jaunumus savā e-pastā:               


Kas tas ir?
 
Dievkalpojumi:
svētdienās plkst. 10:00
ceturtdienās plkst. 18:00
Elijas iela 18
Rīga, LV-1050
Tālrunis 67224123
info(at)jezusdraudze.lv Vairāk informācijas >
Lejupielādēt elektronisko "Jēzus draudzes dzīves" decembra izdevumu >>>


Pārdomas par 2011. gada lozungu
Pārdomas par 2011. gada lozungu
Pateicoties lozungu tradīcijai, kas radusies Brāļu draudzēs, mēs ik gadu saņemam Dieva Vārdu arī gadam jeb gada lozungu. 2011. gadā esam aicināti pārdomāt Dieva Vārdu no vēstules romiešiem: „Neļauj ļaunumam sevi uzvarēt, bet uzvari ļaunu ar labu!” (Rm 12:21) Šajā reizē esam aicinājuši mūsu draudzes garīdzniekus īsi dalīties savās pārdomās, kas viņiem raisās par šo nākamā gada lozungu.

Mēs stāvam liela uzdevuma priekšā – uzvarēt ļaunu ar labu. Par kādu cīņu un uzvaru īsti ir runa? Apustulis Pāvils paskaidro: „Neatmaksājiet nevienam ļaunu ar ļaunu, domājiet par to, ka varat labu darīt visiem cilvēkiem.” (Rm 12:17) Tas nozīmē ne tikai saņemties un lēnprātīgi paciest pārinodarījumus, bet nemitīgi domāt par to, ko varu labu darīt līdzcilvēkiem. Un ne tikai domāt, bet, kad ir domāts, tad arī praktiski darīt labu visiem cilvēkiem.
Neviens savā spēkā to nespēj. To spēj Kristū no jauna piedzimušais cilvēks, kurš, atsaucoties Pāvila izteiktajam aicinājumam, ir „Dieva žēlsirdības vārdā nodevis sevi pašu par dzīvu, svētu Dievam patīkamu upuri”. (Rm 12:1)
Kristum atdota sirds un dzīve ir dzīve, kurā piedzimst šis brīnums – spēja uzvarēt ļaunu ar labu. Tas piedzimst tikai tādēļ, ka Kristus, kuram cilvēks pieder, nemitīgi domā labu un arī dara labu.
Lai piedzimšanas brīnumiem bagāts jaunais Dieva žēlastības gads!
Mācītājs Erberts Bikše
» Lasīt vairāk

Atklātība dod brīvību
Atklātība dod brīvību
Lai uz brīdi atgūtos no dienas rūpēm, Ieva ir izgājusi pastaigāties dārzā pie mājas. Cauri plašajiem viesistabas logiem viņa redz, ka Varim ir izdevies pilnībā pievērst sev Karlīnas un mazā Jēkaba – viņu bērnu – uzmanību. Varis ir uzcēlis istabā telti un spēlē ģitāru mazajiem, kuri nu ir aizmirsuši visus niķus, kas vēl pirms brīža pārbaudīja vecāku pacietību. Šī nelielā epizode no Kārklu ģimenes ikdienas raksturo daudz ko no Ievas un Vara sacītā intervijā „Jēzus Draudzes dzīvei”. Par bērnu ienākšanu ģimenē un svētību, kas nāk tiem līdzi. Par to, ka bērni vecākus māca ne mazāk, kā vecāki bērnus. Par to, ka mums ir jābūt atklātiem – ar bērniem, vienam ar otru, ar apkārtējiem. Un ar Dievu.

Pie Kārklu ģimenes ciemojās Lelde un Ivars Kupči
» Lasīt vairāk

Pasaka no Ziemsvētkiem līdz Lieldienām
Pasaka no Ziemsvētkiem līdz Lieldienām
Reiz sensenos laikos kādā ciematā dzīvoja vecs mācītājs. Viņš bija ļoti cienīts vīrs, dievbijīgs un garīgos jautājumos prasīgs cilvēks. Mācītājs gandrīz visu savu laiku pavadīja vienatnē kalnos, kur bija uzcēlis sev necilu būdiņu. Tur viņš nodevās lūgšanām, Bībeles studijām, gavēja, pārdomāja Jēzus dzīvi un veidoja savas personiskās attiecības ar Dievu. Tikai divas reizes gadā – Ziemsvētkos un Lieldienās, viņš sakravāja pauniņu ar nepieciešamajām lietām un uz pāris dienām pameta savu patvērumu, lai dotos lejā sludināt ciema ļaudīm Evaņģēlija vēsti – par Kristus dzimšanu Ziemsvētkos un par Kristus krustā sišanu un augšāmcelšanos Lieldienās. Viņš sludināja no sirds un arī draudze klausījās no visas sirds. Šīs divas dienas gadā bija notikums gan mācītājam, kurš tik ļoti juta mazāko brāļu un māsu garīgās slāpes pēc Vārda, gan arī draudzei, kas kāri tvēra katru vārdu no tik cienījamā mācītāja mutes. Pēc tam viss atgriezās ierastajā ritmā – mācītājs savā cellē un patvērumā – kalnos, bet draudze – savās rūpēs un ikdienā. Mācītājs neiesaistījās pārējā draudzes dzīvē. Tā viņam šķita pārāk saimnieciska, sadrumstalota un reizēm pat liekulīga. Galu beigās draudze ļoti labi iztika bez mācītāja, un vēl labāk iztika mācītājs – kalnos, savā dzīvē, bez draudzes.
» Lasīt vairāk

