jaunumus savā e-pastā:               


Kas tas ir?
 
Dievkalpojumi:
svētdienās plkst. 10:00
ceturtdienās plkst. 18:00
Elijas iela 18
Rīga, LV-1050
Tālrunis 67224123
info(at)jezusdraudze.lv Vairāk informācijas >
Ļauties Gara dvesmai


"Un Dieva miers, kas ir augstāks par visu saprašanu, pasargās jūsu sirdis un jūsu domas Kristū Jēzū." (Flp 4,7)

Kādu dienu, esot dievnamā, uz brīdi apsēdos vienā no baznīcas soliem, lai baudītu mieru un klusumu, kas valdīja telpā. Pēc mirkļa mani piesaistīja notiekošais aiz dievnama loga. Kā jums šķiet, ko es tur ieraudzīju? Neko īpašu. Vien ap dievnama augošo liepiņu zaļās sulīgās lapas, kas rēnā vējā kustējās šurpu turpu. Visi, kas pazīst mūsu dievnamu, zina, ka vasarā, raugoties pa baznīcas logiem, jau neko citu arī nevar redzēt kā vien liepu kuplo lapotni. Tobrīd man šķita, it kā liepu lapas, vēja iekustinātas, priecīgi un līksmi viena ar otru sarunātos, it kā tās svinētu tām vien zināmus svētkus. Šī vēja ierosinātā kustība liepu zaros mani kaut kā īpaši uzrunāja. Īsti nezinu, kādēļ, bet man prātā atausa Jēzus sacītie vārdi, kurus Viņš reiz sacīja Nikodēmam: "Vējš pūš kur gribēdams, un tu dzirdi viņu pūšam, bet nezini, no kurienes viņš nāk un kurp viņš iet. Tāpat ir ar ikvienu, kas piedzimis no Gara." (Jņ 3,8) Toreiz Jēzus runāja ar Nikodēmu par piedzimšanu no augšienes. Par nebeidzamu dzīvības pilnību, kuras radītājs ir Dievs. Nikodēmu nodarbināja jautājums: kā iegūt īstu dzīvību? Varbūt šis ir arī jūsu jautājums? Kā noprotam no Jēzus sacītā, ir tā, it kā Viņš vēlētos teikt: tev jāļaujas Dieva Svētā Gara vējam, dvesmai, lai Viņš tevi apņemtu, piepildītu, apaugļotu. Mums jāpiedzīvo kaut kas no tā, ko reiz pieredzēja Jēzus māte Marija. Vai atceraties eņģeļa Gabriela vārdus Marijai: "Svētais Gars nāks pār tevi, un Visuaugstākā spēks tevi apēnos.." (Lk 1,35) Svētajam Garam bija mērķis – ienākt Marijā, darot viņu auglīgu, ieliekot viņā pasaules Pestītāja dzīvību, lai caur viņu Pestītājs kā cilvēks ienāk pasaules vēsturē. Un Marija? Kas tika sagaidīts no viņas? Vien tas, ka viņa ļaujas Dieva Svētā Gara dvesmai, vējam, lai Pestītāja cilvēktapšanas dzīvības brīnums varētu īstenoties. Marija to darīja. Viņas atbilde bija: "Redzi, es esmu Tā Kunga kalpone, lai notiek ar mani pēc tava vārda." (Lk 1,38)

» Lasīt vairāk

IeMieroti


"Svētīgi miera nesēji.." – Jēzus saka Kalna runā. Miera nesēju mūsdienu sajukuma pasaulē, šķiet, ir pavisam maz. Strādājot kopā ar bīskapu J. Tervitu pie Bībeles korekcijas, pārrunājām daudzus teoloģiskus un pastorālus jautājumus. Viņš stāstīja, kā veidojis bīskapa padomi, cik svarīga loma tajā bijusi kādam gara aristokrātam, klusam mācītājam, kas karstos strīdus brīžos tikai ar dažiem vārdiem ienesa mieru. Kas tas ir par mieru? – "Savu mieru Es jums dodu.." (Jņ 14,27) – Jēzus mums novēl savā testamentā.

» Lasīt vairāk

Liecība


Uzticoties

Izpildu Debesu Tēvam doto solījumu un līdzdalu savu prieku par Viņa brīnišķajām dāvanām manā dzīvē. Bet tad man jāatgriežas 15 gadus senā pagātnē.

Mūsu ģimenes pirmais lielais pirkums pēc kāzām bija 1,5 istabu dzīvoklis. Kaut arī ne viens vien no mūsu radiem un draugiem tik mazu dzīvoklīti uzskatīja par nepraktisku pirkumu, mēs tajā jutāmies ļoti ērti. Piedzima mūsu pirmdzimtais – dēls Kristaps. Gāja laiks, un mūsu ģimenē auga jau divi dēli, arī Reinītis. Bijām laimīgi savā dzīvoklītī, jo, tā kā vīrs bija vienīgais ģimenes apgādnieks, tā izmaksas mums bija pieņemamas. Tuviniekiem un draugiem, kas bija norūpējušies par mūsu dzīves apstākļiem, viņuprāt, lielā šaurībā, es mēdzu citēt Rakstu vietu no Bībeles: "Sauss kumoss pieticīgā mierā ir labāks nekā pilns nams ar gaļu, bet kopā ar rāšanos un nesaskaņām." (Pam 17,1) Piebildu, ka labāk esmu mazā dzīvoklī kopā ar Dievu un saviem mīļajiem mierā un saticībā, nekā lielā mājā vai dzīvoklī bez Dieva un miera.

