Dievkalpojumi:
svētdienās plkst. 10:00
ceturtdienās plkst. 18:00
Elijas iela 18
Rīga, LV-1050
Tālrunis 67224123
info(at)jezusdraudze.lv Vairāk informācijas >
Mazās intervijas: Ko tu dāvā citiem?


Elīza Godiņa, studente

Jēzus ļoti daudz ir runājis par došanu un skaidri mums piekodinājis sekot Viņa piemēram, dodot otram visu, kas ir mūsu spēkos. Ir lietas, ko es spēju dāvināt citiem neatkarīgi no finansēm vai laika trūkuma, galvenā no tām ir smaids. To mēģinu dot uz visām pusēm bagātīgi. Bet īpašas dāvanas ir sarunas ar cilvēkiem, kuriem tas ir nepieciešams, un, protams, aizlūgšanas, kad nesu otru cilvēku Dieva priekšā savās lūgšanās. Tā ir lielākā un vērtīgākā  dāvana, ko es spēju otram dāvāt. Ticu, ka cilvēkam, kurš atrodas Tēva rokās, viss cits tiks dāvināts no mūsu galvenā dāvinātāja Dieva.

Māra Ozoliņa, pensionāre

Bībelē daudz tiek runāts par vārdu, proti, ka tas var cilvēku gan pacelt, gan arī iznīcināt, tāpēc es vairāk vados pēc tā, lai mani vārdi un darbi neapvainotu otru cilvēku. To arī es vienmēr cenšos dāvāt saviem līdzcilvēkiem. Domāju, ka mūsdienu pasaulē labo vārdu, ko veltām otram, ir gaužām maz – sabiedrībā ir pārāk daudz asumu un negāciju.

Zigrīda Jansone, pensionāre

Es otram cenšos dot savu draudzību un mīlestību, bet ne katram, kaut arī vajadzētu. Neaizmirstu arī mīļus un laipnus vārdus. Dzīvē mācos mīlēt savu tuvāko tāpat kā sevi pašu. Tomēr ir brīži, kad tas ir grūti izdarāms, un tādās reizēs es lūdzu Dievu gan par sevi, gan arī otru.

Maija Kavosa, studente

Dot kaut ko otram no sirds – uz to Jēzus ikvienu ir aicinājis. Ir brīži, kad otram nepieciešams tikai smaids vai labs vārds, reizēm atbalsts un sajūta, ka ir kāds, kas rūpējas un ir līdzās. Tomēr, manuprāt, visbūtiskākais, ko mēs otram varam dāvāt, ir liecība par Dieva mīlestību un žēlastību, par to, ka Viņš vienmēr paliek mums uzticīgs līdz galam.

Roberts Pudže, pensionārs

Patiesībā ir tā, ka Dievs ir svētījis uz to, ka ir jādod citiem – tādiem, kas nevar strādāt. Esmu pensionārs, bet cenšos dot, jo tā ir Dieva valstība – ir jādalās visā un atpakaļ tad atnāk simtkārtīgi. Kā saka, neej garām, kam ir vajadzīgs. Dievs vienmēr sirdī atklāj dot otram to, kas viņam nepieciešams. Desmitā tiesa ir tikai mazumiņš, taču, dodot to, cilvēks var iemācīties dot citiem vēl vairāk.

Mārtiņš Kavoss, students

Es cenšos citiem būt vienkārši līdzās, uzklausot un sniedzot savu atbalstu un klātbūtni grūtos brīžos. Dievs mūs visus ir aicinājis mīlēt savu tuvāko tāpat kā sevi pašu, un pēc tā arī es savā dzīvē cenšos vadīties. Protams, mums ir arī jāpiedod citiem pārinodarījumi, gluži tāpat kā Dievs ir piedevis mums. Uz to ikviens ir aicināts.

Intervēja Maija Kavosa

 

« atpakaļ
 
Jezusdraudze.lv