jaunumus savā e-pastā:               


Kas tas ir?
 
Dievkalpojumi:
svētdienās plkst. 10:00
ceturtdienās plkst. 18:00
Elijas iela 18
Rīga, LV-1050
Tālrunis 67224123
info(at)jezusdraudze.lv Vairāk informācijas >
Smaidīt ar sirdi
Smaidīt ar sirdi
Viņa ir gatava, ejot pa ielu, apstāties un nekavējoties turpat lūgt Dievu par trīsgadīgu bērnu, kurš nokļuvis slimnīcā. Viņa ir priecīga dejot valsi ar sirmu kundzi, apsveicot to 99. dzimšanas dienā. Laba saprašanās ar visiem - tas ir pirmais, kā mūsu draudzes māsu SILVIJU AŅIKINU raksturo tie, kas ar viņu kopā ir kalpojuši. Maijā mūsu draudze pateicās Silvijai par 15 kalpošanas gadiem, rūpējoties par Jēzus baznīcas uzkopšanu.

Silvija ir dzimusi Sibīrijā un savā mūžā pieredzējusi dažādus laikus, varas un politiskās iekārtas. Viņai ir tik daudz ko stāstīt, ka no visa dzirdētā pierakstīt un aptvert var paspēt tikai mazu daļu. Bet pēc sarunas ar viņu var skaidri sajust - daudz svarīgāka par jebkuru citu brīvību ir cilvēka sirds brīvība, kuru mums dāvā tikai un vienīgi Kristus.

» Lasīt vairāk

Kopā pavadītais laiks ir tā vērts
Kopā pavadītais laiks ir tā vērts
Jau par tradīciju māmiņu grupai kļuvis pikniks kopā ar ģimenēm Mātes dienā. Šogad šajā dienā, kas iekrita 9. maijā, iegadījās īpaši nemīlīgs - vēss un vējains laiks. Kā jūs domājat, vai māmiņas palika mājās? Bija klāt ar visiem mazuļiem, lielajiem bērniem un vīriem - kopā vairāk nekā 30 cilvēku, jo mums ir svarīga mūsu māmiņu grupa un īpaši dārgas tās reizes, kad varam satikties šādā lielā pulkā.

Bez desu cepšanas, tērzēšanas un ēšanas šādās reizēs svarīgākais ir māsu (ģimeņu) mīlestības audzēšana, neizmērāmā garīga atbalsta sajūta. Mēs zinām, ka ikvienā grūtā situācijā mums ir māsas Kristū, uz kurām varam paļauties, kuru ģimenes saskaras ar līdzīgām situācijām. Visticamāk, mēs gluži vienkārši esam jau pieradušas, ka māmiņu grupā pavadītais laiks ir tā vērts.

» Lasīt vairāk

Debestēva vadīti
Debestēva vadīti
Kā jau iepriekšējā draudzes avīzītes numurā varējāt lasīt, mēs ar Erbertu no 14. - 27. aprīlim viesojāmies Amerikā Mineapoles latviešu ev.-lut. draudzē.

Viss sākās tā - vairāk nekā pirms pusgada zvanīja Mineapoles draudzes mācītāja Maija Cepure-Zemmels un izteica piedāvājumu piedalīties Mineapoles draudzes Celsmes dienās kā vieslektoriem. Tēmu drīkstējām izvēlēties paši. Šo piedāvājumu sajutām kā Dieva dotu un tāpēc atsaucāmies kalpot viņu vidū šādā veidā.

Mūsu tēma Celsmes dienām bija „Mūri, kas tiek celti, un mūri, kas jānojauc." Centāmies kopīgi noskaidrot, kas tie mūri ir - gan fiziski redzamie, gan garīgie. Vai Dievs ceļ mūrus un vai Dievs tos arī nojauc? Ko darīt mums - celt vai nojaukt? Šie un daudzi citi jautājumi tika uzdoti, tika meklētas atbildes, diskutēts un saklausītas atbildes. Pateicamies Dievam, ka caur šo tēmu drīkstējām piedzīvot, kā Dievs darbojas mūsu vidū.
» Lasīt vairāk

Mans draugs man pastāstīja par Jēzu
Mans draugs man pastāstīja par Jēzu
Šāda bija 14. maija jauniešu vakara tēma, un tā par sevi varētu teikt diezgan daudzi mūsu draudzes jauniešu grupas dalībnieki. Ļoti īpaši bija redzēt videointerviju ar Annu Prāmnieci un klātienē klausīties Madaras Jauģietes stāstīto par savu ticības ceļu, kurā būtiska loma ir bijusi kādam draugam.

