jaunumus savā e-pastā:               


Kas tas ir?
 
Dievkalpojumi:
svētdienās plkst. 10:00
ceturtdienās plkst. 18:00
Elijas iela 18
Rīga, LV-1050
Tālrunis 67224123
info(at)jezusdraudze.lv Vairāk informācijas >
„Pilnīgi nopietni”
„Pilnīgi nopietni”
Labdien! Mani sauc Zinis Viszinis, un es zinu, ka esmu jūsu draudzē. Diez vai pasaulē ir kāds jautājums, uz kuru es nezinātu atbildi! Nezinu, vai jūs to gribat zināt, bet esmu apkopojis atbildes uz jautājumiem, kurus cilvēki man uzdod visbiežāk.
» Lasīt vairāk

Neaizmirstamie 25
Neaizmirstamie 25
Lai gan Svētdienas skola Jēzus draudzē notiek otrdienu vakaros, nevis svētdienās dievkalpojuma laikā kā vairumā citu draudžu, Svētdienas skolas jubileja tika atzīmēta draudzes vidū.

Pirms divdesmit pieciem gadiem, kad ticības mācība bija aizliegta padomju laika ideoloģijas dēļ, un pat pieaugušie baidījās atklāti doties uz baznīcu, Jēzus baznīcā tika izveidota Svētdienas skola. Sākotnēji tas bija neliels bērnu pulciņš, kurā pārsvarā bija aktīvāko draudzes locekļu bērni. Tomēr Svētdienas skola ar katru gadu auga un auga... Tā paskrējuši 25 gadi. Tiešām paskrējuši, jo, skatoties uz bērniem, liekas, viņi aug, acīm redzot. Tie, kuri nesen gāja Svētdienas skolas mazākajās grupiņās, tagad paši vada kādas grupiņas.

» Lasīt vairāk

Nepalikt tur, kur ir labi
Nepalikt tur, kur ir labi
Maijs ir mēnesis, kurā esam aicināti vairāk domāt par mūsu ģimenēm un novērtēt to nozīmi mūsu dzīvē. Šoreiz uz sarunu par ģimeni un kalpošanas izaicinājumiem esam lūguši mūsu draudzes mācītāju Ģirtu Prāmnieku un viņa sieviņu Annu. Ģirts ar Annu laulībā ir pavadījuši 7 gadus, un viņu ģimenes uzmanības centrā šobrīd ir 9 mēnešus vecā meitiņa Heidi. Jēzus draudzē šī gada maijs iezīmē arī Ģirta došanos kalpošanā uz Rīgas Sv. Pāvila draudzi.

Ar Ģirtu un Annu Prāmniekiem tikās Ivars un Lelde Kupči

Kuri ir priecīgākie brīži jūsu ģimenē?

Anna: Pēc meitiņas piedzimšanas tie noteikti ir saistīti ar viņu – iznāk zobiņš, iemācās velties vai pieceļas kājās... Kaut vai, kad viņa ir vesela, kad esam visi trijatā – katrs tāds brīdis ir priecīgs!

Ģirts: Man priecīgi brīži ir tad, ja, pēc dienas skrējieniem atgriežoties mājās, Heidi vēl neguļ... Mēs uzliekam viņu uz lielās gultas, apguļamies katrs savā malā, un viņa tur dzīvojas, tā esam visi trijatā kopā un spēlējamies.

» Lasīt vairāk

Mūsu ceļš uz Krusta ceļu
Mūsu ceļš uz Krusta ceļu
Šogad ekumēniskais Krusta ceļš bija citādāks nekā ierasts, un arī mums, jauniešiem no draudzes, bija iespēja tajā iesaistīties. Tika veidots kopīgs uzvedums visām stacijām. Interesanti, ka uzvedumā piedalījās gan profesionāli aktieri, gan draudžu jaunieši. Daudzi no mums atzīst, ka tā bija fantastiska pieredze, jo varējām būt kopā ar cilvēkiem, kuri ir profesionāļi šajā jomā. Elmārs stāsta: „Man patika, ka bijām kopā ar pazīstamiem aktieriem. Redzot, cik labi viņi to dara, ir, uz ko tiekties.” Sanita savukārt saprot, ka šis projekts viņai ir iemācījis būt drosmīgākai uz skatuves, un mēs visi atzīstam, ka ļoti noderīgi bija tieši runas vingrinājumi.
» Lasīt vairāk

Īsziņas
Īsziņas
Pūpolsvētdienā, 28. martā, dievkalpojumā mūsu draudzē viesojās koris „Songlaget Stordabuen” no Norvēģijas diriģenta Helges Hālandavadībā, muzikāli papildinot dievkalpojumu ar garīgām dziesmām.

