jaunumus savā e-pastā:               


Kas tas ir?
 
Dievkalpojumi:
svētdienās plkst. 10:00
ceturtdienās plkst. 18:00
Elijas iela 18
Rīga, LV-1050
Tālrunis 67224123
info(at)jezusdraudze.lv Vairāk informācijas >
Lejupielādēt elektronisko "Jēzus draudzes dzīves" jūnija izdevumu >>>

Pārējo ieliekam Dieva rokās
Pārējo ieliekam Dieva rokās
Ieradāmies Jēzus draudzē pirms 9 mēnešiem. Grūti ticēt, ka laiks tik ātri ir paskrējis. No sākuma
bijām mazliet nobijušies par to, kā iejutīsimies tik lielā draudzē, kur ir 1000 draudzes locekļu
(Kanādas draudzē ir apmēram 160 draudzes locekļu). Dievs mūs atbalstīja, jo jau no paša sākuma
jutām mīlestību un viesmīlību no draudzes cilvēkiem. It kā bijām ienākuši vienā lielā ģimenē, kurā
ir daudz māsu, brāļu, bērniņu un ģimenes galva – Kristus. Jā, šo jutām no paša sākuma, ka ticība ir
Jēzus draudzes locekļu dzīves centrā. Šis ļoti uzrunāja kā liela liecība no jūsu ģimenes.
» Lasīt vairāk

Svētdienas skolas bērnu joki
Svētdienas skolas bērnu joki
Visus klātesošos svetdienas skolas izlaidumā pamatīgi sasmīdināja jociņi iz dzīves – Svētdienas skolotāju pierakstītās bērnu atbildes:

Skolotāja: Cik dienās Dievs radīja pasauli?
Bērni: Astoņās! Simts! Visu dienu!

Klausāmies stāstu par jēriņu...
Meitenīte: Es arī izskatos pēc jēriņa.

Skolotāja: Ko gudri vīri nesa Jēzum? (domātas dāvanas)
Bērns: Mīlestību.

Skolotāja: Vai Dievs sūtīs plūdus?
Bērns: Nē, jo ir varavīksne!
» Lasīt vairāk

Bērnišķi ticēt...
Svētdien, 22. maijā, Rāmavas muižas pagalmā skanēja bērnu čalas, smiekli un
dziesmas, norisinājās dažādas aktivitātes un tika pasniegtas apliecības Svētdienas
skolas bērniem un ziedi (un ananāsi!) skolotājiem. Draudzīgā un saulainā
noskaņojumā tika aizvadīts pirmais šāda veida Svētdienas skolas izlaidums. Domāju,
ikviens man piekritīs un arī šajā reizē varēja pats pārliecināties, ka Svētdienas skola ir
ne tikai vieta, kur itin bērnišķīgi iepazīt Dievu, tā ir arī vieta, kur iegūt labus draugus,
un vieta, kuru neaizmirst.
» Lasīt vairāk

Sveicam!
Sveicam!
Valsts prezidents Valdis Zatlers š. g. 1. maijā pasniedza valsts apbalvojumu – Triju
Zvaigžņu ordeni mūsu draudzes māsai – čellistei, Latvijas Nacionālās operas orķestra
čellu grupas māksliniecei un koncertmeistarei Maijai Prēdelei par nopelniem kultūras
darbā, par vairāk nekā 42 gadu spilgtu un neaizmirstamu devumu čella mūzikas
mākslā un tā popularizēšanā Latvijā un pasaulē. Priecājamies kopā ar Maiju un viņas
ģimeni!
» Lasīt vairāk

Sievietes sirds
Sievietes sirds
7. maijā Rīgas Mateja draudzes telpās norisinājās seminārs sievietēm „Sievietes
sirds”. To vadīja lektore no Amerikas – Pola Reinhārte. Pola ir rakstniece, ģimenes un
laulību padomdevēja. Šajā skaistajā sestdienas dienā dažāda vecuma sievietes no visas
Latvijas sanāca kopā, klausījās lekcijas un pārrunāja sev aktuālas tēmas diskusiju
grupiņās. Organizatoriem patīkams pārsteigums bija lielais dalībnieču skaits – vairāk
nekā 400 sieviešu.
» Lasīt vairāk

Atvērtas baznīcas un ne tikai...
Atvērtas baznīcas un ne tikai...
2010. gada jūnijā Latvijā pēc Baznīcēku atjaunošanas fonda ierosmes pirmo reizi notika
Atvērto Baznīcu dienas. Šogad pasākums notiks 18. un 19. jūnijā, un tajā piedalīsies arī
mūsu Jēzus draudze.