Anna atzina, ka, pirms viņa pati sākusi aktīvi nākt baznīcā, viņai nav bijis nekāda priekšstata par kristiešiem, jo vienkārši nav bijis saskarsmes ar viņiem. Jāatzīst gan, ka ir diezgan daudzi kristieši, kas dzīvo divas „dzīves" un, sabiedrībā esot, ir pilnīgi citādāki nekā baznīcā. Tāpēc nereti gadās, ka cilvēki, ar kuriem kopā mācāmies, studējam, strādājam vai atpūšamies, pat nenojauš, ka mēs ejam uz baznīcu un ticam Dievam. Tāpēc viens no lielākajiem aizspriedumiem sabiedrībā par kristiešiem ir: viņi taču ir liekuļi - baznīcā uzvedas svētulīgi, bet ārpus baznīcas sienām grēko tāpat kā citi. Gribas cerēt, ka mēs ar savu uzvedību vai attieksmi neveicinām šī aizsprieduma izplatīšanos, bet katrs pie sevis varam pārdomāt, vai tomēr kādās situācijās neesam noklusējuši savu piederību Dievam un draudzei, lai tikai nebūtu jāatbild uz draugu vai kolēģu jautājumiem.

» Lasīt vairāk

Īsziņas
Īsziņas
Maijā noslēdzās kārtējais Alfa kurss. Šoreiz apmācību beidza 30 dalībnieki, no kuriem aptuveni 10 cilvēku turpina apmeklēt iesvētes mācību. Alfa kursa komanda ir pateicīga visiem, kuri iesaistās šīs programmas norisē, un informē, ka jauns nodarbību cikls sāksies š. g. 8. septembrī.

Svētdien, 16. maijā, noslēdzās Mācekļu skolas pirmais mācību gads. Skaidrīte Mežecka, viena no Mācekļu skolas dalībniecēm, raksta: „Mazs „ganāmais pulciņš" - ap 30 cilvēku no draudzes pulcējāmies Mācekļu skolas pirmajā klasē, lai dziļāk izprastu Dieva atstāto mantojumu. Sasēdāmies „pie Jēzus kājām" pēc dienas darbiem, un mācību programmas ietvaros iedziļinājāmies Vecās Derības grāmatās. Atklājām Jēzus klātbūtni dramatiskos notikumos pirms daudziem gadsimtiem tāpat kā šodien. Cilvēcisko attiecību juceklī atpazinām paši sevi. Cilvēks ir apdraudēts un nevarīgs, ja darbojas sava paša spēkā, bet Dievs aicina norimt un sekot Jēzum, ejot pa Viņa avju pēdām. Sekosim kā Jēzus mācekļi!"

» Lasīt vairāk

Cipari, dāvanas un pirmā mīlestība...

Svētdien, 16. maijā, draudzes locekļi bija aicināti uzkavēties pēc dievkalpojuma, lai draudzes pilnsapulcē uzklausītu informāciju par draudzi un draudzes dzīves attīstību. Informācijas bija gana daudz, un tā bija interesanta, tāpēc labprāt padalītos tajā arī ar tiem, kuru klātbūtne šajā reizē izpalika. Dzirdēto es labprāt iedalītu trīs raksturlielumos - skaitļi, dāvanas un pirmā mīlestība...

» Lasīt vairāk

Mēneša jaunumi
Mēneša jaunumi
Mēneša jaunumu sadaļā uzziniet kuriem draudzes locekļiem ir jubilejas, kuri ir iesvētījušies, kristījušies un pievienojušies draudzei. Kā arī, kurus pavadam Mūžibā. 
» Lasīt vairāk

Bibliotēkas jaunumi
Bibliotēkas jaunumi
Kārlis Beldavs. Mācītāji, kas nāvē gāja. - Rīga, Luterisma Mantojuma fonds, 2010.g.

Šis ir atkārtots un papildināts 1933. gada grāmatas izdevums, kuru sastādījis mācītājs K. Beldavs. Grāmatā ir liecības par latviešu un vācu luterāņu mācītājiem, kuri kļuva par 1919. gada boļševiku represiju upuriem. Aprakstītie fakti daudziem varētu būt pārsteigums, jo atspoguļo notikumus, par kuriem sabiedrībā maz runāts - mācītāju pratināšanas, nepamatotas apsūdzības, apcietinājumus, pakļaušanu varmācībai, pazemojumiem un nonāvēšanu. Tomēr grāmatas pamatideja ir cita - parādīt, kā ticībā šie cilvēki ir izturējuši ".. līdz galam. Savas miesīgās dzīvības galam."

» Lasīt vairāk
 
Jezusdraudze.lv