jaunumus savā e-pastā:               


Kas tas ir?
 
Dievkalpojumi:
svētdienās plkst. 10:00
ceturtdienās plkst. 18:00
Elijas iela 18
Rīga, LV-1050
Tālrunis 67224123
info(at)jezusdraudze.lv Vairāk informācijas >
Ziedi, kas nevīst


"Viņš (Dievs).. Viņu pašu pāri visam iecēlis par galvu draudzei, kas ir Viņa miesa, pilnība, kas visu visur piepilda." (Ef 1,22,23)

"Raugieties nopietni uz to, kā dzīvojat: nevis kā negudri, bet kā gudri; izmantojiet laiku.." (Ef 5,16)

Izcili gudrs ir cilvēks, kas laiku, šo mirkli, un cilvēkus sev līdzās redz kā ļoti dārgu vērtību. Dzīves laiks aizsteidzas tik ātri, ka paši to pat nepamanām. Vai neesat nekad to pieredzējuši? Kādu dienu tu apstājies, norimsti un brīdi pakavējies pagājušajā. Atmiņā no pagātnes laika ataust viena otra un vēl trešā cilvēka tēls. Sirdī tādas savādas izjūtas – prieks par tikšanos, par attiecību skaistumu, bet reizē arī smeldze, kurā ir skumju pieskaņa, jo, raugoties no attāluma uz bijušo, skaidri saproti – es taču varēju tam un vēl citam cilvēkam dāvināt vairāk uzmanības, laika, palīdzības, sirsnības un mīlestības. Atskatoties ieraugi, ka daudzi no šiem cilvēkiem, ar kuriem reiz biji kopā, jau ir Mūžības pusē. Viņu labā vairs nevari darīt neko kā vien būt pateicīgs, ka viņi reiz bija tev doti.

» Lasīt vairāk

Vienotībā


Runādams par draudzi, apustulis Pāvils izmanto metaforu, to nosaukdams par miesu, kuras galva ir Kristus. Līdzīgi kā miesu kontrolē smadzenes, Kristus pārvalda ikvienu draudzes locekli. Tāpat kā miesai ir vajadzīgs katrs loceklis, lai dzīvotu veselīgu dzīvi, arī draudzei ir vajadzīgs katrs loceklis, lai tā dzīvotu dzīvības pilnu draudzes dzīvi.

Tātad draudzei ir vajadzīgi visi locekļi, ko Dievs tai ir devis (1Kor 12,8); kad viens loceklis cieš, citi cieš līdzi (1Kor 12,26); mēs paši neizvēlamies kalpošanu draudzē, to izvēlas Kristus; Dievs ieliek cilvēku miesā tur, kur grib (par to lūdz draudzes vadība); Svētais Gars palīdz veikt jebkuru uzdevumu, ko Viņš dod; tev ir jāatsaucas aicinājumam un jākalpo kā Tam Kungam.

» Lasīt vairāk

2008. gads skaitļos


2009. gada pirmajos mēnešos ir apkopoti un pārbaudīti dati par draudzes darbību 2008. gadā. Noteiktajos termiņos atskaites iesniegtas LELB Virsvaldei un Valsts ieņēmumu dienestam. Par galvenajiem rādītājiem stāstīts arī draudzes sapulcē 22. martā.

Draudzes locekļu skaits 2008. gada beigās sasniedzis 1170 pieaugušos – par 75 vairāk nekā pirms gada. Lielākā daļa jauno draudzes locekļu pievienojušies draudzei ar iesvētībām (78), kā arī pārnākot no citām draudzēm (15) vai atjaunojot piederību draudzei (4). Aizvadītajā gadā uz citām draudzēm pārgājuši 8, bet miruši 14 draudzes locekļi.

» Lasīt vairāk

Dieva laipnības svētdiena


26. aprīļa
svētdienai mūsu baznīcas kalendārā lasām apzīmējumu Misericordia Domini – Tā Kunga žēlastība un laipnība. To īpaši apliecināja šīs svētdienas dievkalpojums, kurā sprediķoja bīskaps Ludvigs Kolvāge no Ziemeļelbas baznīcas Vācijā, dievkalpojumu muzikāli bagātināja Drobakas luterāņu baznīcas koris no Norvēģijas un amatā tika ievesta mūsu jaunā draudzes padome.

Draudzes padome un revīzijas komisija, stājoties amatā, deva svinīgu solījumu uzticīgi un atbildīgi kalpot turpmākos trīs gadus. Mācītājs Erberts Bikše sirsnīgi pateicās katram par atsaukšanos kalpot, ieguldot draudzes darbā savus talantus, laiku un sirdi.

