jaunumus savā e-pastā:               


Kas tas ir?
 
Dievkalpojumi:
svētdienās plkst. 10:00
ceturtdienās plkst. 18:00
Elijas iela 18
Rīga, LV-1050
Tālrunis 67224123
info(at)jezusdraudze.lv Vairāk informācijas >
Lejupielādēt elektronisko "Jēzus draudzes dzīves" jūlija izdevumu >>>
Nepalikt gaisā karājoties
Nepalikt gaisā karājoties

Ir viena no tveicīgākajām jūnija dienām - kad liekas, ka uz brīdi piedzīvojam tādus klimatiskos apstākļus, kādi varētu būt Āfrikā vai vismaz kaut kur dienvidos. Patvērušies ēnā, ēdam saldējumu ar zemenēm, ko sarūpējusi izdevuma „Jēzus Draudzes Dzīve” redaktore Santa Cileviča. Mūsu saruna ar Santu šoreiz nav tik daudz par draudzes izdevumu, kā par Santas plāniem no septembra uz desmit mēnešiem doties brīvprātīgo darbā. Uz Tanzāniju, tas ir – uz Āfrikas dienvidaustrumu daļu, pavisam nedaudz zem ekvatora.

Ar Santu Cileviču sarunājās Lelde un Ivars Kupči

» Lasīt vairāk

Jaunieši ciemojas Slokā
Jaunieši ciemojas Slokā

Sestdien, 11. jūnijā, mūsu draudzes jaunieši bija uzaicināti ciemos pie Slokas ev.-lut. draudzes jauniešiem. Tā nu daļa jauniešu ar vilcienu devās uz Sloku, kur vēlāk pievienojās pārējie, un pavisam kopā bijām 15. Slokas stacijā mūs sagaidīja Slokas draudzes jaunieši. Vispirms devāmies uz pludmali, kur spēlējām spēles, pildījām komandu uzdevumus un, protams, “ķērām saulīti” un peldējāmies.

Kā izrādās, šajā pašā vakarā plkst. 18:00  par godu Slokas draudzes ērģeļu 100 gadu jubilejai bija paredzēts ērģeļu koncerts, kuru arī apmeklējām. Pēc koncerta devāmies uz Slokas Svētdienas skolas māju “Brīnumiņš”, kuras nosaukums radies tādēļ, ka tā tapusi kā īsts Dieva brīnums. Interesanti bija uzzināt par Slokas draudzes aktivitātēm, un liels prieks, ka šai draudzei ir tik aktīvi un kalpot griboši jaunieši. “Brīnumiņa” pagalmā noslēdzām jauko sadraudzību ar gardām vakariņām un aktīvām spēlēm. Nākamo ciemošanās reizi vēl neesam sarunājuši, bet noteikti vajadzētu ko tādu atkārtot. Šoreiz – mūsu draudzē.

Elīna Tauriņa

» Lasīt vairāk

Aicinājums ziedot ērģeļu remontam
Aicinājums ziedot ērģeļu remontam

2009. gadā mūsu, Jēzus baznīcas, ērģelēm palika 120 gadi. Šīs ērģeles ir rets, nu jau arī vēsturisks mehāniskā tipa 3 manuāļu un 35 reģistru instruments Latvijā. Ērģeles gadu gaitā nav mehāniski sabojātas, naudas trūkuma dēļ pārbūvētas, bet gan saglabātas to oriģinālajā stāvoklī. Tomēr ērģeļu detaļas ir ļoti nolietotas, bet lieli restaurācijas darbi to pastāvēšanas vēsturē nav veikti.

No 2008. gada 29. septembra līdz 2009. gada 29. martam ar Valsts Kultūrkapitāla fonda (VKKF) finansiālu atbalstu tika realizēts projekts „Rīgas Jēzus baznīcas ērģeļu restaurācijas I posms”, kura ietvaros tika pilnībā restaurēts ērģeļu 1. maunālis.

» Lasīt vairāk

Atbild mācītājs
Atbild mācītājs
- Ko par horoskopiem saka Bībele
- Kas ir “luterāņi atvaļinājumā”
- Kā disciplinēt sevi attiecībās ar Dievu
- Kāpēc nepieciešami mājapmeklējumi
- Kas ir privātā grēksūdze
- ...

Pajautā arī Tu mācītājam!

Jautājumus var iesniegt draudzes kancelejā vai sūtīt uz epastu info@jezusdraudze.lv ar norādi izdevumam “Jēzus Draudzes Dzīve”. 

