies jums vairāk pastāstīt (vai atgādināt) par to, kāpēc Svētdienas skolas pastāv un kādi ir tās uzdevumi un mērķi.

» Lasīt vairāk

Atskats: vasaras nometne
Atskats: vasaras nometne
Viens no gada gaidītākajiem notikumiem ir Jēzus Draudzes vasaras nometne. Šogad tā notika no 26. līdz 31. jūlijam atpūtas kompleksā „Smuku muiža”, Remtes pagastā. Draudzes nometne ir nedēļa prom no ikdienas darbiem, pilsētas steigas un trokšņa. Tā ir nedēļa kopā ar brāļiem un māsām – svētīga, prieka, piedzīvoju, pārdomu, mīļuma un brīnumainu pārvērtību piepildīta. „Brīnumainās pārvērtības” – tieši tāda bija šī gada nometnes tēma, kurā piedalījās gandrīz 400 dalībnieku. Mēs katrs atgriezāmies no tās mazliet citādāki nekā ierodoties.
» Lasīt vairāk

Atskats: Senioru jubilejas
Atskats: Senioru jubilejas

Ir jauks, saulains rīts otrajā jūlija sestdienā. Šodien pulcējamies Jēzus baznīcā uz draudzes senioru, kuri dzimuši aprīlī, maijā un jūnijā, sadraudzības pasākumu, ko organizē māsas no diakonijas - Līvija un Jolanta. Sadraudzības brīdi sākam ar lūgšanu un dziesmu. Mūs sveikdams, mācītājs Erberts Bikše uzrunā ar Vārdu no Pāvila 1. vēstules korintiešiem, 2. nodaļas 12.-14. p., kur runa ir par miesīgo un garīgo cilvēku: mūsu miesīgais cilvēks pamazām sadilst, kļūst nevarīgāks, bet garīgais cilvēks Svētā Gara spēkā atjaunojas un pieaug gudrībā. Pasākumu kuplina Rīgas 3. mūzikas skolas audzēkņi ar dažādu komponistu klavieru skaņdarbu solo priekšnesumiem. Daina Upīte iepriecina ar savas dzejas lasījumiem.

» Lasīt vairāk

Jaunieši laivo
Jaunieši laivo
Nedēļas nogalē no 22. līdz 24. jūlijam 14 mūsu draudzes jaunieši devās brīnišķīgā laivu braucienā pa Gauju, kurā piedzīvojām sadraudzību arī ar 3 Mateja draudzes jauniešiem. Ceļu uz starta punktu un savu trīs dienu piedzīvojumu iesākām ar lūgšanu, jo zinām, ka tad, ka visu ieliekam Dieva rokās un atzīstam savu atkarību no Viņa, Viņš dod mums pašu labāko!

Pirmajā vakarā pie Gaujas augšteces mazliet aiz Vijciema, kas bija mūsu laivu brauciena sākumpunkts, pēc nelielas lietus gāzes un klusām lūgšanām, izbaudījām vakaru pie upes.

» Lasīt vairāk

Atskats: māmiņu nometne
Atskats: māmiņu nometne

„Tas Kungs ir mans Gans” – tie ir vārdi, kas šogad māmiņu nometnē pie Usmas ezera vienoja vairāk nekā 50 kristīgas māmiņas no dažādām Latvijas draudzēm. Šo nometni jau sesto gadu rīko mūsu draudzes māmiņas, – taču šī bija vislabākā no visām. Iespējams, tas skan banāli vai liekulīgi, tomēr neviens man nevar atņemt to, kā es pati dziļi sirdī jūtos. Dievs mani atrada un mani uzrunāja. Es saņēmu tieši to, kas tajā brīdī man bija vajadzīgs.

Jau gatavojoties nometnei un lūdzot par to, mani nodarbināja jautājums par kontroli, darbu un atbildību. Ja es atdodu grožus Dievam, vai tas nozīmē, ka man visi groži jāpalaiž vaļā? Neuztraukties un necensties neko sasniegt? Lai notiek, kas notikdams? Ja pilnīgi uzticos Dieva vadībai un apsardzībai, kāda tad ir mana atbildība?

» Lasīt vairāk

LEAF darbs
LEAF darbs

"Tāpēc eita un darait par mācekļiem visas tautas, tās kristīdami Tēva, Dēla un Svētā Gara Vārdā, tās mācīdami turēt visu, ko Es jums esmu pavēlējis. Un redzi, Es esmu pie jums ik dienas līdz pasaules galam." (Mt 28,19-20)
Jau četrpadsmit gadus ik rudeni savu kalpošanas sezonu sāk LEAF evaņģelizācijas grupa. Tas ir pulciņš aktīvu, gados jaunu Jēzus draudzes locekļu, kam rūp svētdienasskolu darbs Latvija lauku draudzēs. LEAF darbības mērķis ir izveidot un attīstīt svētdienasskolas draudzēs, kur tādu nav. Katru gadu tiek izvēlētas 2 draudzes, kurās LEAF apņemas novadīt vienu svētdienasskolas mācību gadu, bet draudze – atrast skolotāju no draudzes locekļu vidus. Šādi pēdējos gados nodibinātas svētdienasskolas Pūrē, Tukumā, Koknesē, Meņģelē, Allažos, Daugavgrīvā, Spārē, Sēmē.