» Lasīt vairāk

Rīts ciemos pie vakara


Draudzes pansionātā mēs esam sešas māmuļas. Katra diena mums sākas ar lūgšanu, piektdienās ir svētbrīdis un reizi mēnesī – dievkalpojums. Ir jauki.

Sevišķi lielu prieku mums sagādāja svētdienasskolas bērni 17. februārī ar muzikālu uzvedumu. Bērni slavēja Dievu, ceļot rociņas uz augšu, dziedot dziesmu "Viņš vīna koks, mēs tie zari...". Bija arī dziesma par vilcienu, autobusu, tā izteica vēsti par iespēju virzīties augšup. Bērnu acīs mirdzēja prieks, un arī mūsu acīs tas bija.

» Lasīt vairāk

Ko man nozīmē draudze?


No oktobra abas māmiņu grupas uz laiku apvienojās, jo vēlējāmies kopīgi domāt, runāt un studēt Bībeli par tematu "Draudze".

Pirms vairāku lekciju cikla lūdzu dalībnieces uzrakstīt, ko viņām nozīmē draudze:

"Tās ir manas otrās mājas, kur jūtos gaidīta, mīlēta, saprasta. Bez draudzes nespēju iedomāties dzīvi un pastāvēšanu ticībā. Jo vienmēr, kad esmu draudzē, tieku stiprināta ticībā." (Vijolīte)

"Draudze ir kristīgu cilvēku kopība, sadraudzība, piederība, Dieva klātbūtne un kalpošana." (Daiga)

» Lasīt vairāk

Kredīts Debesīs – pārdomas Krusta ceļā


Lielajā Piektdienā Jēzus draudze veidoja vienu no Vecrīgas ekumeniskā Krusta ceļa pieturvietām (pie Okupācijas muzeja): kareivji ņirgājas par Jēzu (Lk 22,63, Mt 26,67–68; Mk14,65). Kad mūsu mācītājs Erberts Bikše bija nolasījis Rakstu vietu, varējām noskatīties īsu ludziņu.

Krusta ceļš vienmēr ir atbildība, bet arī iespēja. Kas varētu uzrunāt cilvēkus? Varbūt aktuāla tēma? Teātra grupas izdomāta luga stāstīja par ģimeni, kur vīrs ir atlaists no darba, taču baznīca viņu pieņem veikt remontu – ģimenei taču jānomaksā dzīvokļa kredīts. Kamēr vīrs baznīcas priekšā netīrās darba drēbēs pulē krustu un runā ar savu sievu, pie viņa pienāk jauns cilvēks uzvalkā. Veiksmīgais jauneklis paštaisni pamāca vīru un izsmej abus ar sievu – kā viņi var paļauties uz kādu, ko pirms 2000. gadiem piesita krustā?

» Lasīt vairāk

Dvēseles spogulis


Lieldienu nakts – jauniešu vidū gada garumā gaidīts notikums, kad baznīcā var palikt līdz pat agrajam dievkalpojumam un, protams, uz to aicināt arī draugus un paziņas. Bet kas patiesībā notiek šajā naktī?  

Foto 1 (ar logiem un svecītēm)

No ierašanās plkst. 22 līdz pusnaktij – pārdomu laiks vienatnē. Baznīcu izgaismo vien nelielu svecīšu gaismiņas. Ir klusums un sirdi uzrunājoša mūzika. Vai tu zini, kā izskatās tava dvēsele?  

Foto 2 (ar ekrānu priekšā)

Vai vienmēr atvainojos saviem vecākiem, kad esmu viņus aizvainojis, vai nekad netraucēju citiem saņemt dievkalpojuma svētību ar savu izturēšanos, vai ar tagadējo uzvedību nenodaru pāri savai laulībai nākotnē? Dvēseles spogulī redzami desmit baušļi.

Foto 3 (ar ludziņu altāra priekšā)

Neilgi pirms pusnakts: ludziņa, kas attēlo cilvēku – sākumā brīvu, tad grēcīgu. Beigās aktieri iziet caur krustu, aiz tā atstājot smagus maisus, kas pilni ar meliem, netiklību, zagšanu, visgrūtāk atstāt aiz krusta maisu, kas pilns ar lepnumu.   

» Lasīt vairāk

Mazās intervijas - Kā tu piedzīvo draudzi kā garīgo ģimeni

» Lasīt vairāk

Ikmēneša informācija

» Lasīt vairāk
 
Jezusdraudze.lv