» Lasīt vairāk

Pārskats par ieņēmumiem un izdevumiem 2011. gada maijā
» Lasīt vairāk

Diakonija - gūtie iespaidi
Diakonija - gūtie iespaidi

Dieva Vārda studēšana – Jesajas grāmata skaista kā pavasaris

Kad Rīga ziedēja mažora toņkrāsās – pieneņu, tulpju un hiacinšu reibumā, mēs, diakonijas darbinieki, atzīmējām trīs gadu mācību posma noslēgumu. Mācītāja Viestura Pavasara vadībā izstudējuši vienu no būtiskākajām Bībeles grāmatām – pravieša Jesajas grāmatu. Mācītājs Pavasaris analizēja un skaidroja nodaļu pa nodaļai par to, kā Dievs atklājas caur trīs praviešiem – trīs Jesajiem – Israēlam būtiskos vēsturiskos posmos ar tiesu un arī ar pestīšanu. Lasījām pravietojumu, ka nāks Jēzus, Mesija, kas uzņemsies cilvēku grēkus, izglābs, ko Jēzus arī ir piepildījis (to lasām Jaunajā Derībā).

Studējot nodaļu pēc nodaļas, guvām jaunas atziņas un zināšanas par to, cik ļoti Jesajas grāmata ir saistīta ar citām Bībeles grāmatām. „Jesajas grāmata man ir brīnišķīga, svētībām bagāta atklāsme. Tagad, lasot Jauno Derību, īpaši ievēroju Rakstu vietas, kurās pieminēts Jesaja. Nevaru klusēt un iegūtās zināšanas dalu tālāk,” studiju nozīmi vērtē Ināra Spriņģe. Valija Kukaja: „Jesajas grāmata māca, kā mums dzīvot, pārbauda mūs. Ja esi slēdzis ar Dievu derību, tad dari tā, kā Dievs no tevis sagaida.” Biruta Sproģe: “Sajutos kā balta lapa, un šo trīs gadu laikā esmu tik daudz guvusi!”

» Lasīt vairāk

Ar sveicieniem no Drēzdenes...
Ar sveicieniem no Drēzdenes...


Jau rakstījām, ka no 1. līdz 5. jūnijam Drēzdenē, Vācijā, notika Vācijas Baznīcu dienas, uz kurām devās arī ap 20 mūsu draudzes māsas un brāļi. Viņus varēja sastapt dažādos muzikālajos pasākumos, LELB stendā sarunās ar apmeklētājiem, Baltijas kafejnīcā, Centrālās un Austrumeiropas satikšanās centrā un citur. Lūk, daži spilgtākie iespaidi:

Elīna Tauriņa:

Vācijas Baznīcu dienās piedalījos pirmo reizi. Lai arī bija ļoti plaša pasākuma programma, diemžēl nesanāca aiziet uz lekciju, kur varētu smelties ko garīgu, jo pārsvarā lekcijas bija par politiku, ES valstu vēsturi vai sociālām problēmām. Bet viss pārējais man patika. Prieks bija par mūsu kompāniju un muzikālajiem pārsteigumiem, kurus varēju apmeklēt Baznīcu dienu ietvaros. Interesanti likās, ka pasākumi notika pa visu Drēzdeni – tā varējām to izbraukāt un apsaktīt.

» Lasīt vairāk

Sveicam!
Sveicam!

Veiksmīga laulība nozīmē daudzkārtēju iemīlēšanos – vienā un tajā pašā cilvēkā.” (M. McLaughlin)

Alise un Tom!
Sveicam jūs, kopīgu dzīves ceļu uzsākot! Un novēlam jums arī turpmāk iet šo ceļu kopā ar Dievu!

Jūsu JD jaunieši

» Lasīt vairāk

Īsziņas
Īsziņas

Svētdien, 29. maijā, draudze astoņdesmit gadu jubilejā sveica ilgāk vienlaidus kalpojušo pērminderi Robertu Pudži. R. Pudže bez pārtraukuma kā pērminderis draudzē kalpo kopš 1973. gada.

Svētdiena, 12. jūnijā, pateicībā par kalpošanu draudze pasniedza atzinības rakstu Voldemāram Lejam (87), kurš mūsu draudzē par pērminderi kalpojis kopš 1977. gada. » Lasīt vairāk

Ikmēneša informācija

» Lasīt vairāk

Informē bibliotēka
Informē bibliotēka
LK. Lūkas evaņģēlijs – Rīga, Latvijas Bībeles biedrība, 2010. g.

Ļoti interesanti veidots izdevums – Lūkas evaņģēlija teksts (rediģētais tulkojums), kas papildināts ar izteiksmīgiem un krāsainiem fotoattēliem. Izdevēji norāda, ka vēlējušies mūsdienu cilvēkam atklāt senā teksta aktualitāti ar nedaudz provokatīvu un asociatīvu fotogrāfiju palīdzību. Katrs attēls ir raksturots ar kādu Rakstu vietu. Spilgti, krāsaini un pārdomas rosinoši.

» Lasīt vairāk
 
Jezusdraudze.lv