Dieva Vārds, kas pats runā un dara savu darbu
Dieva Vārds, kas pats runā un dara savu darbu
Daudziem iemīļota dāvana Ziemsvētkos ir lozungu grāmatiņa, kas dāvā brīnišķīgu iespēju ik rītu  sākt ar Dieva Vārdu vai arī paturēt to kā pārdomu vadmotīvu visas dienas garumā. Izrādās, šāda lozungu tradīcija pastāv jau 280 gadus, un lozungu grāmatiņas tiek izdotas aptuveni 50 valodās. Par to, kā šī tradīcija radusies, stāsta mācītājs un Brāļu draudzes misijas Latvijā pārstāvis Gundars Ceipe.

Kā un kur radās lozungu tradīcija?
18. gadsimta sākumā kādi dedzīgi ļaudis, kas bija padzīti evaņģēliskie kristieši no katoliskās Bohēmijas un Morāvijas, apmetās Hernhūtē, Vācijā. Kā teikt, kur tā Kunga gars, tur – brīvība: viņi bija ļoti radoši cilvēki – tādi, kas ir brīvi un pastāv Evaņģēlijā. No šīs mikroskopiskās vietas ir nākušas daudzas lietas, kas izplatījušās pa visu pasauli – tā sauktās Hernhūtes zvaigznes, daudz dziesmu, kas ir Dziesmu grāmatā, fiksētās cenas, skatu torņi – vismaz tur ir vecākais skatu tornis Saksijā... un lozungi. Turklāt lozungi ir proto ideja kalendāriem, ar ko pilna pasaule – sieviešu, makšķernieku, kristiešu utt.
» Lasīt vairāk

Informē bibliotēka
Informē bibliotēka
Adventa laika stāsti. – Rīga: IHTIS, 2010. g.
Grāmatas tekstu ir sagatavojusi mūsu draudzes Svētdienas skolas skolotāja Inese Prāmniece un ilustrējusi Daina Mangulsone. Izdevumā iekļauti 24 stāstiņi bērniem, kas lasāmi katru dienu no decembra sākuma līdz Ziemsvētkiem. Stāstiņu galvenais varonis Pēterītis gatavojas Ziemsvētkiem un ir nolēmis apdāvināt savu labāko draugu Jēzu. Pielikumā ievietotās darba lapas palīdzēs dāvanas Jēzum izgatavošanā, bet katra stāstiņa beigās ievietotie jautājumi rosinās vēlreiz pārdomāt aprakstīto notikumu un izvērtēt savu attieksmi pret minēto situāciju.
» Lasīt vairāk

Īsziņas
Īsziņas
No 5. līdz 7. novembrim Arēnā Rīga notika Cerības Festivāls. „Arēna visas dienas bija pārpildīta,” stāsta Aldis Krieviņš. „Sestdien pasākumu apmeklēja rekordliels skaits cilvēku – 14100. Uz aicinājumu nodot savas sirdis Dievam šajās dienās atsaucās ap 3000 cilvēku. Protams, vispilnīgākā statistika ir Dieva ziņā.” Pasākuma organizēšanā iesaistījās arī mūsu draudzes locekļi – diriģents Aigars Āboliņš, kā arī dziedātāji, mūziķi un padomdevēji.

Iznācis jaunais draudzes kalendārs 2011. gadam. Tajā apkopoti 12 mūsu draudzes locekļu radīti dzejoļi. „Biju pārsteigts, jo savā saturā tie paņem mūs līdzi cilvēka mūža ritējumā: bērnība, jaunība, brieduma gadi, dzīves novakare un tad jau arī vārdi par mūžību,” ievadā raksta mācītājs Erberts Bikše. Piemēram: „Es, bērns, tavās acīs redzu vairāk par spoguļvirsmu...”, vai „vērīgāk skatoties atpakaļ, var ieraudzīt to kas priekšā”. Draudzes kalendāru var iegādāties draudzes kancelejā un grāmatu galdā svētdienās pēc dievkalpojuma. Kalendāra cena – 1 Ls.
» Lasīt vairāk

Ikmēneša informācija
» Lasīt vairāk
 
Jezusdraudze.lv