jaunumus savā e-pastā:               


Kas tas ir?
 
Dievkalpojumi:
svētdienās plkst. 10:00
ceturtdienās plkst. 18:00
Elijas iela 18
Rīga, LV-1050
Tālrunis 67224123
info(at)jezusdraudze.lv Vairāk informācijas >
Lejupielādēt elektronisko "Jēzus draudzes dzīves" novembra izdevumu >>>


Par mūriem mūsu dzīvē
Par mūriem mūsu dzīvē

Septembra pirmā nedēļas nogale pēc tik nogurdinoši karstas vasaras mūs pārsteidz ar visai lietainu un negaidīti vēsu laiku. Bet mēs, diakonijas darbinieki, dodamies prom no Rīgas, lai kopā gūtu sev ko jaunu, vērtīgu un savstarpēji bagātinošu, jo klāt ir ikgadējās rekolekcijas.
Vasaras atpūtas mājiņu komplekss „Vējavas” jūras krastā šaipus Salacgrīvas mums laipni piedāvā šeit pavadīt nepilnas trīs dienas ar pārsteidzošu siltumu katrā mājiņā, kur nakšņojam. Uguns sprēgā kamīnā arī vienā no lielākajām ēkām, kur nolikuši lietussargus un virsdrēbes, baudām mājīgās telpas siltumu.

» Lasīt vairāk

Pārdomām

Dieva Vārdā teikts – kad mūsu Kungs Jēzus dzīvoja šeit, uz zemes, tad cilvēki vēl nespēja Jēzu pieņemt kā Dieva Dēlu. Jēzus saviem mācekļiem darīja zināmu, ka Viņam būs daudz jācieš. Viņu atmetīs vecaji, augstie priesteri un rakstu mācītāji, un Viņu nonāvēs, un trešajā dienā Viņš celsies augšām. Un Viņš sacīja uz visiem: „Ja kāds grib Man sekot, tad tāds lai aizliedz sevi, ik dienas ņem uz sevi savu krustu un staigā Man pakaļ. Jo, kas savu dzīvību gribēs izglābt, tam tā zudīs, bet kas savu dzīvību Manis dēļ zaudēs, tas to izglābs.” (Lk 9:23-24)
Dzīvību zaudēt! Vai lielāks zaudējums var būt? Dzīvību mantot! Vai lielāks mantojums var būt? Bet kā lai mantojam dzīvību?

» Lasīt vairāk

Atbild mācītājs
Atbild mācītājs

Kā būtu labi un pareizi atvadīties no cilvēka, kurš mirst?

Mūsu dzīvē ir brīži, kad esam nonākuši tuvu mūžības slieksnim. Zinām arī, ka arvien vairāk cilvēku sava mūža pēdējos mirkļus pavada vientulībā. Kristīgā draudze arvien ir mācījusi un atgādinājusi, cik svarīgi ir, ka mirstošajam cilvēkam līdzās ir kāds, jo īpaši viņa tuvinieki, kas viņu mīlestībā un sirsnībā pavada.
Mirējam ir vajadzīga arī „ceļamaize”, šo slieksni no laika uz mūžību pārkāpjot. Šī „ceļamaize” ir Dieva apsolījuma vārdi, kurus lasām Bībelē, arī lūgšanas, ko lūdzam un dziesmas, kuru teksti runā par izglābšanu ticībā Kristum. Mācītāja rokasgrāmatā jeb Agendā ir atrodama pat tāda nodaļa, kurā ir Bībeles teksti un lūgšanas šādiem brīžiem.

» Lasīt vairāk

Rudenīgo noskaņu ekskursija
Rudenīgo noskaņu ekskursija

Ir sestdiena, 16. oktobris, un mēs dodamies draudzes ik rudens ekskursijā. Izvēlētais maršruts šogad ir Rundāles pils, Mežotnes pils, kā arī Jelgavas Sv. Annas draudze, kur paredzēta sadraudzība.
Neraugoties uz iepriekšējās dienas vētru un lietus gāzēm, Dievs, kā allaž, mūs ir svētījis ar brīnumjauku, saulainu dienu. Braucienu iesākam ar svētības izlūgšanos no Dieva. Pa ceļam debesīs ieraugām krāšņu varavīksni – Dieva derības zīmi.
Rundāles pilī ierodamies pirms pulksten desmitiem. Pils apsargs mūs lūdz uzkavēties, līdz atskanēs mūzika, kas vēstīs, ka pils durvis tiek atvērtas apmeklētājiem. Šo laiku izmantojam, lai uzņemtu kopbildi uz pils kāpnēm.

