Dievkalpojumi:
svētdienās plkst. 10:00
ceturtdienās plkst. 18:00
Elijas iela 18
Rīga, LV-1050
Tālrunis 67224123
info(at)jezusdraudze.lv Vairāk informācijas >
Lejupielādēt elektronisko "Jēzus draudzes dzīves" novembra izdevumu >>>
Kāpēc un kādos gadījumos lieto balto altārsegu?
Kāpēc un kādos gadījumos lieto balto altārsegu?

Kāpēc to lieto Mūžības svētdienā?

Baltā krāsa simbolizē skaidrību un prieku. Baznīcas gada ritējumā to lieto Ziemsvētkos, Zvaigznes dienā, Lieldienās, Trīsvienības svētkos, Kristus

Debesbraukšanas dienā un Mūžības svētdienā.

Baltā krāsa Mūžības svētdienā atgādina mums par to, ka dodamies uz Dieva mūžīgo Valstību, kurā valda miers, svētlaime un gaisma.Jāņa Atklāsmes grāmatā lasām, ka mūžīgai dzīvībai izglābtie ļaudis ir tērpti baltās drānās. Kristus saka: „ Kas uzvar, tas būs ģērbts baltās drēbēs, un Es viņa vārdu neizdzēsīšu no dzīvības grāmatas...” ( Atkl 3: 5 )

Un par Dieva mājvietu Jānis liecina: „ Es redzēju lielu baltu goda krēslu un To, kas tanī sēdēja, no Viņa vaiga bēga zeme un debess...” ( Atkl 20: 11 )

Mēs redzam šeit ļoti noteikti, ka baltā krāsa liecina par mūžīgās dzīvības uzvaras prieku.

Svētību vēlot, mācītājs Erberts Bikše

« atpakaļ
 
Jezusdraudze.lv