jaunumus savā e-pastā:               


Kas tas ir?
 
Dievkalpojumi:
svētdienās plkst. 10:00
ceturtdienās plkst. 18:00
Elijas iela 18
Rīga, LV-1050
Tālrunis 67224123
info(at)jezusdraudze.lv Vairāk informācijas >
Lejupielādēt elektronisko "Jēzus draudzes dzīves" aprīļa izdevumu >>>
Mierīga un priecīga
Mierīga un priecīga
Par ko jūs parasti runājat ar frizieri, kas griež jums matus? Par laika apstākļiem? Aktualitātēm valstī? Rīgā ir kāda friziere, ar kuru varat droši runāt par teoloģiskiem jautājumiem, un mēs jūs ar viņu iepazīstināsim. Vai pareizāk sakot, viņa ir teoloģe, kura cita starpā strādā arī par frizieri. Tā ir Helēne Godiņa, kura jau pusgadu ir mūsu draudzes jauniešu kalpošanas vadītāja.

Ar Helēni sarunājās Ivars un Lelde Kupči
» Lasīt vairāk

Ego Baznīca
Ego Baznīca
No Lego klucīšiem var uzbūvēt jebko, tajā skaitā baznīcu ar visu draudzi vai augšāmceltā Jēzus tēlu pilnā augumā, kā to daži pamanījušies. Nav pārsteigums, ka Lego ir viena no iecienītākajām rotaļlietām daudzās ģimenēs ar maziem bērniem – arī mūsējā.

Laikam tādēļ, ejot pa kādu nomaļu Bratislavas ielu, uzreiz pamanīju veikaliņa skatlogā izliktas sarkanas suvenīru krūzītes ar Lego logotipu. Uzmanību piesaistīja fakts, ka logotipā kaut kā trūkst – un tas bija burts „L”. Nospriedu, ka šāda egoistiska kafijas krūzīte būtu lieliska dāvana sev, un to iegādājos.
» Lasīt vairāk

Atbild mācītājs
Atbild mācītājs
Kāpēc nepieciešami mājapmeklējumi?

Mēs zinām, ka Dieva Vārds un sakramenti ir nepieciešami, lai paliktu vienotībā ar Kristu un būtu izglābti mūžīgai dzīvībai. Tādēļ ikviens draudzes loceklis, kuram patiesi rūp viņa attiecības ar Kristu un viņa mūžīgā izglābšana, regulāri apmeklē dievkalpojumus. Dievkalpojumā esot, viņš saņem dārgās un pestīšanu nesošās žēlastības dāvanas.

Tomēr ir draudzes locekļi, kuri neveselības vai vecuma nespēka dēļ vairs nevar apmeklēt dievkalpojumus. Līdz ar to viņi pārtrauc būt līdzdalīgi šajās Kristus dotajās Dieva Vārda, bet jo īpaši Svētā Vakarēdiena un Absolūcijas svētībās. Viņu ticības spēks mazinās, sadraudzība ar Jēzu un citiem kristiešiem ir ievainota.
Tāpēc, ja kāds draudzes brālis vai māsa nespēj nākt uz dievkalpojumiem, viņi var aicināt mācītāju pie sevis uz māju, lai svinētu īsu mājas dievkalpojumu, saņemtu Dieva Vārda vēsti, Absolūciju (grēku piedošanas pasludinājumu) un Svēto Vakarēdienu, kurā Kristus mums dāvina pats Sevi Savā miesā un asinīs. Esmu pārliecināts, ka tādējādi viņu ticības liesma būs daudz karstāka, sirdīs valdīs miers un droša pārliecība par mūžīgo izglābšanu.

» Lasīt vairāk

Īsziņas
Īsziņas
Sestdien, 26.februārī, notika slavēšanas un pielūgsmes vakars „Gaidot uz Tevi”. Pasākumā piedalījās ap 40 mūziķu, tehnisko un māksliniecisko vadītāju, un tas pulcēja ap 100 klausītāju. „Daudziem tā šobrīd ir aktuāla tēma – gaidas uz To Kungu, apzinoties, ka tikai Dievs var atbildēt uz mūsu jautājumiem un vajadzībām,” stāsta pasākuma organizatore Ieva Supjeva.