Atvērto Baznīcu dienās aicinātas piedalīties četru Latvijas tradicionālo kristīgo konfesiju
– luterāņu, katoļu, baptistu un pareizticīgo – draudzes. Tās atvērs savus dievnamus
kristiešiem, kā arī ikvienam, kam ir interese apskatīt dievnamu un spert soļus pretī
Kristum. Būs arī dažādi pasākumi – svētbrīži, koncerti, ekskursijas un sadraudzība, lai
dotu iespēju cilvēkiem tapt uzrunātiem no Dieva.
» Lasīt vairāk

Atbild mācitājs
Atbild mācitājs
Kāpēc ir mācītāja pieņemšanas laiki?

Ir iegājies, ka pie mācītāja uz pieņemšanu ļaudis pārsvarā nāk tad, ja jāatrisina kādi
jautājumi saistībā ar kristībām, iesvētībām, laulībām vai citiem tā saucamajiem
amatdarbiem. Vai arī, kad smaga dzīves krīze ir mudinājusi uzmeklēt mācītāju. Tomēr
mācītāja pieņemšanas laiki nav tikai tādēļ, lai nāktu kaut ko „pieteikt” vai arī kā
viens no glābšanas salmiņiem dziļās grūtībās. Es kā draudzes mācītājs priecājos par
katru, kas atnācis – arī bez īpaši svarīga iemesla, vienkārši, lai pateiktu, kas uz sirds,
padalītos savos priekos vai bēdās, lai izteiktu savas pārdomas par draudzes dzīvi vai
kaut ko pajautātu. Pieņemšanas laiki, protams, ir iespēja arī privātai grēksūdzei un
dziļākām sarunām, meklējot atbildes uz dzīves svarīgajiem jautājumiem.
» Lasīt vairāk

Īsziņas
Īsziņas
Sestdien, 30. aprīlī, Rāmavas muižā notika apkārtnes sakopšanas talka. Kopējais
talcinieku skaits bija ap 60 cilvēku. Lielās talkas ietvaros apkārtnes sakopšanas darbos
piedalījās arī pulciņš SEB bankas darbinieku, kā arī citi tuvējās apkārtnes iedzīvotāji.

Piektdien, 29. aprīlī, ar izlaidumu viesnīcā “Islande Hotel” noslēdzās šā gada
pavasara sezonas “Alfa kurss”. Šo kursu uzsāka 38 dalībnieki, bet apliecības saņēma
22. Organizatoru komandā piedalījās 33 cilvēki. 15. maijā notika “Alfa kursa”
izvērtēšanas pasākums Jūrmalā, kur komandu laipni uzņēma Višu ģimene. Tie, kas
vēlas pievienoties komandai ar saviem talantiem, ir laipni aicināti pieteikties pie
Daniela Godiņa – nākamais “Alfa kurss” sāksies 7.septembrī. “Alfa kursa” komanda
būs pateicīga arī par ziedojumiem kursa organizēšanai.
» Lasīt vairāk

Jaunums bibliotēkā
Jaunums bibliotēkā
Breikšs Leonīds. Dzīve un darbi, 2. sēj. – Rīga: Enigma, 2000. g.

“Esi slavēts, mans saulainais Dievs!” ir rindas no L. Breikša (1908-1942) dzejoļa, kas tik labi
raksturo galveno motīvu šajā izdevumā – Dieva pielūgsmi un slavinājumu. Grāmatā ievietoti
kristīgie dzejoļi no vairākiem L. Breikša krājumiem – “Dziesmas zemei un debesīm”, “Dziesmas
un lūgšanas” u.c., tajos tiek pausta Dieva visvarenība un mīlestība. Pirmais L. Breikša kristīgais
dzejolis tika publicēts, kad viņam bija 14 gadu, vēlāk liriķa darbus regulāri varēja lasīt
laikrakstā “Svētdienas Rīts”. Liela nozīme L. Breikša dzīvē bijusi iesvētībām Jaunajā Ģertrūdes
baznīcā (1928. g.), kad viņš zvērējis, ka centīsies dzīvot pēc Dieva likumiem. Dzejnieks tiek
raksturots kā nelabojams optimists, kuram labais un gaišais ir mūžīgs. L. Breikša dzeja ir tā, kuru
var lasīt un pārlasīt ne vienu reizi vien.
» Lasīt vairāk

Ikmēneša informācija
» Lasīt vairāk
 
Jezusdraudze.lv