Dievkalpojumi:
svētdienās plkst. 10:00
ceturtdienās plkst. 18:00
Elijas iela 18
Rīga, LV-1050
Tālrunis 67224123
info(at)jezusdraudze.lv Vairāk informācijas >
Lejupielādēt elektronisko "Jēzus draudzes dzīves" decembra izdevumu >>>  
Ieņēmumu un izdevumu pārskats

2011. gada OKTOBRA  ieņēmumu un izdevumu pārskats
Ieņēmumi, Ls:


Kolektes

1853

Ziedojumi

1132

Draudzes ikgadējās nodevas

87

Mērķziedojumi (t.sk. Alfa kursam, Svētdienas skolai, nometnei, remontam u.c.)

957

Dzīvokļu izīrēšana un iznomātā zeme

1835

Ziedojumi par kristībām, laulībām

65

KOPĀ

5929Izdevumi, Ls


Algas (11 darbinieki) 

2187

Nodokļi

2121

Nometnes ēdināšana 1. daļa

1800

Ērģeļu restaurācija 2. daļa

1000

2012. gada kalendāra izdošana

632

LELB Virsvaldei (ikgadējā ziedojuma 1/12 daļa saskaņā ar Satversmi)

400

Saimniecības preces, ziedi, reliģiskie izdevumi

181

Izdevuma "Jēzus draudzes dzīve" izdošana

162

Palīdzības pabalsti (3 cilvēkiem)

110

Degviela

80

Elektrība

52

Maināmie paklāji

34

Atkritumu izvešana

29

Pasta pakalpojumi

26

Ziedojums „Jaunatnei ar misiju”

25

Venden ūdens

23

Datora izdevumi

22

Sakaru pakalpojumi

20

Bankas pakalpojumi

18

Reprezentācijas izdevumi

15

Rīgas ūdens

13

Kancelejas preces

8

KOPĀ

8958« atpakaļ
 
Jezusdraudze.lv