jaunumus savā e-pastā:               


Kas tas ir?
 
Dievkalpojumi:
svētdienās plkst. 10:00
ceturtdienās plkst. 18:00
Elijas iela 18
Rīga, LV-1050
Tālrunis 67224123
info(at)jezusdraudze.lv Vairāk informācijas >
Atbild mācītājs
Atbild mācītājs
Kā es varu nomaksāt draudzes locekļa ziedojumu?

Atbild mācītājs Erberts Bikše:

Tas nemaz nav sarežģīti. Ir divas iespējas :
1) jūs varat ziedot draudzes kancelejā, saņemot kvīti par veikto ziedojumu.
2) jūs varat savu ziedojumu pārskaitīt uz draudzes kontu.


Šāda ziedojuma veikšana draudzes kancelejā vai, pārskaitot uz draudzes kontu, ir patiesi svarīga. Tas ir veids, kā draudze ik gadu uzzina, cik draudzē ir aktīvo draudzes locekļu. 5,50 Ls gadā no jūsu ziedojuma tiek pārskaitīts Baznīcas Virsvaldei LELB vispārējām vajadzībām. Ar pārējo jūsu ziedojuma daļu jūs atbalstāt savu draudzi.

Kā es regulāri varu atbalstīt draudzi ar ziedojumu?

Piedaloties draudzes dievkalpojumos, savu ziedojumu jūs varat ielikt ziedojumu traukā. Tas ir veids, kā jūs atbalstāt draudzi regulāri.

Ziedojums ir brīvprātīgā mīlestības dāvana, ar kuru jūs pagodināt Dievu, atbalstot draudzi, lai Evaņģēlijs varētu tikt pasludināts. Jūsu ziedojumam ir jānāk no sirds.

Ievērojams skaits kristiešu Dieva Valstības darbam ziedo desmito tiesu no saviem ienākumiem. Viņi ir atklājuši, ka, to darot, paši tiek bagātīgi svētīti.

 

» Lasīt vairāk

Svētdienas skolas vizītkarte
Svētdienas skolas vizītkarte
Jēzus draudzes Svētdienas skolas 25 gadu jubileja

Laiks: svētdien, 11. aprīlī, plkst. 10:00
Vieta: Rīgas Jēzus draudze

Mīļie draugi, vecāki, ģimenes!

Ar Dieva žēlastību un svētību esam sagaidījuši brīnišķīgu un neaizmirstamu notikumu – mūsu mīļās Svētdienas skolas 25 gadu jubileju. Mīļi aicinām arī jūs piedalīties neaizmirstamās šo svētku svinībās īpašā dievkalpojumā svētdien, 11.aprīlī, 10:00!

Jūsu Svētdienas skola

» Lasīt vairāk

Pateicība
Pateicība
Mīļš paldies visiem draudzes locekļiem, kuri ar savu pienesumu piedalījās Lieldienu akcijā "Dienišķā maize"! Paldies Dievam, ka Viņa Gars ir dzīvs mūsu sirdīs, runā uz mums, māca redzēt un mīlēt savu tuvāko!

Savu novēlējumu jums vēlos izteikt ar Sv. Patrika lūgšanu:
Lai Dieva spēks mūs vada,
Lai Dieva varenība mūs uztur,
Lai Dieva prāts mūs māca,
Lai Dieva roka mūs sargā.

Diakonijas darba vadītāja
Līvija Putāne

» Lasīt vairāk

Svētdienas skolai - 25. Neaizmirsti pateikties Dievam.
Svētdienas skolai - 25. Neaizmirsti pateikties Dievam.
Līga Dolace

To, kas es esmu tagad, veidoja pavadītie gadi Jēzus draudzes Svētdienas skolā. Lai jums visiem, kas tagad ejat Svētdienas skolā, izdodas saņemtās dzīves gudrības izdzīvot savā ģimenē, skolā un dzīvē!

Agita Jirgensena

Es ar Svētdienas skolu iepazinos, kad sāku vest savus bērnus uz nodarbībām - nu jau gandrīz 11 gadus. Arī pati sāku apmeklēt pieaugušo grupiņu. Tas, ko sniedz Svētdienas skola, ir kas ĪPAŠS. Esmu pārliecināta, ka Dieva Vārds pieskaras katra bērna sirdij un uzrunā katru personīgi. Paldies Dievam un visiem skolotājiem par mīlestību, ko bērni saņem Svētdienas skolā!

» Lasīt vairāk

Laist skolā vai mācīt mājās?
Laist skolā vai mācīt mājās?
Līdz šim nevarēju pat iedomāties, ka jautājums par bērnu skološanu mājās nodarbina arī kristiešu prātus. Izrādās, tas ir visnotaļ aktuāls un interesants temats arī mums: māmiņu grupas nodarbībā, kas notika svētdien, 14. martā, bija krietni vairāk māmiņu nekā citreiz. Mūsu viesis šoreiz bija teologs un ģimeņu konsultants Dr. Gatis Līdums.

