jaunumus savā e-pastā:               


Kas tas ir?
 
Dievkalpojumi:
svētdienās plkst. 10:00
ceturtdienās plkst. 18:00
Elijas iela 18
Rīga, LV-1050
Tālrunis 67224123
info(at)jezusdraudze.lv Vairāk informācijas >

Informē bibliotēka
Informē bibliotēka
Reinhards Slencka. Jēzus Kalna sprediķis. – Rīga, Luterisma Mantojuma fonds, 2000. g.

Dr. Reinharda Slenckas grāmata par Jēzus Kalna sprediķi ir ieteicama gan mājas lasīšanai, gan padziļinātai Rakstu izpratnei un studijām. Tajā aplūkotie temati ietver ne tikai Rakstu vietu skaidrojumus, bet sniedz arī praktiskus norādījumus: kā pareizi lūgt; piedošanas saņemšana un tālāk sniegšana; mīlestība uz vajātājiem un aizlūgšana par viņiem; cilvēku tiesāšana ir pakļauta Dieva tiesai; par labdarību; kur tiesnesis ir Dievs, tur cilvēkiem nevar būt tiesību uz atriebību; nevajadzīga zūdīšanās; svētuma glabāšana un svētdarīšanas robežas; klausīšanās un darīšana ir stingrais pamats u.c. Katru grāmatas nodaļu noslēdz lūgšana, piemēram, ”Kungs, Tēvs debesīs, Tu saskati apslēpto mūsu sirdī, izpēti un pārbaudi mūsos to, ko mēs darām, runājam un domājam. Tu pazīsti mūsu sirds patmīlību, iedomību un ārišķīgumu, to, cik ļoti mēs meklējam cilvēku spriedumu un no tā bīstamies, tāpēc, ka nepaļaujamies uz Tavu apsolījumu. Kungs, stiprini ar sava Dēla teikto vārdu mūsu ticību sava Gara spēkā, ka mēs Tev kalpojam savā tuvākajā, tāpēc, ka Tu mūs esi pieņēmis par saviem bērniem.”
« atpakaļ
 
Jezusdraudze.lv