» Lasīt vairāk

Draudzes nozaru apskats: turpinājums
Draudzes nozaru apskats: turpinājums

Mūsu draudzē ir tik daudz kalpošanas jomu, ka vienā dienā visas nevar paspēt izrunāt – šī bija viena no atziņām, kuru guvām draudzes padomes izbraukuma plānošanā Vecumniekos šā gada septembrī. 14. oktobrī pēc dievkalpojuma padome tikās atkal, lai turpinātu draudzes nozaru darba izvērtējumu un pārrunātu tālākos nozaru kalpošanas uzdevumus.
Būtiskākā draudzes informācijas nozares vērtība ir tās patstāvīgie un savu laiku veltīt gatavie vadītāji – gan draudzes izdevumam, gan mājaslapai, gan citām aktivitātēm. Kā pamatmērķi saskatām turpināt draudzes saziņas līdzekļu darbību, aizsniedzot ar tiem arvien vairāk draudzes cilvēku un noturot sasniegto kvalitāti. Padome izteica īpašu prieku par mūsu draudzes izdevumu, tā jauno un dedzīgo redaktori Santu Cileviču, kā arī par mājas lapas plašo apmeklētāju loku, kuru vidū ir ne tikai mūsu draudzes locekļi.
Draudzes ikdienas darba un kancelejas darbībā aktualitāte joprojām ir draudzes locekļu uzskaites programma – jau iepriekš esam apzinājuši mūsu draudzes vajadzības šajā ziņā, taču līdz programmas izstrādei vēl neesam nonākuši. Bet būtiskākais ir tas, ka cilvēki kalpo ar prieku un atbildību par savu darāmo.

» Lasīt vairāk

Pateicība
Pateicība

Dievs var jums bagātīgi dot visādu žēlastību, ka jums arvienu ir pilnīga iztikšana un vēl pietiekoši paliek pāri labiem darbiem. Jo šis kalpošanas darbs ne tikvien novērš svētajo trūkumu, bet ir arī pārbagāts ar daudzām pateicībām Dievam.
(2Kor 9:8, 12)

Sirsnīgi pateicamies visiem draudzes locekļiem, kas veidoja Pļaujas svētku altāri, dāvājot gan pašu audzēto un ziemai uzkrāto, gan ziedojot naudu (kopā 651,- Ls).
Par šo saziedoto naudu iegādājāmies pārtikas produktus 130 Pļauju svētku paciņām (par kopējo sumu 344,- Ls) un dalīšanai ziemas mēnešos, trūkumā nonākušiem cilvēkiem (par 307,- Ls).
    
Dieva svētību vēlot, 
mīlestībā Līvija un Jolanta

» Lasīt vairāk

Īsziņas
Īsziņas
Svētdien, 10. oktobrī, notika pasākums ģimenēm „Pīrāgi un auklītes” jeb ģimeņu kalpošanas plānošana. „Tikāmies ar mācītāju Erbertu un viņa kundzi Ruti, kā arī draudzes ģimenēm, lai pārrunātu, kas bija noderīgs ģimeņu vakaros līdz šim, ko vajadzētu mainīt un kā šo kalpošanu organizēt turpmāk. Apkopojām vērtējumus, idejas un ierosinājumus. Ģimeņu vakari nākotnē visdrīzāk transformēsies „Laulāto kursā” – 7 nodarbību ciklā, kas notiek reizi vai divas reizes gadā. Tam vēl nepieciešams sapulcināt komandu, bet galvenais secinājums – likt šo darbu Dieva rokās, lai Viņš ir tas, kurš dara!” pastāstīja viena no ģimeņu kalpošanas organizatorēm Lelde Kupce.
» Lasīt vairāk

Informē bibliotēka
Informē bibliotēka

Tūmass Šedīns. Kad kokiem nokrīt lapas, no mūsu virtuves loga var redzēt tālāk. – Rīga, Cerību Zvaigzne, Velku fonds, 2003. g.

Grāmatā stāstīts par ģimeni, kurā aug trīs bērni, diviem no viņiem ir smagi smadzeņu funkciju traucējumi. Kā izturēt tik grūtos pārbaudījumus? Kur rast spēku? Kā ticēt Dievam, kad jāpiedzīvo tik smagas situācijas? Daloties pārdzīvotajā, autors pieskaras tādām tēmām kā mūžība, cerība, lūgšana, ģimene u.c. Lai gan ģimenes sāpju brīži ir neizsakāmi smagi, grāmata raisa uz pozitīvām pārdomām ne vien par dzīves jēgu, bet arī par šāda veida situācijām, kuras jāpieņem un mīlestībā jāpanes.

» Lasīt vairāk

Novembra informācija

» Lasīt vairāk
 
Jezusdraudze.lv