Svētdien, 11. aprīlī, dievnama apmeklētājus patīkami pārsteidza neaizmirstulīšu ziedi, kas bija Svētdienas skolas skolotāju un skolēnu darināti rotājumi par godu Svētdienas skolas 25 gadu jubilejai. Neaizmirstulītes kalpoja par atgādinājumu allaž atcerēties un paturēt prātā visu labo, ko Svētdienas skolas skolā guvis un mācījies ikviens tās skolēns. Vairāk par Svētdienas skolas jubileju lasiet .... lpp..

Svētdien, 2. maijā, notiks iesvētes dievkalpojums, kurā savu „jā” Jēzum apliecinās vairāki jaunie draudzes locekļi, kuri nupat izgājuši iesvētes mācību.

» Lasīt vairāk

Ikmēneša informācija
» Lasīt vairāk

Ciemos pie Mikiņa
Ciemos pie Mikiņa
Šā gada 20. martā mūsu ilggadējam draudzes loceklim un brālim Jānim Saukumam, draudzē vairāk pazīstamam kā Mikimausam jeb Mikiņam, apritēja 71 gads. Veselības pasliktināšanās dēļ Mikiņš jau ziemu pavadīja Mežciema pansionātā. Mikiņš ir priecīgs būt aprūpēts, bet jūtas vientuļš šajā iestādē, jo, kā viņš pats saka, „apkārt, apkārt ir tikai miroņi”. Mikiņš ļoti gribētu būt draudzē, bet nevar veselības dēļ. Tādēļ viņš ļoti priecājas par viesiem. Visus, kas draudzē pazīst Mikiņu, es labprāt mīļi aicinātu viņu apciemot.

Mikiņu jubilejā apciemoja Rolands Kalniņš, Reinis Bikše, Seila Paegle, Anna, Ģirts un Heidi Prāmnieki.

Māc. Ģirts Prāmnieks

Attēlā: Ciemos pie Mikiņa
Autors: Rolands Kalniņš

» Lasīt vairāk

Kustība “Andrejs” - vēsts draugiem!
Kustība “Andrejs” - vēsts draugiem!
Andrejs, Sīmaņa Pētera brālis, bija viens no tiem diviem, kas to no Jāņa bija dzirdējuši un bija viņiem sekojuši. Viņš vispirms atrod savu brāli Sīmani un viņam saka: „Mēs esam atraduši Mesiju.” Viņš to aizveda pie Jēzus. Jēzus, viņu uzlūkojis, sacīja: „Tu esi Sīmanis, Jāņa dēls; tevi sauks Kēfa.” (Jņ 1:40-42)

Esam jau rakstījuši, ka no š. g. 5. līdz 7. novembrim Rīgā notiks „Cerības festivāls”, ko Latvijas baznīcas un draudzes organizē ar Billija Grehema Evaņģēliskās asociācijas atbalstu. Festivāla mērķis ir aizsniegt ar Evaņģēlija vēsti pēc iespējas plašāku cilvēku loku. Būtiska loma tajā ir kustībai „Andrejs”, kas mudina ikvienu kristieti lūgt par saviem draugiem un atgādināt viņiem par „Cerības festivālu”.

» Lasīt vairāk

Jaunumi bibliotēkā
Jaunumi bibliotēkā
Guntars Baikovs. Laulība starp radīšanu un mūžību. – Rīga, Luterisma Mantojuma fonds, Rīga, 2008. g.

Grāmatas autors lasītāju rosina atbildes uz neskaitāmiem jautājumiem par laulību meklēt Rakstos, īpaši norādot uz lietām, kuras Bībelē ir skaidri atklātas.

”Laulībai jābūt tādai, kurā sastopas divu cilvēku nesavtīga mīlestība un rūpes vienam par otru. Vai mūsdienās atradīsim daudz cilvēku, kuri laulību tā arī uztver? Vai daudzi no mums izprot, cik liela dāvana ir laulība un ka tā mums dota no Dieva žēlastības? Tai vajadzētu būt dāvanai, ko karsti kāro tie, kuri to vēl nav saņēmuši, un kā acuraugu sargā tie, kuriem tā jau dota…

» Lasīt vairāk

Draudzes vīri kopīgās pārdomās par askēzi
Svētdien, 21. martā, mūsu draudzē viesojās mācītājs, bijušais Lutera akadēmijas pasniedzējs Juris Uļģis, kurš šobrīd ir „Luterisma Mantojuma fonda Latvijā” vadītājs. Dievkalpojumā mācītājs J. Uļģis teica sprediķi, kā arī bija atvedis „ciema kukuli” - jaunāko žurnāla „Dzīvības vārds” numuru. Tomēr galvenais viņa viesošanās iemesls bija aicinājums piedalīties vīru sadraudzības brīdī ar priekšlasījumu „Luteriskā askēze”.
» Lasīt vairāk
 
Jezusdraudze.lv