Dievs dāvāja mums divus skaistus, neaizmirstamus gadus kopā ar Reinīti, un tad Viņš aicināja mūsu dēliņu pie Sevis. Ritēja laiks. Mūsu meitiņa Luizīte jau tekalēja pa dzīvokli. Mums bija arī visu mīlēts mājdzīvnieciņš – jūrascūciņa Stjuarts.

» Lasīt vairāk

Jauns sākums


Saulainā 3. maija svētdienā Jēzus draudzes jaunieši un mācītājs Ģirts Prāmnieks devās uz Jaunpiebalgu. Tur iesākās evaņģelizācijas projekts „Kāpnes”. To veido jauna LEAF nozare – misijas grupa jauniešu darbā.

Jaunpiebalgas baznīcā viesi no Jēzus draudzes piedalījās dievkalpojumā, pēc tā notika projekta prezentācija. Zane izklāstīja projekta ieceri, tā kulminācija būs evaņģelizācijas nedēļas nogale Jaunpiebalgā no 28. līdz 30. augustam.


Ģirts uzrunā uzsvēra, cik svarīgi ir saņemto dot tālāk (tādēļ projektā paredzēts iesaistīt arī vietējo draudzi). Jaunpiebalgā mīt vairāk nekā 2000 iedzīvotāju, taču baznīcā bija tikai pāris desmiti. Prezentāciju skanīgāku darīja dziesmas jauniešu slavēšanas grupas izpildījumā. Tad jau bija klāt arī tik ļoti gaidītā sadraudzība ar siltu tēju (kaut arī diena bija saulaina, baznīca vēl bija ļoti auksta), iepazīšanās, pārrunas par tālākajiem plāniem, kā arī kāpšana baznīcas tornī. 
» Lasīt vairāk

Mīlu tevi vairāk


Ģimenes sestdiena – vārda tiešā nozīmē, jo dodamies uz vienas dienas nometni Rāmavas muižā. Šī ir diena ģimenei, un tādu to piedzīvojam. Cik svarīgi atkal domāt par laulību un savstarpējām attiecībām! Ikdienas steigā tam bieži vien pietrūkst laika, mazgājot traukus vai darot citus mājas darbus, paralēli apmaināmies ar dienā piedzīvoto. Jāvelta laiks bērniņam, viņam jāaug un jāpiedzīvo pēc iespējas vairāk mīlestības. Tad nereti laulātais draugs paliek novārtā aiz visiem dienas darbiem un pienākumiem. Tieši tāpēc bija vajadzīga šāda sestdiena. Kamēr dēlu pieskatīja auklītes, varējām, viens otram blakus sēžot, domāt un pilnveidot mūsu attiecības. Tas ir tik svarīgi! Mācījāmies Debras un Ārona lekcijās par mūsu attiecībām, par tuvību ar Jēzu caur Svēto Garu un par praktiskiem jautājumiem, finansēm. Visi nometnes dalībnieki kopā spēlējām spēles, ik pēc divām stundām ēdām garšīgas maltītes.

» Lasīt vairāk

"..miers virs zemes cilvēkiem, pie kā Viņam labs prāts


Bībelē aprakstītais miers ir stāvoklis, kad cilvēkā ir iekšēja saskaņa un vienotība ar Dievu. Mieru, kas nāk no Gara augļa, rada Svētā Gara darbs. Patiess miers ir dievišķa dāvana, kuru var iegūt vienīgi ar Jēzus Kristus, Miera devēja, palīdzību. Miers ir dārga dāvana visiem, kas to patiesi vēlas. Kā piedzīvot Gara augli mieru – saruna ar draudzes ērģelnieci VITU KALNCIEMU.

Ar Vitu Kalnciemu sarunājās Sandra Eihmane

– Kā jūs sadzīvojat ar šo laiku, kad visapkārt valda nemiers un cilvēki nav droši par nākotni, kad valsts ekonomiskā situācija nespēj garantēt stabilitāti?

– Jā, tā ir mūsu laikmeta problēma – rūpes, raizes, stress, nogurums, kas neizbēgami noved cilvēkus pie paaugstināta asinsspiediena un nervu sabrukuma. Bet cēlonis, protams, ir ļoti laicīgs un šobrīd arī cilvēciski saprotams. Kā es pati ar apkārtējo laiku sadzīvoju? Varu teikt, ka vienīgais glābiņš – meklēt patvērumu Dieva Vārdā, pabūt vienatnē, lai klusumā sevi sakārtotu un tad dotos ticības ceļā tālāk.

» Lasīt vairāk

Atdot savu nastu


Otrdienas vakarā – iknedēļas jauniešu vadītāju sapulcē aicināju mūsu jauniešus līdzdalīt pārdomas par mieru viņu dzīvē. Klusums un miers, paļāvība un uzticēšanās, kas neļauj nevajadzīgi uztraukties, miers, pieņemot lēmumus dzīvē. Ir labi par to zināt un lasīt Bībelē, bet kā lai to izdzīvo? Diskusijā piedalījās mācītājs Ģirts Prāmnieks, Oskars Mežeckis, Mārtiņš Barons, Elīna Tauriņa, Kārlis Pugovičs, Zane Leja, Diāna Mežecka un Einārs Zerafims. Diskusiju vadīja Austra Klotiņa.

» Lasīt vairāk

Ikmēneša informācija

» Lasīt vairāk

Mazās intervijas


Jautājums: Kā tu rodi mieru?

» Lasīt vairāk
 
Jezusdraudze.lv