jaunumus savā e-pastā:               


Kas tas ir?
 
Dievkalpojumi:
svētdienās plkst. 10:00
ceturtdienās plkst. 18:00
Elijas iela 18
Rīga, LV-1050
Tālrunis 67224123
info(at)jezusdraudze.lv Vairāk informācijas >

Lielā intervija: Dievs ir tas, kas audzē
Lielā intervija: Dievs ir tas, kas audzē
Pateicoties Māras un Ilmāra Zviedru rūpēm un neatlaidībai, daudzus gadus ir varējis iznākt mūsu draudzes izdevums „Jēzus Draudzes dzīve”. Māra sevi nesauc par dzejnieci, tomēr viņas dzejoļi ir pazīstami daudziem. Savukārt tikai retais zina, ka viņa ir daudzu mūsu ikdienā dziedātu slavēšanas dziesmu tekstu tulkotāja latviešu valodā. Šobrīd Māra tulko kristīgu literatūru misijā „Agape Latvija”, savukārt Ilmārs rūpējas par sakariem Rīgas Domes Informācijas tehnoloģiju centrā. Tuvojoties Pļaujas svētkiem, aicinājām Zviedru ģimeni uz sarunu par viņu pieredzi ar sēšanu un pļaušanu.

Ar Māru un Ilmāru Zviedriem tikās Lelde un Ivars Kupči
» Lasīt vairāk

Atbild mācītājs
Atbild mācītājs
Kas jāzina, lai dievkalpojumā svinētu Svēto Vakarēdienu?

Svēto Vakarēdienu saņem tikai tie, kas ir kristīti un tic, ka maizes un vīna zīmēs saņem Kristus miesu un asinis.
Dienā, kad nākam saņemt Svēto Vakarēdienu, ir labi un pareizi, ja piedalāmies dievkalpojumā no tā sākuma līdz noslēgumam. Dievkalpojumā ir trīs galvenās daļas un visas tās ir vienlīdz svarīgas. Ievaddaļā ir grēksūdze un grēku piedošanas pasludinājums, otrā ir Dieva Vārda pasludinājuma daļa, un trešajā daļā mēs svinam Svēto Vakarēdienu.
» Lasīt vairāk

Iepazīsimies
Iepazīsimies
Daudzi no mums viņus noteikti jau būs manījuši mūsu vidū – Dāgs Demandts no Latvijas evaņģēliski luteriskās Baznīcas ārpus Latvijas ieradies Latvijā, lai gadu būtu praksē mūsu draudzē, savukārt viņa dzīvesbiedre Edija, ar kuru laulības tika slēgtas šā gada augustā, ar prieku piedalās Svētdienas skolas kalpošanā. Izmantoju iespēju ar viņiem aprunāties draudzes vasaras nometnē, un vispirms aicināju viņus nedaudz pastāstīt par sevi.

Dāgs: Esmu 33 gadus vecs. Uzaudzis Kanādā, Monreālā, latviešu ģimenē. Mana māte bija latviete, arī viņas vecāmāte un tantes. Mana pirmā valoda bija latviešu valoda, bet skola, protams, bija angļu valodā. Gāju latviešu skolā sestdienas rītos. Svētdienās gājām arī uz baznīcu. Mana bijusī mācītāja Rasma Caune mani iesaistīja draudzes darbā, īpaši vecākās paaudzes cilvēku aprūpē. Kad mācītāja aizgāja uz citu draudzi, prāvests Ķirsons mani iesaistīja draudzes garīgajā dzīvē. Reiz, pirms sešiem gadiem, viņš mani lūdza novadīt valsts svētku svētbrīdi. Domāju, ka viņš ir traks, tomēr pamēģināju. Vēl nebiju beidzis savu pirmo teoloģijas kursu. Jutu, ka man ir aicinājums būt par garīdznieku. Tad sāku braukt uz Latviju palīdzēt vadīt bāreņu nometnes, kuras katru gadu rīko Kanādas latvieši. Esmu ordinēts par diakonu Latvijas evaņģēliski luteriskajā Baznīcā Amerikā.
» Lasīt vairāk

Pļaujas laiks
Pļaujas laiks
Tuvojas Pļaujas svētki. Tas ir laiks, kad esam īpaši aicināti paskatīties apkārt un novērtēt, ko brīnišķīgu Dievs mums ir dāvājis – ne tikai dārzeņus un augļus, kas ir mūsu dārzos, bet arī tos, kas ienākas, kalpojot Viņa tīrumā. Labs Pļaujas svētku ieskaņas laiks bija draudzes padomes izbraukuma sēde, kas notika 18. septembrī Vecumniekos. Tikāmies, lai kopīgi pārrunātu, kā veicies draudzes nozaru darbā, kas sagādā prieku, kas – grūtības, kas būtu ieteicams, kādas ir vajadzības un par ko nepieciešams aizlūgt. Savukārt īpašas saliedēšanas aktivitātes vedināja uz pārdomām, ko nozīmē komandas darbs un kā, esot atšķirīgiem savā būtībā un raksturā, tomēr varam kalpot vienam Dievam.