6.martā nolemts, ka vasaras nometnes tēma būs „Brīnumainās pārvērtības”. Visi, kas vēlas piedalīties nometnē, aicināti savlaicīgi ieplānot šo nedēļu, lai būtu sadraudzībā ar citiem un gūtu stiprinājumu pārvērsties Kristus līdzībā. Nometne notiks no 26.-31. jūlijam atpūtas kompleksā „Smuku muiža” Brocēnu novada Remtes pagastā.
» Lasīt vairāk

Skaidrojums par ziedojuma kārtību
Skaidrojums par ziedojuma kārtību
Tad dodiet ķeizaram, kas ķeizaram pieder, un Dievam, kas Dievam pieder. (Mt 22:21)

Pēc februāra izdevumā publicētās informācijas par ziedojumu mērķu norādīšanu esam saņēmuši jautājumus par to, kādi ziedojumu mērķi atbilst nodokļu atmaksas saņemšanai. Tādēļ šoreiz neliels skaidrojums par ziedojumu un nodokļu saistību.

Likums par iedzīvotāju ienākuma nodokli paredz, ka no gada laikā aprēķinātās ar nodokli apliekamās ienākumu summas var atskaitīt attaisnotos izdevumus. Viens no attaisnoto izdevumu veidiem ir ziedojumi reliģiskai organizācijai, kurai piešķirts sabiedriskā labuma statuss. Savukārt Sabiedriskā labuma organizāciju likumā ir norāde, ka ziedojumam ar konkrētu mērķi ir jābūt paredzētam ziedojuma saņēmēja sabiedriskā labuma darbībai. Sabiedriskā labuma organizāciju likums arī paredz, ka ziedojums, kuram nav noteikts izlietojuma mērķis, ir vispārējs ziedojums, un tas izlietojams statūtos vai nolikumā norādītiem mērķiem.

» Lasīt vairāk

Liecība
Esam saņēmuši pirmo liecību mūsu draudzes rīkotajā akcijā „Gada lozungs 2011 rakstu zīmēs”. Sirsnīgs paldies Ilzei Zabarovskai par atsaucību! Atgādinām, ka šī gada lozungs ir „Neļauj ļaunumam sevi uzvarēt, bet uzvari ļaunu ar labu.” (Rm 12:21) Akcija notiek līdz šā gada beigām, un tajā piedalīties var ikviens draudzes loceklis, kurš vēlas pastāstīt par kādu atgadījumu no paša vai citu dzīves, kas būtu saistīts ar lozunga tekstu vai tematiku. Darbiņus varat iesniegt draudzes kancelejā vai sūtīt uz e-pastu:info@jezusdraudze.lv.

Tas notika 90.-to gadu sākumā. Dievs Latvijai bija dāvājis brīvību. Visapkārt bija tik daudz jauna, interesanta un dažreiz arī nesaprotama. Man bija Gideonu biedrības dāvātā Jaunās Derības grāmatiņa, kuru lasīju, strīdējos ar Dievu, atkal lasīju, līdz beidzot 1993. gada 19. oktobrī ieliku savu dzīvi Jēzus rokās. „Kungs, es vēl visu labi nesaprotu, es nespēju visam ticēt, bet es Tev uzticos,” tā bija mana uzruna Jēzum, kad parakstījos zem grēksūdzes lūgšanas Jaunās Derības beigās. Es biju spītīgs Dieva bērns, bet Dievs bija tik pacietīgs ar mani, un manī iestājās pārdabisks miers, pazuda satraukuma sajūta un bailes. Bet, ak vai, viss tomēr negāja tikai kalnup.
» Lasīt vairāk

Morālā revolūcija
Morālā revolūcija
Ša gada 4. – 6. martā Rīgā, kristīgajā centrā „Labā vēsts” notika pasākums ar visnotaļ šokējošu nosaukumu – „Sexual Revolution” jeb seksuālā revolūcija. Vidējā gadagājuma lasītājiem tas, iespējams, raisa negatīvas asociācijas ar sešdesmito gadu hipiju ‘seksuālo revolūciju’ un visām no tā izrietošajām sekām. Varu nomierināt – nekā tamlīdzīga! Tomēr – revolūciju apmeklētāju sirdīs šis pasākums noteikti aizsāka.

Šī [kristīgu] jauniešu festivāla pamatā bija organizācijas „Moral Revolution” (morālā revolūcija) organizēta konference ar uzrunām un slavēšanas vakariem. Konferences galvenais runātājs bija Kriss Vallotons (Kris Vallotton), organizācijas „Moral Revolution” dibinātājs, Bēteles draudzes Redingā, Kalifornijā, mācītājs un arī latviski izdotās grāmatas „Ķēniņa bērnu brīnišķīgā dzīve” autors. Ar uzrunām uzstājās arī viens no „Moral Revolution” komandas līderiem – Stiringas draudzes Kalifornijā mācītājs Nātans Edvardsons (Nathan Edwardson) un organizācijas „Moral Revolution” vadītāja Šellija Gibsa (Shelly Gibbs).
» Lasīt vairāk

Ikmēneša informācija
» Lasīt vairāk
 
Jezusdraudze.lv