Dievkalpojumi:
svētdienās plkst. 10:00
ceturtdienās plkst. 18:00
Elijas iela 18
Rīga, LV-1050
Tālrunis 67224123
info(at)jezusdraudze.lv Vairāk informācijas >
Vārdi sirdī

    
Jēzus draudzes diakonijas rīkotā gadskārtējā pavasara ekskursija. Astoņos no rīta pulcējamies Dzirnavu ielā, kur sagaidām autobusu. Jauks, saulains rīts. Pēc īsa svētbrīža sākam ekskursiju. Maršruts: Suntaži, Madliena, Meņģele, Ērgļi, Vestiena, Grostonas draudzes pamatskola Barkavas pagasta Madonas rajonā.

Pirmais pieturas punkts ir Suntažu ev. lut. baznīca, kur mūs sirsnīgi sagaida un par baznīcas vēsturi pastāsta draudzes locekle Inita Tolpežņikova. Tālāk apmeklējam Madlienas ev. lut. baznīcu, kas jauki izpušķota Vasarsvētku gaidās.
Par Meņģeles ev. lut. baznīcu mums daudz interesanta pastāsta draudzes priekšniece Janīna Gžibovska, kas draudzē ir kopš 1999. gada un draudzes priekšniece – ceturto gadu. Mūs visus dziļi aizkustina viņas stāstītā liecība par savu trīs gadus veco dēliņu, ko Dievs brīnišķīgā veidā izglābis no nāves un invaliditātes,  kad viņš krita no liela augstuma.

Ērgļos apmeklējam – "Top baznīca". Tās celtniecība vēl tikai sākuma stadijā; mūs mīļi sagaidot, par šo apvidu stāsta mūsu draudzes māsa Helēna Dekante (šeit ir viņas dzimtā puse). Draudzes dievkalpojumi notiek jaunceļamās baznīcas pagaidu telpās, jo vecā baznīca sagrauta Otrā pasaules kara laikā. Ērgļi ir sens Bīskapijas centrs. Šeit slavena bija Tīzenhauzena dzimta.

Tālāk dodamies uz R. Blaumaņa muzeja kompleksu "Braki".

Nākamais pieturas punkts ir Vestiena, apdzīvota vieta pie Vesetas ezera, no kura iztek Vesetas upe. Apskatām Vestienas pili un parku. Pašlaik Vestienas centrā atrodas draudzes nams "Krustceles". Draudze atsākusi darbību 1990. gadā, stāsta Inga Stradiņa, un dievkalpojumos kalpo prāvests Ingus Dāboliņš. Uzzinām, ka Helēna šajā draudzē vada Bībeles stundas.

Bērzaunē apciemojam vietējo z/s "Līvi" – kazu fermu un kazu siera ražotni. Siers tiek piegādāts labākajiem Rīgas restorāniem, arī Mārtiņš Rītiņš to izmanto ēdienu gatavošanā. Mums bija iespēja ne tikai to degustēt, bet arī iegādāties.

Mūsu ekskursijas galapunkts ir Grostonas draudzes pamatskola – "Kalna skola". Skolas direktors ir mācītājs Valdis Strazdiņš, tās mērķis – mācīties bijību pret Dievu kā katras gudrības iesākumu. 1994. gada aprīlī LR Tieslietu ministrijā tiek reģistrēta Jāņa Kristītāja ev. lut. draudze, kas izveidojās no Grostonas skolas darbiniekiem. 1995. gada aprīlī draudze saņem Izglītības un zinātnes ministrijas licenci – veikt mācību procesu Grostonas privātajā skolā "Kalna skola". Tajā mācās skolēni no 1. līdz 9. klasei un strādā 21 pedagogs. Skolas moto: ".. tev būs To Kungu, savu Dievu, mīlēt no visas savas sirds, no visas savas dvēseles un ar visu savu spēku. Un lai šie vārdi, ko es tev šodien pavēlu, tev paliek ierakstīti tavā sirdī. Un sien tos kā zīmi uz savas rokas un liec par zīmi starp acīm uz pieres." (5Moz 6,5,7,8)

Pie skolas mūs sagaida vairāki skolēni un tās direktors V. Strazdiņš ar kundzi Jutu.

Pēc bagātīgā mielasta apskatām klases, skolēnu un skolotāju dzīvojamās telpas, ar skolu iepazīstina vecāko klašu skolēni.

Pēc tam pulcējamies zālē uz svētbrīdi, ko vada mācītājs. Dziedam dziesmas, pārdomājam Dieva Vārdu un ieklausāmies mūzikā, ko atskaņo gan mācītājs, gan audzēkņi.

Pēc mīļiem atvadu sveicieniem kāpjam autobusā un dodamies mājup. Diena mūs garīgi bagātinājusi ar dziesmām, lūgšanām, redzēto baznīcās un draudžu mājās. Izbaudījām arī skaisto Vidzemes dabu saulainajā ziedu laikā.

Pateicība Tam Kungam!

Laimdota Kalna

 

« atpakaļ
 
Jezusdraudze.lv