Kā jau dažkārt mēdz gadīties – plānots bija vairāk, nekā spējām izrunāt, tomēr tas, ko pārrunājām, bija nepieciešams un svētīgs. Saprotot, ka visas daudzās draudzes darba nozares vienā dienā neaptversim, palikām „pusceļā”. Tāpēc šoreiz ieskicēšu būtiskākās atziņas tikai par tām jomām, kuras paspējām izrunāt. Kā mēdz teikt, turpinājums sekos...

Visas draudzes jomas bija sadalītas četros lielos blokos. Pirmais bija: dievnams, draudzes gani, mūzikas dzīve un Svētdienas skola. Domājot par aktivitātēm, kas saistītas ar dievnama uzturēšanu, īpašs prieks ir par dzīvību un darbošanās prieku, kā arī brīvprātīgajiem darbiniekiem, kas regulāri un labi veic savus pienākumus. Protams, ir nepieciešams domāt par dažādām praktiskām lietām (altārsegas, kā arī Vakarēdiena trauku atjaunošana, pastāvīgie remontdarbi baznīcā). Taču svarīgākais, lai katra aktivitāte, kas notiek dievnamā, atrod savu vietu un „jūtas labi”. Izskanēja ierosinājums apsvērt iespēju turēt dievnamu atvērtu apmeklētājiem arī darbdienās – vai tie būtu tūristi, kas vēlas apskatīt baznīcu, vai mūsu pašu ļaudis, kas labprāt ienāktu dievnamā, lai pabūtu klusumā un lūgtu Dievu.  

» Lasīt vairāk

Kādu māju uzbūvēsi, tādā dzīvosi
Kādu māju uzbūvēsi, tādā dzīvosi
Kāds namdaris jau krietni gados nolēmis doties pensijā. Viņš to izstāstījis savam darba devējam, sakot, ka vēlās atstāt celtniecības jomu un turpmāk baudīt nesteidzīgāku dzīvi kopā ar sievu un ģimeni. Viņš, protams, saprotot, ka vairs nesaņemšot līdzšinējo algu, tomēr vēlme doties pelnītā atpūta esot nepieciešama. Gan jau ģimene kaut kā iztikšot.
 
Darba devējam bijis žēl atvadīties no tik laba darbinieka, tāpēc viņš veco namdari lūdzis uzbūvēt vēl tikai vienu māju. Namdaris piekritis. Tomēr varēja manīt, ka viņš savu darbu vairs nedara no sirds, bet gan pavirši, un mājas celtniecībā izmanto mazvērtīgus materiālus.

Kad namdaris ēku bija pabeidzis, darba devējs ieradies to apskatīt. Pēc apskates viņš namdarim pasniedzis atslēgu un sacījis: „Tā tagad ir tava māja – mana dāvana tev.”

Kāds pārsteigums! Kāds kauns! Ja vien namdaris būtu zinājis, ka šī māja būs viņam, viņš visu būtu darījis savādāk. Tagad viņam ir sava, bet slikti uzcelta māja.

Tulkoja Santa Cilēviča


» Lasīt vairāk

Īsziņas
Īsziņas
Sākot ar 16. septembri jauno mācību gadu uzsākusi arī Mācekļu skola. Nodarbības notiek divreiz mēnesī – ceturtdienās plkst. 19.30. Pirmajās divās nodarbībās tika aplūkotas tādas tēmas kā „Evaņģēliji un evaņģēlisti” un „Jēzus dzīve”. Nākamo nodarbību tēmas: 7. un 21. oktobrī –„Jēzus saka mums”, 4. novembrī – „Svētā Gara darbības grāmata”, 11. novembrī – „Kā jūdam, tā grieķim, tā latvietim”, 2. decembrī – „Kam un ko rakstīja Pāvils” un 16. decembrī – „Ne tik senas vispārējās vēstules”.

Atgādinām, ka sākot ar 7. septembri ik otrdienu plkst. 18.30 paralēli Svētdienas skolas nodarbībām tiek rīkotas īpašas tikšanās vecākiem – Vecāku atbalsta grupa. Tā ir iespēja vecākiem uzklausīt profesionāļu viedokli un pārrunāt dažādus jautājums, kas saistīti ar bērnu audzināšanu ģimenē: kā savaldīties, kā tikt galā ar ikdienas problēmām, kā jūtas bērns šādos brīžos, vai mēs nesāpinām bērnu, vai spējam būt labi vecāki utml.

Svētdien, 26. septembrī, no mūsu draudzes tika pārraidīts TV dievkalpojums.
» Lasīt vairāk

Oktobra draudzes informācija
» Lasīt vairāk

Informē bibliotēka
Informē bibliotēka
Reinhards Slencka. Jēzus Kalna sprediķis. – Rīga, Luterisma Mantojuma fonds, 2000. g.
» Lasīt vairāk
 
Jezusdraudze.lv