jaunumus savā e-pastā:               


Kas tas ir?
 
Dievkalpojumi:
svētdienās plkst. 10:00
ceturtdienās plkst. 18:00
Elijas iela 18
Rīga, LV-1050
Tālrunis 67224123
info(at)jezusdraudze.lv Vairāk informācijas >

Atbild mācītājs
Atbild mācītājs
Kas jāzina, lai dievkalpojumā svinētu Svēto Vakarēdienu?

Svēto Vakarēdienu saņem tikai tie, kas ir kristīti un tic, ka maizes un vīna zīmēs saņem Kristus miesu un asinis.
Dienā, kad nākam saņemt Svēto Vakarēdienu, ir labi un pareizi, ja piedalāmies dievkalpojumā no tā sākuma līdz noslēgumam. Dievkalpojumā ir trīs galvenās daļas un visas tās ir vienlīdz svarīgas. Ievaddaļā ir grēksūdze un grēku piedošanas pasludinājums, otrā ir Dieva Vārda pasludinājuma daļa, un trešajā daļā mēs svinam Svēto Vakarēdienu.

Mūsu draudzē arī bērni, kuri ir kristīti, var nākt saņemt Svēto Vakarēdienu, bet ar nosacījumu, ka viņu vecāki vai arī Svētdienas skolas skolotāji ir mācījuši viņus, ka baudot maizi un vīnu, mēs saņemam Kristu pašu Viņa miesā un asinīs.
Ja bērni bauda Svēto Vakarēdienu, tad viņi tāpat kā pieaugušie saņem gan maizi, gan vīnu.
Ja bērns nebauda Svēto Vakarēdienu, bet vēlas saņemt tikai svētību, kā zīmi viņš sev uz krūtīm uzliek labo roku.
Laikā, kad tiek svinēts Svētais Vakarēdiens, mēs nepastaigājamies pa dievnama telpu un nepļāpājam viens ar otru, bet klusi savās sirdīs pateicamies Dievam par svētībām, ko Viņš mums dod, jo Kristus kā Ķēniņš ir mūsu vidū. Laiks, kamēr citi iet pie altāra saņemt Svēto Vakarēdienu, ir brīnišķīga iespēja būt lūgšanā.

Mācītājs Erberts Bikše
« atpakaļ
 
Jezusdraudze.lv