Tā kā par ideju bērnus skolot savā ģimenē gandrīz neko nebiju dzirdējusi, vēlējos uzzināt, kas tas ir, kāpēc ģimenes to izvēlas un kā tas praktiski realizējams. Dažām māmiņām šis jautājums jau kādu laiku bija raisījies sirdī un prātā, viņas vēlējās izzināt vairāk – mājmācības plusus un mīnusus, kā arī kristīgo motivāciju.

Izrādās, bērnus atļauts skolot mājās lielākajā daļā Eiropas valstu, tostarp arī Latvijā (līdz 4. klasei).

» Lasīt vairāk

Īsziņas
Īsziņas
Ceturtdien, 25. februārī, draudzes padomes locekļiem bija iespēja noklausīties Jēzus draudzes locekles mākslas vēsturniece Austras Avotiņas priekšlasījumu par liturģijas jeb dievkalpojuma kārtības atspoguļojumu dievnamā. Viņa aicināja pārdomāt, ko nozīmē dažādas ar dievnamu saistītas lietas: apkārtne – tā ir tuvošanās Dievam, ārpuse – pieejamība, durvis – „Es esmu durvis...” aicinājums, telpa – jaunā pasaule, gaisma – apliecinājums „Es, gaisma, esmu nācis pasaulē...”, skaņa – debesu mūzika, kancele – Dieva vārda pasludinājums, retabls* – atgādinājums, brīdinājums, altāris – svētākā vieta, Vakarēdiens – centrālais notikums. A. Avotiņa vērsa uzmanību arī uz Bībeles tekstiem, kas daudzviet atrodami dievnamā virs ieejas, kora velvēm vai sakristejas un citur. Tie, viņasprāt, kalpo kā iedrošinājums, atbalsts un pamudinājums.
» Lasīt vairāk

Draudzes finanšu situācija 2009. gadā
Draudzes finanšu situācija 2009. gadā
Ir noslēdzies darbs pie draudzes 2009. gada finanšu pārskatu sagatavošanas. Likumā noteiktajā termiņā – līdz 1.martam – pārskati iesniegti Valsts ieņēmumu dienestā. Pārskatos ietvertās informācijas kopsavilkums sniegts šajā rakstā.

Draudzes ieņēmumi, neskaitot bērnu kristīgi izglītojošā centra (bērnudārza) „Jēriņš” ieņēmumus, 2009. gadā bija 100 tūkst. Ls, bet izdevumi, neskaitot bērnudārza izdevumus un nolietojuma aprēķinus, bija par apmēram 3 tūkst. Ls lielāki un sasniedza 103 tūkst. Ls. Negatīvā starpība starp 2009. gada ieņēmumiem un izdevumiem pamatā saistīta ar to, ka 2007. un 2008. gadā bija uzkrāti līdzekļi apgaismojuma projekta pirmās kārtas īstenošanai, un 2009. gada laikā tie izmantoti.

» Lasīt vairāk

Seko Cerības festivāla aktualitātēm
Seko Cerības festivāla aktualitātēm
No 5. līdz 7. novembrim Rīgā notiks Cerības festivāls – Latvijas vēsturē plašākais evaņģelizācijas pasākums, kuru organizē Latvijas baznīcas sadarbībā ar Billija Grehema Evaņģēlisko asociāciju.

Kas ir cilvēki tavā apkārtnē, kuri vēl nav iepazinuši Kristu? Vai tu vēlies, lai viņi sadzirdētu Evaņģēlija vēsti? Tu vari viņiem tajā palīdzēt, un lūgt par viņiem jau tagad!

» Lasīt vairāk

Liecība: Pie altāra dziedināta
Liecība: Pie altāra dziedināta
Pagājušajā ziemā, braucot uz Rīgu, paslīdēju. Jutu, ka labās kājas cīpslas un muskulatūra no jostas vietas līdz papēdim tā izstaipītas, ka ar lielām sāpēm varēju paspert soļus. Bet tai pašā mirklī saliku rokas, slavēju un pateicos Dievam, ka nenokritu un nesalauzu nevienu locekli. Tikai ar lielām grūtībām uzkāpu dzīvoklī. Ar grūtībām varēju apsēsties un piecelties, bet cietu, zobus sakodusi, Dievu slavēdama un teikdama. Arī par sāpēm pateicos un par to, ka Kristus manis dēļ pie krusta nesis tādas mokas un ka manas sāpes, salīdzinot ar Viņa, ir nieks.

Tā klibodama nostaigāju divas nedēļas. Pēc divām nedēļām baznīcā gāju pie Svētā Vakarēdiena. Ar lielām sāpēm nometos ceļos. Kristus upuri allaž pieņemu kā brīnišķīgu balzamu dvēselei, kas mani atjauno. Arī šoreiz no sirds pateicos par visu – par darbu, par sāpēm, jo pats Kungs mani redz un zina šo pārbaudījumu. Dīvaini, bet pēc Svētā mielasta piecēlos viegli. Ne miņas no sāpēm. Aizgāju līdz solam, izgrozīju kāju gan šā, gan tā, bet no sāpēm ne miņas.

» Lasīt vairāk

Ikmēneša informācija
» Lasīt vairāk
 
Jezusdraudze.lv