jaunumus savā e-pastā:               


Kas tas ir?
 
Dievkalpojumi:
svētdienās plkst. 10:00
ceturtdienās plkst. 18:00
Elijas iela 18
Rīga, LV-1050
Tālrunis 67224123
info(at)jezusdraudze.lv Vairāk informācijas >
 
Kam pieder tava sirds?


"Tā Kunga Cebaota vīnadārzs ir Israēla nams, un Jūdas vīri ir stādi, kam pieder Viņa sirds." (Jes 5, 7)

"Kur ir tava manta, tur būs arī tava sirds." (Mt 6, 21)

Vai drīkstu jums pajautāt: kam pieder jūsu sirds?

Dažreiz pat paši neesam īsti sapratuši, kas ir mūsu dzīves lielākās vērtības, svarīgākie akcenti. Bet tādi katrā ziņā ir. Tie ļoti lielā mērā iespaido visu mūsu dzīvi.

Kādam viss viņa dzīvē riņķo un griežas ap viņu pašu. Viņš pats varbūt nemaz nav pamanījis, ka ir ļoti egoistisks cilvēks.

Kādam citam viņa dzīves lielā vērtība, akcents ir darbs, nemitīgas rūpes par to, kā nopelnīt vairāk naudas. Ļoti iespējams, viņš nemaz nav starp tiem, kurus saucam par bagātajiem. Tomēr viņa domas, viņa ikdiena ar to vien galvenokārt saistās – kā iegūt vairāk līdzekļu.

» Lasīt vairāk

Iemantot Viņu!


Kāda kristiete mācītājam lūgusi: "Mācītāj, es vēlos tuvāk iepazīt Kristu. Vai jūs varat lūgt par to?" Mācītājs kopā ar viņu nometās ceļos un lūdza: "Dievs, sūti šīs sievietes dzīvē tādus pārbaudījumus un grūtības, kādas viņai nekad nav bijušas!" Sieviete pielēca kājās un sauca: "Es taču to jums nelūdzu!" – "Jā, bet citādi Kristu nav iespējams iepazīt dziļāk."

» Lasīt vairāk

Palīdzēt cits citam


"Es esmu Tas Kungs, jūsu ārsts." (2Moz 15,26b) Šis moto lasāms mūsu draudzes ambulancē jau kopš tās pastāvēšanas pirmās dienas. Mūsu draudzes ārstu konsultācijas regulāri notiek jau sešpadsmito gadu, un tā ir viena no ļoti svarīgām Jēzus draudzes diakonijas darba nozarēm. Šis darbs aizsākās deviņdesmito gadu sākumā, kad līdzīgi kā tagad bija grūts laiks. Mūsu draugi – brāļi un māsas Vācijā, Šveicē, Amerikā un Zviedrijā – bija gatavi palīdzēt, sūtot slimnieku kopšanas līdzekļus, pārsienamo materiālu un medikamentus. Mūsu draudzē atradās ārsti un medmāsiņas, kas bija gatavi nākt un kalpot draudzes "doktorātā" (tā toreiz to sauca), dāvinot savas zināšanas, laiku un mīlestību katram, kurš tur iegriezās. Gāja laiks, un kopējā situācija valstī it kā uzlabojās, tomēr vēl arvien pēc palīdzības vērsās cilvēki, kuriem mūsu mediķu palīdzība bija ļoti vajadzīga. Vēl līdz šai dienai pensionāri, invalīdi, daudzbērnu ģimenes, vientuļās mātes, bezpajumtnieki var vērsties pie mums, lai saņemtu ne vien medicīnisku palīdzību, bet arī garīgu stiprinājumu. Pēdējā laikā tiem pievienojušies cilvēki, kas nepieder pie iepriekš minētajiem, – tie, kas nevar vairs nopelnīt tik daudz, lai varētu saņemt medicīnisku palīdzību citur. Daudzi pacienti pie mums ir saņēmuši ne vien ārsta palīdzību, bet arī izdzirdējuši par to lielo Ārstu, kas dziedē gan miesas vainas, gan arī dvēseles vainas.