» Lasīt vairāk

Liecība
Liecība

Cik brīnišķi, mans Dievs, Tu mani vadi!

Esmu viena. Tūlīt būs 80, dzīvoju Lielvārdē. Ļoti gribējās tikt sakopt vīra un vecāku kapu kopiņas, bet no autobusa līdz kapsētai jāiet 3km. Pirms 8 gadiem, kad vīrs slimoja, biju turp aizbraukusi ar autobusu, - bija grūti, ļoti piekusu. Baidījos, vai tagad to spēšu. Ko darīt? Lūdzu Visaugstāko Debesu Tēvu, lai dod padomu un spēku, kā to izdarīt: „Tikai Tu, Kungs, zini, ko darīt, Tev viss ir iespējams, Tu esi labestīgs un bagāts žēlastībā visiem, kas Tevi lūdz. Es visu ielieku Tavās rokās, Tavs prāts lai notiek!” Un tā – vadot dienas lūgšanās – kādu dienu iebrauc draudzenes meita, garām braucot, mani apciemot. Iedomāties nevarēju! Uzreiz galvā doma: „Tā ir Tā Kunga palīdzība!” Es tūlīt lūdzu, ja viņa nesteidzas, lai izdara labu darbiņu – aizved mani uz kapiņiem sakopt vīra un vecāku atdusas vietas. Protams, viņi nesteidzās, mēs aizbraucām, viņi palīdzēja man visu sakopt, atnesa ūdeni, salaistīja rozītes. Un tā es ar Dieva svētību varēju apciemot ģimenes kapus. Tagad varu Tevi, Kungs, teikt un slavēt, slavēt visvareno Debesu Tēvu, paldies, paldies!


» Lasīt vairāk

Finanšu pārskats
» Lasīt vairāk

Īsziņas
Īsziņas
Trešdien, 7. septembrī, plkst. 19.00 sāksies Alfa kurss – 12 nodarbību cikls par kristietības pamatjautājumiem. Pieteikšanās www.jezusdraudze.lv/nozares/alfakurss vai rakstot e-pastu alfa@jezusdraudze.lv.

Otrdien, 6. septembrī, plkst. 18.30 sāksies svētdienasskolas jaunais mācību gads.

Piektdien, 9. septembrī, plkst. 18.00 pēc vasaras pārtraukuma atsāksies draudzes vīru tikšanās. Kā arī plkst. 19.00 – jauniešu vakari.


» Lasīt vairāk

Atbild mācītājs

Kāpēc nedrīkst sarunāties Svētā Vakarēdiena laikā?

Principā jau var sarunāties. Daudzi arī to dara.
Jautājums ir: vai es šādi kaut ko ļoti svarīgu nepazaudēju?
Svinot Svēto Vakarēdienu, Jēzus vēlējās atrasties ar mācekļiem visciešākajā, intīmākajā vienotībā.
Iestādot Svēto Vakarēdienu, Jēzus sacīja vārdus: „ Mana miesa.., Manas asinis...”
Citiem vārdiem – „Šis ir brīdis, kurā kā īpašu žēlastības dāvanu Es sniedzu jums Sevi”.

» Lasīt vairāk

Bibliotēkas jaunums
Bibliotēkas jaunums

Feldmanis R. Vienīgi Kristus : Sprediķu krājums 1991-1994. – Rīga : Profesora Roberta Feldmaņa fonds, 2011

R.Feldmaņa svētrunu klausītāji Mežaparka Gustava Ādolfa draudzes dievkalpojumos stāsta, ka tos nav iespējams aizmirst. Atmiņā palikusi spēcīgi izteiktā apziņa par Dieva klātesamību dievkalpojumā, Vārdā un sakramentā. Prasmē skaidrot Dieva vārdu liela nozīmība tiek piešķirta tam, ka mācītājs (R.Feldmanis) vienmēr runāja to, kam ticēja un izteica to, ar ko pats dzīvoja. Sprediķi tapa uz vietas - dievkalpojumā un kancelē, nekad iepriekš nevarēja paredzēt to saturu. Lai gan sprediķos uzmanību saistīja izmantotie interesantie fakti, negaidīti skatījumi, minējumi, pat provokācijas, tomēr mācītāja nolūks nekad nav bijis būt interesantam klausītājam, bet ”…atvērt draudzei acis, lai tā skatītu Dieva darbību.” Grāmatas veidotāji norāda, ka R.Feldmaņa sprediķi tika teikti ar cēlu dievbijīgu patosu, īpašu runas intonāciju, akcentiem un pauzēm, tāpēc rosina tos noklausīties mājaslapā www.robertsfeldmanis.lv. Ieskatam, raksturojoši fragmenti no grāmatas:


» Lasīt vairāk

Ikmēneša informācija


» Lasīt vairāk
 
Jezusdraudze.lv