jaunumus savā e-pastā:               


Kas tas ir?
 
Dievkalpojumi:
svētdienās plkst. 10:00
ceturtdienās plkst. 18:00
Elijas iela 18
Rīga, LV-1050
Tālrunis 67224123
info(at)jezusdraudze.lv Vairāk informācijas >
Kas ir tavā ceļasomā?


"Tā Kunga ceļš ir sirdsskaidrā stiprums.." (Pam 10,29)

Šī bija mūsu draudzes vasaras nometnes tēma un moto. Un, protams, runa nav par to, kas jāņem līdzi uz nometni. Arī ne par to, kas būtu nepieciešams pārgājienā vai ceļojumā. Mēs vēlējāmies pārdomāt, kas ir nepieciešams mums ceļā pie Dieva un Dieva ceļos, kur Viņš mūs sūta.

Domāju, ka ikviens reiz ir devies ceļojumā. Un droši vien pirms ceļojuma ir stāvējis kofera, mugursomas vai mašīnas priekšā un domājis, kas gan būtu jāņem līdzi un kas ne. Nekad negribas atstāt mājās to, kas būs nepieciešams ceļā. Un nekad negribas ņemt līdzi tādas lietas, kuras nevajadzēs, jo kamdēļ lieku smagumu nest.

» Lasīt vairāk

Izvēles iespējas


Jautājumu: kas ir tavā ceļasomā? – var pārfrāzēt: kas ir tavā sirdssomā? Jo no tā lielā mērā izriet, ko liekam ceļasomā un kurp vispār mēs ceļojam.

Šodienas moderno tehnoloģiju pasaulē rosoties, mēs tiekam vairāk nekā jebkad agrāk konfrontēti ar dažādām izvēlēm, kā piepildīt sevi un savu dzīvi. Ik rītu jāizšķiras – ar ko sākt dienu? Vai ar to, ko vēsta interneta ziņu portāli vai mūžīgais tavas dzīves ziņu portāls Debesīs, kas caur satelītu–lūgšanu tev ir pieejams nepārtraukti, ja vien to izmanto. Un ik vakaru atkal jāizšķiras, vai pievienoties neauglīgiem lūriķu (A. Līce) tūkstošiem, kas teleekrānos pēta citu dzīvjķibeles un konstrukcijas, vai nodoties klusuma meditācijai, lai caur Trīsvienību sastaptos ar sevi un pašu Trīsvienību.

» Lasīt vairāk

2007. – 2009. svētdienasskolas mācību gadu pārskats


Ar lielu prieku varam pateikties Dievam par mūsu svētdienasskolas vadīšanu no 2007. līdz 2009. mācību gadam. 

Šajā laikā ir daudz kas turpināts, sākts un atjaunots. Svētdienasskola nevar pastāvēt bez skolotājiem! Un, paldies Dievam, ka mūsu "mūri" veido 22 skolotāji, ir patiess prieks būt daļai no šā "mūra".
Ievērojami pieauga arī vecāku, pieaugušo, Bībeles studijas svētdienasskolas nodarbību laikā. Prieks redzēt draudzē iesaistāmies aizvien vairāk cilvēku, kuri arī ikdienā izdzīvo Patieso vēsti un palīdz to ieraudzīt citiem.


Ievērojama pateicība mūziķiem, kuri sāka pilnīgi jaunu ciklu svētdienasskolas muzikālajā pavadījumā un nesavtīgi velta savu laiku, lai uzrunātu bērnus mūsdienīgā un viņiem saprotamā veidā. Ar lepnumu varam teikt – mums, svētdienasskolai, ir pašiem sava slavēšanas grupa. Esam gājuši cauri dažādiem brīžiem, bet ar Dieva žēlastību viss virzās un pieaug.
» Lasīt vairāk

Viesmīlība


„Esiet viesmīlīgi cits pret citu bez kurnēšanas.
 Kādu katrs dāvanu saņēmis, ar to kalpojiet cits citam kā labi dažāda veida Dieva žēlastības namturi.” (1Pēt 4, 9, 10)

Diakonijas Bībeles stundas grupiņa 22. jūlijā tika aicināta uz vasaras semināru. Par to parūpējās draudzes pansionāta saimniece Maiga, uzaicinot viesoties savās mājās Pārogrē. Atsaucība bija liela, jo šos cilvēkus vieno ticība un sadraudzība nu jau četru gadu garumā.

Viesmīlība ir mīlestības izpausme. Esam jau iepriekšējos gados ciemojušies pie Maigas. Tā jau kļuvusi par tradīciju. Tikšanās reize sākās ar tējas baudīšanu. Arī cienasts bija dabīgs un veselīgs – dārzā pašas izaudzētas zāļu tējas, ogas un saknes.

» Lasīt vairāk

Telegramma: kopīgā ceļojuma atskats


2009. gada 26. jūlija rītā katrs pārskatījām savas ceļasomas – vai ir līdzi zobu birste, peldbikses, dvielis, tīras zeķes un pārējais nepieciešamais. Mēs gatavojāmies ceļojumam. Ņēmām līdzi arī mūsu dzīves ceļasomas un svētdienas saulainajā vakarā sākām piecu dienu kopīgo ceļojumu "Vonadziņos", Stāmerienā.

Mums katram ir savs dzīves ceļojums, savi mērķi, savi sasniegumi, savi maršruti. Un katrs ejam cauri dzīvei ar savu ceļasomu. Kas tajā ir iekšā? Kas ir tavā dzīvē? Mūsu dzīves somās ir daudz labu un vērtīgu lietu, ieradumu, īpašību un vēlmju, bet tur ir arī ļoti daudz liekā. Tāpēc devāmies šajā ceļojumā, lai pārskatītu mūsu ceļasomas...

» Lasīt vairāk

Vietā došu kaut ko labāku


Pēc nometnes vakara pasākumiem, kad pie debesīm parādījās zvaigznes, jaunieši sanāca kopā uz nakts sarunām. Kādi iespaidi par tām palikuši gandrīz pēc mēneša un vai mūsu sirds ceļasomās kaut kas mainījies – par to šī diskusija ar jauniešu sarunu vadītājiem Kristīni un Daniēlu. Diskusiju vadīja Austra Klotiņa.

A. K.: – Par ko jaunieši visvairāk gribēja runāt?

Kristīne Frīdberga: – No Bībeles pamatjautājumiem līdz sarežģītiem problēmjautājumiem, piemēram, kā evaņģelizēt nekristiešiem, lai vēsts viņus uzrunātu, bet tajā pašā laikā neaizbaidīt viņus ar savu uzmācību un degsmi. Bija arī jautājumi par to, kādu mūziku mēs klausāmies un kādu nevajadzētu klausīties un kādus svētkus svinam vai nesvinam. Un svarīgi bija uzķert to, kas ir interesanti, bet nav banāli.

Daniēls Godiņš:
Bija interesanti ļoti dažādo viedokļu dēļ. Jauki, ka kāds bija sagatavojis savus jautājumus.

» Lasīt vairāk

Mazās intervijas

Vai tu vēlies mainīt savas sirds ceļasomas saturu?     

» Lasīt vairāk

Ikmēneša informācija

» Lasīt vairāk
 
Jezusdraudze.lv