» Lasīt vairāk

Draudzes padome: policisti vai zemnieki?


3. un 4. jūlijā Jēzus draudzes padome pulcējās kopā Rāmavas muižā uz rekolekcijām un kārtējo draudzes darbības plānošanu. Tikšanās galvenie uzdevumi bija divi: kopīgi domāt, kā varam attīstīt efektīvu māceklību mūsu draudzes cilvēku vidū, kā arī plānot tālākās draudzes nozaru darbības prioritātes turpmākajiem 3 gadiem.

Iespaidiem bagātā ekskursijā uz tuvējo Katlakalna baznīcu piektdienas vakarā iepazināmies arī ar šeit savulaik kalpojošā mācītāja, profesora Roberta Feldmaņa aizraušanos – plašo dārzu un eksotisko augu stādījumiem baznīcas apkārtnē, kas joprojām priecē un izbrīna katru jaunu viesi šeit. Savukārt pašā piektdienas vakarā daļa no padomes – tie, kuriem nenāca miegs – kopīgi noskatījās dāņu mākslas filmu „Ādama āboli”, iespaidīgu stāstu par to, vai ļaunumu var uzvarēt ar labo, vai, kā izteicās kāds no skatītājiem, mūslaiku Ījaba grāmatas ekranizējumu.

» Lasīt vairāk

Māmiņu un Dieva sirdspuksti


"Kristīgo māmiņu nometne Usmas ezera krastā. Tas skan tik mīļi, svētības un miera pilni. Tieši tā tur bija – Bībeles stundas, aizlūgšanas, izdziedāšanās ne tikai svētbrīžos, bet arī pirms ēšanas, iespēja tapt izmasētai un safrizētai un atklāt sevī ko radošu, gleznojot akvareli, saulains laiks, peldes trīsreiz dienā, atbalsts mazā zīdaiņa pieskatīšanā un sarunas, sarunas, sarunas..." – tā nometni raksturo viena no māmiņām Agrita Otomere.

Jūnija beigās mēs – vairāk nekā trīsdesmit māmiņu no dažādām Latvijas kristīgām draudzēm – cerību, priecīgu gaidu un arī šaubu pārņemtas, devāmies uz ceturto Latvijas kristīgo māmiņu nometni pie Usmas ezera. Lai arī oficiālā laika prognoze nesolīja īpaši labu laiku, peldkostīmus paņēmām. Nekļūdījāmies: Dievs arī šogad svētīja nometni ar brīnišķīgiem laikapstākļiem. Stāsta, ka tagad draudzē jau pēc iedeguma vien varot pazīt tās sievietes, kas bijušas māmiņu nometnē. Nometnes dienas kārtība bija pilna nodarbībām un pasākumiem, tomēr bija arī brīži netraucētai atpūtai, peldei Usmas ezerā, izbraucienam ar laivu, aizrautīgām sarunām un pastaigām mežā.

» Lasīt vairāk

Es, mana sirds un Jēzus


"Pāri visam, kas jāsarga, sargi savu sirdi, jo no turienes rosās dzīvība." (Pam 4,23) Nereti, kad esam noskumuši, mums vaicā: vai tev sāp sirds? Dažbrīd pat šķiet, ka fiziskās sāpes ir vieglāk izturamas. Mūsu sirdis lielā mērā valda pār mums, bet kas valda pār tām? Jēzus vārdā mēs varam lūgt apsardzību pār savu sirdi šajā laikā, kad pasaule pludo grēkā. Atdodot savu sirdi Jēzum, Viņš to sargā. Ko Jēzus draudzes jaunieši par to domā? Lai to uzzinātu, mēs vienojāmies sarunā. Bijām četri: Elīna Šīmane, Austra Klotiņa, Rūdolfs Ligers un Valdis Bušmanis no Kandavas. Diskusiju vadīja Austra Klotiņa.

» Lasīt vairāk

Mazās intervijas


Vai tava sirds pieder Jēzum?
 

» Lasīt vairāk

Ikmēneša informācija
» Lasīt vairāk
 
Jezusdraudze.lv